Eesti õigeusu kiriku juhtide loend

Allikas: Vikipeedia

Eesti õigeusu kiriku juhtide loend loetleb Eesti territooriumil tegutsenud õigeusu kirikute eestseisjad nii kodumaal kui ka eksiilis alates Tallinna ja Eesti piiskopkonna moodustamisest 1917. aastal.

Enne seda allusid õigeusu kogudused Eestis Riia piiskoppidele, kelle nimekirja leiab artiklist Läti õigeusu kiriku juhtide loend.

Tallinna vikaarpiiskopid Vene Õigeusu Kiriku koosseisus (1917–1919)[muuda | muuda lähteteksti]

Esimene õigeusu piiskopkond moodustati Eesti territooriumil Riia peapiiskopkonna vikariaadina Vene Õigeusu Kiriku koosseisus ja selle keskus asus Tartus. Pärast piiskopkonna esimese eestseisja Platoni mõrvamist 14. jaanuaril 1919 jäi see ametikoht kuni 5. detsembrini 1920 vakantseks.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Platon (18691919) 1917, 31. detsember 1919, 14. jaanuar

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku eestseisjad (1919–1978)[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik moodustati Eesti koguduste täiskogul märtsis 1919. Moskva ja kogu Venemaa patriarh Tihhon ning Vene Õigeusu Kiriku Püha Sinod tunnistasid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomiat 10. mail 1920.

1920. aastal valiti Tallinna ja kogu Eesti peapiiskopiks ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku eestseisjaks Aleksander Paulus. Ta pühitseti ametisse 5. detsembril 1920.

7. juulil 1923 läks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik üle Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi jurisdiktsiooni alla.

Alates septembrist 1944 viibisid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku juhid Nõukogude okupatsiooni tõttu paguluses. 13. aprillil 1978 kuulutas Konstantinoopoli patriarhaat kiriku autonoomse staatuse ajutiselt peatatuks.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Ülempiiskopid Moskva patriarhi alluvuses 1919 1923
Aleksander (18721953) 1920, 5. detsember 1923, 7. juuli
Metropoliidid Konstantinoopoli patriarhi alluvuses 1923 1978
Aleksander (septembrist 1944 eksiilis) (18721953) 1923, 7. juuli 1953, 18. oktoober
Athenagoras I (Suurbritannia metropoliit, kohusetäitja) (18851962) 1953, oktoober 1962, 15. oktoober
Athenagoras II (Suurbritannia metropoliit, kohusetäitja) (19121979) 1963, 10. detsember 1978, 13. aprill

Tallinna ja Eesti piiskopid Vene Õigeusu Kiriku koosseisus (1941–1992)[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti inkorporeerimise järel NSV Liitu algas ka Eesti õigeusu kiriku taasühendamine Moskva patriarhaadiga. Selleks määrati veebruaris 1941 ametisse eksarh Sergi, kellele allutati nii Eesti kui ka Läti õigeusu kirikud. Tema tegevus jätkus ka Saksa okupatsiooni ajal.

Ametlikult taastati Tallinna ja Eesti piiskopkond Moskva patriarhaadi koosseisus 9. märtsil 1945.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Sergi (Eesti ja Läti eksarh) (18971944) 1941, 25. veebruar 1944, 15. mai
Pavel (18721946) 1945, 16. aprill 1946, 2. veebruar
Grigori (Leningradi metropoliit, kohusetäitja) (18701955) 1946, veebruar 1947, 22. juuni
Issidor (18791949) 1947, 22. juuni 1949, 18. detsember
Grigori (Leningradi metropoliit, kohusetäitja) (18701955) 1949, detsember 1950, 16. aprill
Roman (18931963) 1950, 16. aprill 1955, 20. detsember
Joann (18921966) 1955, 25. detsember 1961, 14. august
Aleksius (19292008) 1961, 3. september 1992, 11. august
Kornelius (de facto, ametlikult vikaarpiiskop) (19242018) 1990, 20. juuli 1992, 11. august

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhid (aastast 1992)[muuda | muuda lähteteksti]

11. augustil 1992 taastas Vene Õigeusu Kiriku Püha Sinod patriarh Tihhoni otsuse aastast 1920, millega Eesti Õigeusu Kirik oli tunnistatud autonoomseks. Ametlikult registreeriti Moskva patriarhaadile alluv Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik Eestis iseseisva juriidilise isikuna alles 2002. aastal.

Tabelis on lisaks MPEÕK eestseisjatele esitatud ka nende asetäitjad (vikaarpiiskopid).

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Piiskopid 1992 1995
Kornelius (19242018) 1992, 11. august 1995
Peapiiskopid 1995 2000
Kornelius (19242018) 1995 2000, 6. november
Metropoliidid 2000
Kornelius (19242018) 2000, 6. november 2018, 19. aprill
Lazar (kohusetäitja) (1969–) 2018, 19. aprill 2018, 3. juuni
Jevgeni (1957–) 2018, 3. juuni
Vikaarpiiskopid 2009
Lazar (1969–) 2009, 21. juuli 2011, 30. mai
Sergi (1966–) 2017, 5. veebruar

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku juhid (aastast 1996)[muuda | muuda lähteteksti]

Seoses Eesti iseseisvumisega ja valdava osa õigeusu koguduste sooviga Eestis taastada autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku tegevus taasjõustas Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh 20. veebruaril 1996 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia aluseks oleva tomose.

Tabelis on lisaks EAÕK eestseisjatele esitatud ka nende asetäitjad (vikaarpiiskopid).

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Metropoliidid 1996
Johannes (Soome peapiiskop, kohusetäitja) (19232010) 1996, 20. veebruar 1999, 18. märts
Stefanus (1940–) 1999, 18. märts
Vikaarpiiskopid
Simeon (19291998) 1998, 16. mai 1998, 21. september

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]