Arutelu:Bioloogia

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Terve see domeeni (riigid, liigid jne) süüsteem tuleks meil siin ära lammutada ja miski sobiv süsteem luua. Pole mõtet liigi nimesid siia panna. naine 16:27, 3 Sep 2004 (UTC)

Võiks luua sellise artkli nagu Eluslooduse süstemaatika vms. ja domeenid, riigid jne. sinna panna. Siim 16:33, 3 Sep 2004 (UTC)
Kui te lammutate ja ehitate, siis pidage ainult silmas, et taksonitele pühendatud artiklid peavad hõlpsati leitavad olema. Seetõttu tuleks niipalju kui võimalik kasutama ka tähestikulisi loetelusid. Andres 16:41, 3 Sep 2004 (UTC)
Seened on eraldi riik. Ei kuulu taimeriigi alla. Siim 17:31, 3 Sep 2004 (UTC)

Kõige eelnevaga väga nõus olles võtsin nüüd ette mahukama redigeerimise.. Loodan seda lähipäevil siluda ja jätkata, samal ajal on mõistagi teretulnud kriitika ja nõuanded-parandused! --KS 20:21, 6 Nov 2004 (UTC)


Mu esimene katse Bioloogia üldteema artiklit reformida on saanud kriitika osaliseks koos soovitusega asju enne muudatuste tegemist kogenumate kasutajatega arutada. Järgnevalt tahangi seda nõu kuulda võtta. Niisiis, kes kompetentne on või kellele muidu asi korda läheb, palun arvamust avaldada.

Nimelt lõin (lisaks muudele pisikohendamistele) artikli algusesse bioloogia põhivaldkondade mõistete loendid (praegu kõrvaldasin nad ja ka enamiku linke neile)

(need siin olid n.ö visandid), millele sain järgmise vastukaja:
Ma näen, et sa oled siin palju tööd teinud, kuid kahjuks pole keegi vahepeal õpetussõnu jaganud. Probleem on loendites. Vikipeedia loendid on võimalikult üldised. Detailsuse saavutamiseks on kategooriad. Ma arvan, et ei ole vaja teha geneetika mõistete loendit. Näiteks ATP tuleks kanda keemiliste ainete loendisse, geneetika loendisse, molekulaarbioloogia loendisse, biokeemia loendisse jne. Niimoodi võib hulluks minna ja seda süsteemi ei ole võimalik meeles pidada. Kui sa ise saad asjast aru siis teised küll ei saa ega oska uusi mõisteid kuhugi paigutada. Minu ettepanek on selline, et las olla üks suur bioloogia mõistete loend, mille nimi peaks olema Bioloogia mõisteid, see peab niikuinii olema, sest on vaja üht loendit, mis koondaks kõik bioloogilised mõisted. Kõigile seente liikidele ja ka kõrgematele taksonitele peaks olema üks loend, mille nimi oleks Seente loend, seevastu kategooriad võiks olla näiteks [Category:Eesti söögiseened] jne. Siim 18:53, 7 Nov 2004 (UTC)

Miks ma pidasin nende loomist heaks ideeks, oli üks põhiline põhjus - ühe ühise bioloogia mõistete loendi maht kujuneks palju kordi suuremaks, kui nt analoogiliste geograafia mõisteid või keemia mõisteid (viimased näitena paremini välja kujundatud valdkondadest), ning kaotaks seeläbi ülevaatlikkuse ning muutuks raskemini kasutatavaks(?). Teiseks, kui antud kaheksa loendit on bioloogia põhilehekülje alguses nähtaval, pole minu arvates tegemist väga keerulise süsteemi meelespidamisega. Liiatigi arvestades et mingi artikli kirjutaja mingilgi määral oma vastavat teemat tunneb, peaks ta oskama valida ka vastava(d) loendi(d)kuhu see sobib. Valdav enamik mõisteid ei tuleks siiski mitmesse listi kanda, või äärmisel juhul kahte. Mitmesse loendisse kandmine on nagunii vahel vajalik, nt ka keemiliste ainete loendisse. Geograafia mõisted tuleb praeguse süsteemi järgi ka geogr. mõistete all kahte kohta (tähestikulisse ja temaatilisse) kanda - asi, mida uus kasutaja unustada võib. Asulad nii Maailma asulate loendisse, kui ka asulate loendisse riigiti, mõnel juhul veel riikide pealinnade loendisse. Mis loendite üldisusse puutub, siis eksisteerivad ju ka Eesti neemede loend või Hobusetõugude loend.
Samas, meditsiini mõistete loend saaks sel juhul lahti vajadusest korrata anatoomia loendis või füsioloogia loendis toodud mittemeditsiinilisi mõisteid. Keemiliste ühendite loend saaks lahti vajadusest korrata mitmesuguseid molekulaarbioloogilisi termineid (nt RNA-polümeraas), mis pole tegelikult keemilised ained kitsamas mõttes, vaid molekulide kompleksid jne.
Mis veel minu meelest teiste suurte teemavaldkondade artiklite formaadile lähendamiseks vaja teha oleks? Bioloogia artikkel on nagu vist liiga pikaks ja laialivalguvaks muutunud - mida võiks kärpida? Nagunii tuleks juurde kirjutada paar sõna bioloogia ajaloost. Kas võiks alajaotused Valdkonnad ja Valdkondade loend kuidagi kokku panna?
Kas eluslooduse süsteem on liiga pikalt lahti kirjutatud? See võtab veidi ruumi, aga on minu meelest otsitava kiireks leidmiseks mugav? Parimat soovides ja vastukajasid oodates --KS 20:55, 8 Nov 2004 (UTC)

Põhimõtteliselt olen nüüd nõus, et võib bioloogia mõisted mitmesse ossa jagada, kuid leian siiski, et võiks olla üks suur bioloogia mõistete loend mis hõlmaks kõiki bioloogia mõisteid. Minu pisut äge reaktsioon tulenes sellest, et mulle jäi mulje, et Vikipeediasse on tulnud üks "elevant portselanipoes", kes jätab endast maha hävingu, mida keegi lappida ei suuda. Õnneks ma siiski eksisin. See, et sa bioloogias korralikku süsteemi tahad üles ehitada on väga tervitatav.
Iseenesest see ei ole eriline probleem, et üks loend muutub väga pikaks. Minu arvates võib see vabalt sisaldada näiteks 1000 märksõna. Ka keemia ja geograafia mõistete loendid on alles väga algusjärgus. Lugeja ei pruugi teada kust mingit märksõna leida, seepärast on parem kui on selline loend nagu Bioloogia mõisteid. Kui teha mitu loendit siis võib tekkida probleeme mõiste paigutamisel. Tihti peab selleks olema ekspert bioloogia alal, sest mõni mõiste võib omada kergelt erinevaid tähendusi mitmes bioloogia harus mida mittespetsialist ei pruugi teada. Sellisel juhul muutuvad loendid mittetäielikeks, mis on üsna halb asi.
Ma arvan, et see nn. eluslooduse süsteem tuleks bioloogia lehelt tõsta omaette artiklisse, millele muidugi peaks olema lihtsalt leitav link bioloogia artiklis.
Valdkondade puhul on tõesti tegemist osalise dubleerimisega. Võibolla oleks parem kui nad oleks koos. Siim 22:45, 8 Nov 2004 (UTC)
Nende eriala loenditega on see häda, et mõistete lisamiseks peab tõesti bioloogias hästi orienteeruma. Minu jaoks on meditsiin, füsioloogia ja anatoomia suhteliselt ähmaste piiridega valdkonnad. Niivõrd detailsete loendite tegemine on ehk oma elu tarbetult keeruliseks tegemine. Nende täiendamine võib edaspidi probleeme põhjustada. Siim 23:16, 8 Nov 2004 (UTC)
Kindlasti peab jääma üldine bioloogia mõistete loendid aga ma näeksin väga hea meelega ka rohkem loendeid mis on keskendunud eraldi teemadele. Need on lausa vajalikud kuna tegemist on suurte teadusharudega mis on piisavalt spetsiifilised. naine 23:35, 8 Nov 2004 (UTC)

Aitäh vastamast! Loendi eelis on minu meelest just see, et sealt tähestiku järgi otsides asja kergema vaevaga leiab kui vasakul olevat otsingumootorit kasutades - seepärast eelistasingi kitsamate valdkondade loendeid luua, mis ülipikaks ei kujune. Kuigi nt keemia mõisteid alles pooleli on julgeksin väita, et selle maht jääb mitu korda väiksemaks kui bioloogia mõistete loendil (olen peale bioloogia ka paar aastat keemiat õppinud, seetõttu on teatud võrdlusmoment olemas - geograafias nii kodus pole:)). Mis artikli kirjutajasse puutub, siis, nagu ütlesin, tunneb ta ju oletatavasti teemat, millest kirjutab, vähemalt sel määral, et teab mis valdkonda ta kuulub? Nagu ma aru saan ei olda teemade mõistete loenditele põhimõtteliselt vastu, aga vajalik näib olevat ka üldine loend - kas ei võiks seda nimetada Bioloogia mõistete koondloendiks?
Mis teistesse mõistete loenditesse puutub, siis võiks ka arutada küsimust, millised teemade loendid võiks/peaks olemas olema. Jagasin bioloogia mõisted oma parema äratundmise järgi ligikaudu võrdse mahuga loenditesse, kas sellega seoses on mingeid konkreetseid ettepanekuid või eriarvamusi?
Ma arvan et loendite sisu tuleks segaduste vältimiseks kuidagi suht lühidalt ja konkreetselt defineerida, ja need definitsioonid nii loendi algusse kui ka nt bioloogia lehele loendi lingi kõrvale panna, et kõigile selgem oleks, mis kuhu käib(nt mainitud meditsiin - tegeleb organismi mittenormaalse talitluse ja ehitusega, füsioloogia - normaalse talitluse ja anatoomia - normaalse ehitusega)?
PS. Et uutele kirjutajatele elu kergemaks teha tuleks meie arutelude tulemused kuidagi fikseerida mingite kergesti leitavate soovitustena nt Vikipeedia reeglid all (lõpus), seda oleks minu meelest hädasti vaja vikipeediale (väiksema vaevaga) ühtse näo tagamiseks. Samuti peaks välja töötama mingidki standardid bioloogilist liiki või taksonit käsitlevate artiklite jaoks - selleks pole veel hilja, sest neid on veel kaunis vähe.
Edasisi arvamusi ootama jäädes, --KS 01:42, 9 Nov 2004 (UTC)

Bioloogiaa mõistete loend peaks siiski kandma nime Bioloogia mõisteid. Selle toetuseks on vähemalt kaks argumenti. Esiteks on nii nimetatud teised loendid nt. Astronoomia mõisteid, füüsika mõisteid jne. Seega me hoiaksime stiili ühtsena ning väldiks segadust nimedega. Teiseks oleks "Bioloogia mõistete koondloend" lihtsalt liiga pikk ja lohisev. Ma küll ei viitsi sellist pealkirja pidevalt sisse toksida ja selle sõnastus võib ka meelest minna.
Artiklite kohta, mis käsitlevad bioloogilisi liike tuleks ilmselt teha korralikud näidised millest saaks edaspidi juhinduda. Eeskujuks võiks võtta inglise viki sarnased artiklid.
Kui me jõuame mingi ühtse seisukohani, siis tuleks see muidugi reeglitesse kirjutada ja seda on ka tehtud. Siim 12:30, 9 Nov 2004 (UTC)

Jäägu siis Bioloogia mõisteid. Ma hoiatan, see kujuneb pagana pikaks - mõeldes ka tulevikule kui vikipeedias kirjutajate arv oluliselt kasvab. Muidugi pole 1000 märksõna sisaldav loend eriti raskesti kasutatav, aga iga eriala loend neist bioloogia omadest kujuneks minu meelest kindlasti vähemasti tuhandet mõistet sisaldavaks, kui aga ühisloendis on nt. 10 000 sissekannet? Mahulistel põhjustel pole ka vist loodud näiteks ühtset geograafiliste nimede loendit, ehkki iga kasutaja ei tea otsitava nime puhul, kas tegu on linna alevi vm haldusüksusega?
Ingliskeelse vikipeedia taksonite artiklid on tegelikult üsna kaootilised, (mis pole ime kasutajate hulka arvestades), nende peamiseks ühisjooneks on vasakul paiknev süstemaatilist kuuluvust tutvustav pildiga tabelike.
Võibolla võiks - see pole ettepanek, vaid lihtsalt idee, mida tuleks tegelikult mujal (suuremas ringis) arutada, - luua ka analoogilise mahuga nt täppisteaduste (füüsika, astronoomia, keemia), maateaduste (geograafia, geoloogia, meteoroloogia), sotsiaalteaduste (majandus, sotsioloogia, õigus) jne mõistete üldloendid, bioloogia valdkondade ja meditsiini mõisteid koondaks mingi "eluteaduste mõisteid" vms? Eks mitte-asjatundjal ole ju sageli raske otsustada, millisesse valdkinda mõiste kuulub ka teistel teadusaladel, kus palju ühiseid mõisteid.
Parimat soovides --KS 15:39, 9 Nov 2004 (UTC)

Sellele ma olen isegi mitu korda mõelnud, et miks kuradi pärast ma pean ühte mõistet mitmesse loendisse toppima. Seda juhtub liigagi tihti, et üks mõiste peab üheaegselt kuuluma geoloogia ja geograafia loendisse (nt. vulkaan) või keemia ja füüsika loendisse (nt. ioon). Palju lihtsam oleks tõesti kui oleks "Maateaduse mõisteid". Seda enam, et minu jaoks on niikuinii kõik Maad uurivad teadused sarnased ja ühevõrra huvitavad. Siiski, ma arvan, et sellele ideele on üsna laialdane opositsioon, sest inimesed ei ole harjunud näiteks meteoroloogiat ja vulkanoloogiat ühe ja sama süsteemi eri osadeks pidama. Pealegi tekib probleem inimgeograafiaga, mida siis enam kuhugi paigutada ei oskaks. Siim 16:34, 9 Nov 2004 (UTC)

Arvan, et kategooriate ja loendite loomulik tööjaotus oleks selline: kategooriad fikseerivad, millised artiklid olemas on, loendid püüavad olla võimalikult täielikud, jõudes üldjuhul artiklitest ette. Loendid ja kategooriad peaksid teineteisele viitama.

Loendid peaksid olema nii tähestikulised kui ka süstemaatilised, nii üldised kui ka spetsiaalsed. Maht ei ole takistuseks, sest loendi saab jaotada mitme lehekülje vahel. Kui me ei seosta loendit enam otseselt olemasolevate artiklitega, ei ole suurt midagi katki, kui mõni artikkel loendis fikseerimata jääb.

Arvan, et loendite puhul on kordused vajalikud. Näiteks käivad minu meelest meditsiini mõistete alla ka inimese kehaosad ja ravimtaimed. Andres 12:06, 10 Nov 2004 (UTC)

jbo:Mivyske?[muuda lähteteksti]

Keelelink jbo:Mivyske nähtavasti ei tööta. Mis keelt mõeldud on, ei oska praegu arvata. Ehk mõistab keegi targem asja parandada. --Oop 22:53, 26 Dec 2004 (UTC)

Olen seda linki kuskil ka inglisvikis näinud (ja seal kah ei töötanud).KS 22:57, 26 Dec 2004 (UTC)

Leidsin, aga ei saanudki kiiruga sirvides aru, kas see on toki pona (en:toki pona) või en:lojban. Toki pona Vikipeedia on kinni pandud, nii et see oleks loogiline kyll. --Oop 23:29, 26 Dec 2004 (UTC)


Initsiaalid tuleb üksteisest ja perekonnanimest eraldada sõnavahega (tühikuga). Parem aga mitte neid kasutada. Andres 04:33, 20 Jan 2005 (UTC)


Kas Vikipeedias saavad olema sellised artiklid nagu "mardikas" ja "liblikas" või saavad nad suunamisleheks artiklitele "mardikalised" ja "liblikalised". See on oluline koht trilobiitide küsimuse lahendamisel. Siim 10:40, 24 Jan 2005 (UTC)

Mina teeks küll ümbersuunamise, tegemist pole ju erinevate mõistetega vaid täielike sünonüümidega. KS 12:11, 24 Jan 2005 (UTC)

Bioloogiaportaal[muuda lähteteksti]

  • Praegu on bioloogiaportaal kajastatud ka päises ja "vaata ka" rubriigis, võib-olla esimese pole see sobilik panna --Dj Capricorn 30. august 2008, kell 17:29 (UTC)
Jah, täpsustusmärkusesse ei sobi kumbki. Andres 30. august 2008, kell 17:52 (UTC)
bioloogia mõisteid võiksid ikkagi sisse jääda ? --Dj Capricorn 30. august 2008, kell 18:04 (UTC)
Need on ju "vaata ka" all. Andres 30. august 2008, kell 18:09 (UTC)

Kõik need asjad ei kuulu selle artikli teema alla. Pigem sobiksid nad artiklisse Elu.

Elusolendite tähtsamad rühmad[muuda lähteteksti]

Viirused[muuda lähteteksti]

Bakterid[muuda lähteteksti]

Arhed ehk arhebakterid[muuda lähteteksti]

Eukarüoodid ehk päristuumsed organismid[muuda lähteteksti]

Eukarüoodid

Protistid[muuda lähteteksti]

Taimed[muuda lähteteksti]

Seened[muuda lähteteksti]

Loomad[muuda lähteteksti]

Eesti elusloodus[muuda lähteteksti]

Andres (arutelu) 4. juuni 2013, kell 07:10 (EEST)

Evolutsioon[muuda lähteteksti]

Ökoloogia[muuda lähteteksti]

Siin on selliseid bioloogia harude nimetusi, mida tekstis ei ole. Selle asemel tuleks harusid üksikasjalikult loetleda. Andres (arutelu) 4. juuni 2013, kell 07:18 (EEST)

Arvan, et piltidega on siin ka liiale mindud. Kõik pildid on illustratiivsed. Ühest (esimesest) illustratiivsest pildist peaks aitama. Andres (arutelu) 4. juuni 2013, kell 07:14 (EEST)