Mesrop Maštotsh

Allikas: Vikipeedia
Francesco Maggiotto. Mesrop Maštotsh. 18. sajand
Stephanos Nersisjan. Mesrop Maštotsh. Unenägu, milles ingel näitab talle armeenia tähti. Kõigi armeenlaste katoolikose residents

Mesrop Maštotsh (armeenia Մեսրոպ Մաշտոց; 361 või 362 Hatshekatsh Vani järve lähedal, Taron, Suur-Armeenia17. veebruar 440 Vagharšapat) oli armeenia vaimulik ja kultuuritegelane, kes töötas aastatel 405406 välja armeenia kirja. Ta oli keeleteadlane, armeenia kirjanduse rajaja, armeenia kooli rajaja, piiblitõlkija ja teoloog, kirikuisa. Ta oli esimene dokumentaalselt tõestatud kirjarajaja[viide?].

Armeenia Apostlik Kirik ja Armeenia Katoliku Kirik austavad teda pühakuna.

Valdava teadusliku arvamuse järgi oli ta ka gruusia kirja[1][2][3][4] ja albaani kirja[2][5] rajaja.

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Nimi[muuda | muuda lähteteksti]

Tema biograafi Korjuni teksti järgi on tarvitatavam nimi Maštotsh ning ainult selle pealkirjas on "Mesrovp" või "Mesrop". Movses Horenatshil on järjekindlalt "Mesrop" ("Mesrovp") ja ainult ühel korral "Maštotsh". Tundmatu kreekakeelne autor kasutab nime kujudel Μεστίζη, Μεστήτζη ja Μεστήντζη (Patrologia graeca, kd 132). Tänapäeval kasutatakse mõlemat nime koos. Uurijad on püüdnud rekonstrueerida nende nimede päritolu. Anton Garagašjani arvates pärineb nimi Mesrop pärsia sõnast, mis tähendab 'kirjutaja, sekretär'; B. Sargisjani arvates tuleneb see süüria nimest Mar-Siovp. Grigori Halatjantsi järgi on Maštotsh tuletatud armeenia tegusõnast maštel 'kiilaks jääma; juur mašt morfeemiga otsh tähendab tema arvates 'kiilas'.[6] Stephan Malhasjantshi arvates tuleb Maštotsh tegusõnast tähendusega 'pügama' ning nimi tähendab pügamisriista (midagi habemenoa või kääride taolist). Nikolaj Adontsh tuletab nime iraani nimest mazd-ak, kusjuures lisatud on hellitava tähendusega järelliide. On ka teisi etümoloogiaid.

Lapsepõlv ja noorpõlv. Kuninga õukonnas[muuda | muuda lähteteksti]

Tundmatu armeenia kunstnik. Püha Mesrop Maštotsh. Ikoon. 18. sajand

Mesrop Maštotsh sündis 360ndate alguses[7] Mesrop Maštotshi täpne sünniaeg on teadmata. A. Mušeghjani järgi sündis Maštotsh umbes 356 või 357 [8] Tavaliselt peetakse tema sünniaastaks 361. või 362. aastat [9] Hatshekatshi külas poolvaba talupoja (vasalli) Vardani[10][11] perekonnas[12] Phavstos Bjuzandi järgi (rmt III, ptk 19) oli Hatshekatsh 350ndatel, mil Nerses I sai katoolikoseks, "kartšazaatide küla". See sõna tähendab 'poolvaba' (kartš tähendab 'piiratud, lühike', azat' tähendab 'vaba', feodaalses Armeenias ka 'väikeaadlik, 'aristokraat'.) G. Hatšarjan arvab, et Maštotsh ei pärinenud ülikusuguvõsast, kuid teda võidi pidada kartšazaadiks[13] Mesrop Maštotshi isa nimetab Korjun "ülikuks nimega Vardan" (ptk 3). Rääkides feodaalsuhetest Vana-Armeenias märgib "Всемирная история": "Oli näiteks eriline kartšazaatid ("pool-azaatide" kategooria; nende erinevus anazaatidest on ebaselge, kuid nähtavasti said nendeks šinakaanid, kes olid teeninud ratsanike rahvakaitseväes ning saanud seetõttu mõned eesõigused."[14]. Tõenäoliselt seletab seda asjaolu, et Maštotsh oli noorena sõjaväeteenistuses Aršakiidide õukonnas. Hakob Manandjan arvab, et Mesrop Maštotsh pärines nende talupoegade seast, kes olid kohustatud teenima "talupoegade ratsaväes". N. O. Emini arvates põlvnes Maštotsh Mamikonjanide ülikusuguvõsast[15].

Taron, kust Maštotsh pärines, oli üks tollase Armeenia kultuurikeskusi. Maštotsh, kes oli tõenäoliselt pärit jõukast perekonnast, sai hariduse 370ndate alguses ühes kreekakeelsetest koolidest[16][17].

Peale emakeele vanaarmeenia keele valdas ta vanakreeka keelt, süüria keelt ja keskpärsia keelt. Maštotsh oskas esialgu kreeka keeles ainult veerida[18], pärsia ja süüria keelt aga valdas ta hiilgavalt[19].

Mesrop asus elama Vagharšapati, aga pärast 385. aastat teenis ta mõnda aega Armeenia kuninga Hosrov IV õukonnas[11]. Sel ajal oli hazarapet keegi Aravan.[20]. Ta oli sõjaväeteenistuses ja tal oli tõenäoliselt sõjaväeline auaste[21]. Ta teenis ka kuninga kantseleis kirjutajana ja sekretärina[16][22]. Sealsamas uuris ta esimest korda süvitsi liturgilisi tekste[23]. Õukonnateenistuse aastad etendasid väga olulist osa tema usuliste ja poliitiliste vaadete kujunemisel[24]. Aastatel 392393 võttis ta õukonnaametnikuna lõplikult vastu kristluse[25].

Märkused[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Donald Rayfield. The Literature of Georgia: A History (Caucasus World), RoutledgeCurzon, lk 19, ISBN 0700711635: The Georgian alphabet seems unlikely to have a pre-Christian origin, for the major archaeological monument of the first century 4IX the bilingual Armazi gravestone commemorating Serafua, daughter of the Georgian viceroy of Mtskheta, is inscribed in Greek and Aramaic only. It has been believed, and not only in Armenia, that all the Caucasian alphabets — Armenian, Georgian and Caucaso-AIbanian — were invented in the fourth century by the Armenian scholar Mesrop Mashtots.<…> The Georgian chronicles The Life of Kanli — assert that a Georgian script was invented two centuries before Christ, an assertion unsupported by archaeology. There is a possibility that the Georgians, like many minor nations of the area, wrote in a foreign language — Persian, Aramaic, or Greek — and translated back as they read.
 2. 2,0 2,1 Азия на рубеже древности и средневековья. Закавказье в IV—XI вв.История Востока (Восток в средние века)', М. 1997, kd I: Христианизация закавказских стран имела важные последствия и для развития местной культуры. На рубеже IV—V вв. появилась армянская письменность, созданная Месропом Маштоцем. Не без его помощи были изобретены и национальные алфавиты в Грузии и Албании.»
 3. Lenore A. Grenoble. Language policy in the Soviet Union, Springer 2003, lk 116, ISBN 1402012985: The creation of the Georgian alphabet is generally attributed to Mesrop, who is also credited with the creation of the Armenian alphabet.
 4. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. – VII в. н. э. (источники и литература), 1959, lk 294–295: Писатель Корюн является автором «Жития Маштоца, т. е. биографии Месропа Маштоца, изобретателя алфавитов армянского, грузинского и албанского
 5. Peter R. Ackroyd. The Cambridge history of the Bible, Cambridge University Press 1963, kd 2, lk 368: The third Caucasian people, the Albanians, also received an alphabet from Mesrop, to supply scripture for their Christian church. This church did not survive beyond the conquests of Islam, and all but few traces of the script have been lost, and there are no remains of the version known.
 6. Армянские Аршакиды, М. год=1903.
 7. Armeenia rahva ajalugu (algaegadest kuni 8. sajandini), kõrgkooliõpik, Jerevan 1975, lk 322 (armeenia keeles).
 8. Вестник общественных наук, 1983, nr 7, lk 75.
 9. Armeenia rahva ajalugu' (armeenia keeles), Jerevan 1984, kd 2, lk 423; В. С. Налбандян. Изобретение армянского алфавита. Становление литературы.. – | История всемирной литературы: в 9 т, М. 1984, kd 2, lk 285; Э. Агаян. Месроп Маштоц, Видные деятели армянской культуры (V—XVIII века), Ер. 1982, lk 10; Armeenia nõukogude entsüklopeedia (armeenia keeles), Jerevan 1981, kd 7, lk 469; Месроп Маштоц. – Suur nõukogude entsüklopeedia, 3. väljaanne; Месроп Маштоц. – Библиологический словарь).
 10. Armeenia rahva ajalugu, kd II, lk 423.
 11. 11,0 11,1 V. S. Nalbandjan. Mesrop Maštotshi elu ja tegevus. – Mesrop Maštotsh. Artiklite kogumik, Jerevan 1963, lk 23.
 12. Э. Агаян. Месроп Маштоц, Видные деятели армянской культуры (V—XVIII века)', Ер. 1982, lk 9.
 13. Г. Ачарян. Армянские письмена, 1968, lk 72, 87.
 14. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st128.shtml Всемирная история, kd 2, ptk XXV)
 15. Н. О. Эмин. Исследования и статьи, М. 1896, lk 206
 16. 16,0 16,1 М. Абегян. Армянская церковная литература древности
 17. Korjun kirjutab: "Lapsepõlves õppis ta kreeka kirja" (ptk 3). Movses Horenatshi (rmt III, ptk 47) järgi õppis ta katoolikos Nerses I Suure [353—373] juures; teised allikad seda ei kinnita. G. Hatšarjan peab võimalikuks, et Maštotsh sai hariduse Püha Karapeti kloostris Taronis (Г. Ачарян. Armeenia kiri (armeenia keeles), 1968, lk 75.
 18. Lazar Pharpetshi, rmt I, ptk 10
 19. Movses Horenatshi teatab: "Kui Mesrop oli kuninga õukonnast lahkunud, ei jäänud sinna ühtki kogenud kirjutajat, sest kasutati pärsia kirja" (rmt III, ptk 52). Autor teatab ka, et oma esimestel jutlustel 390ndatel tõlkis Maštotsh Piiblit suuliselt: "Jutlustamise ajal oli õndsal Mesropil palju raskusi, sest ta oli ühtaegu nii lugeja kui ka tõlk. Kui aga luges keegi teine ning teda ei olnud juures, siis ei saanud rahvas midagi aru, sest puudus tõlk." (rmt III, ptk 47).
 20. Armeenia rahva ajalugu II, lk 424; Korjun, 3.
 21. V. S. Nalbandjan. Mesrop Maštotshi elu ja tegevus. – Mesrop Maštotsh. Artiklite kogumik (armeenia keeles), Jerevan 1963, lk 23. Korjuni teade, et "sõjanduse tundmisega pälvis [Maštotsh] oma sõjameeste armastuse" (ptk 3), viis ajaloolased veendumusele, et Mesrop Maštotsh ei olnud Hosrov IV õukonnas reasõjamees.
 22. Henri-Jean Martin. The History and Power of Writing, tlk Lydia G. Cochrane, University of Chicago Press 1995, lk 39
 23. Корюн, 3
 24. V. S. Nalbandjan. Mesrop Maštotshi elu ja tegevus. – Mesrop Maštotsh. Artiklite kogumik (armeenia keeles=, Jerevan 1963, lk 26.
 25. Tema õpilane ja biograaf Korjun teatab: "[Maštotshi] püha usu aastate arvestus saab alguse kuningas Krmani neljandast aastast." Vram Krman (Pärsia valitseja Bahrām IV) valitses alates 388. või 389. aastast, tema neljas valitsemisaasta langeb 392. või 393. aastale. Lazar Pharpetshi ütleb lihtsalt, et Maštotsh teenis kuningas Hosrov IV [umbes 385 – 388] "mitu aastat" (rmt I, ptk 10)