Klassikaline ja mitteklassikaline ratsionaalsuse ideaal

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

"Klassikaline ja mitteklassikaline ratsionaalsuse ideaal" ("Классический и неклассический идеалы рациональности") on Merab Mamardašvili filosoofiline teos.

Selle esimene trükk ilmus Thbilisis 1984. Teine trükk ilmus 1994 Moskvas kirjastuse Labirint väljaandel koos autori parandustega, mille viis sisse Juri Senokossov. Aastal 2004 andis raamatu Mamardašvili tööde kogu XIII raamatu põhiosana välja Moskva kirjastus Logos.

Kokkuvõte[muuda | muuda lähteteksti]

1. Vaatluse probleem[muuda | muuda lähteteksti]

Filosoofia ja teadus jõudsid 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku staadiumini, mida võiks nimetada klassikalise filosoofia ja teaduse lõpulejõudmiseks. Teadus hangib ja konstrueerib teadmist objektiivsetest füüsikalistest nähtustest (füüsikalistest kehadest). Neid nähtusi vaatleb mõistus, mille ontoloogia ongi ratsionaalsus või ratsionaalsuse ideaal. Selle annab ette klassikaline filosoofia ja teadus. Seevastu mitteklassikaline mõistuse ontoloogia probleem pärineb 20. sajandil aset leidnud muutustest teaduses, mis nõuavad teadvuse ja elu nähtusi arvestavat teaduslikku maailmapilti, mida on aga problemaatiline leida.

Tänapäeva füüsika ja üldse loodusteadus toetub vaatluse mõistele, millel on sõltumatu algmõiste iseloom. See mõiste pärineb teatud filosoofilistest teadvuse abstraktsioonidest. Vaatluse ülesehituse tähtsus ilmneb relatiivsusteoorias ja kvantmehaanikas ning see mõiste on esiplaanil ka psühholoogias, etnoloogias, kultuuriantropoloogias, keeleteaduses, ühiskonnateoorias ning ideoloogia uurimisel. Füüsikaliste nähtuste teadmise sõnastus on hakanud sõltuma nende uurimisega kaasnevate teadvusenähtuste uurimisest. Oleks hädasti tarvis määratleda vaatluse mõiste täpsuse ja selgusega, mis läheneksid matemaatika ja füüsika mõistete omale. Teadvuse teooria peab andma idealisatsioonid ja abstraktsioonid, mis võimaldaksid mõista vaatluse nähtust, kuivõrd ta juurdub tundlike ja teadlike olendite asendis looduse süsteemis.

Et vaatluse mõiste tooks välja füüsikaliste nähtuste seaduste sõnastusse kuuluvad teadvuseprotsesside implikatsioonid (nagu tegi klassikaline transtsendentaalne analüüs), peab see mõiste homogeenseks jäädes avama ka võimaluse analüüsida ja mõista neid teadvusenähtusi teatud sündivate, arenevate, suhtlevate, muutuvate ja surevate olendite eluseisunditena.

Jämedalt öeldes nimetatakse füüsikaliseks kehaks nähtust, mille sisu on täielikult ruumiliselt väljendatud. Kõik, mida me saame öelda tema struktuuri kohta, on välisele ruumilisele vaatlusele täiesti kättesaadav (ideaalsete abstraktsete objektide ja vaadeldamatute teoreetiliste objektide puhul lahenduv mingitel vaadeldavatel ruumiosadel). "Objektiivne" on siin sama mis "ruumiline" ning "väliselt vaadeldav", "seesmine" sama mis "subjektiivne". Füüsikalistes nähtustes ja nende seletustes ei ole midagi subjektiivset, mis jääks väljapoole ruumilis-ajalist lokaliseeritavust ja jälgitavust. Neis puuduvad püüdlused, soovid jms.

Klassikalise ratsionaalsuse teise reegli järgi on füüsikalised nähtused materiaalsed. Alates René Descartesist on materiaalsust samastatud ruumilisusega, s.o välise avaldatusega vaatlejale. Ainult ruumilisuse tõttu saab maailma toimeid meile ja võimalikule vaatlejale võtta materiaalsetena, kogemuses antutena. Ainult ruumilisuse tõttu saab neid näitlikustada kokkupuutena, "löögina". vastastikuse asendina jne. Meeleelundid tajuvad ainult materiaalseid kehi ja nende toimeid.

See väline vaatlus on refleksiivne: ta allub Descartesi cogito-reeglile (transtsendentaalse mina reeglile). Cogito-reegel eraldab kõigi nähtuste seast välja need, mis on mõistetavad iseenesest, ilma täiendavate eeldusteta ja mille seletamine ei nõua nende taandamist mingitele muudele nähtustele. Neil ei ole osutust enesest väljaspool. Niisugune nähtus ongi teadvuse fenomen.

Jutt ei ole konkreetsest teadvustatavast sisust, vaid teadvusest endast kui sündmusest. Selles sündmuses on pidevalt ja eristamatult seotud mingi tegeliku asjade seisu tajutus ja teadlikkus selle asjade seisu tajumisest. See on puhas ja lihtne vorm: selle sisu ei saa võtta meeleelunditest saaduna (ta on transtsendentaalne) ja selle piirkonda ei saa asetada mingit teist eset, mis poleks teadvuslik.

Cogito-teadvus seisneb lihtsalt selles, et teadvus teadvustab oma mis tahes teadvustatavas sisus teadvustamist ennast.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]