Vikipeedia:Keskkonnateadlikkus

Allikas: Vikipeedia

Keskkonnateadlikkuse kasvatamine Vikipeedia ja muude Wikimedia sõsarprojektide abil on Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatav projekt.

Lühitutvustus[muuda lähteteksti]

Projekti eesmärk on, nagu nimigi ütleb, keskkonnateadlikkuse kasvatamine. Muu hulgas on eesmärgiks saada juurde ja täiendada olemasolevaid keskkonna-teemalisi eestikeelseid Vikipeedia artikleid, kaasates selleks üliõpilasi ja gümnaasiumiastme kooliõpilasi. Need artiklid jäävad kõigile eesti keelt valdavatele inimestele vabalt kättesaadavaks ja parandavad niimoodi keskkonna-alaseid teadmisi ja võimaldavad inimestel kergemini sellealast teavet hankida.

Nimekirja mõistetega, mille juurde on vaja atikleid kirjutada, leiate altpoolt.


Keskkonnateadlikkuse tähtsusest[muuda lähteteksti]

Eesti riik on kuulutanud keskkonnateadlikkuse arendamine endale prioriteediks. Eesti keskkonnahariduse kontseptsioon ütleb, et:

Kiire majandusarengu taustal oleme silmitsi uute probleemidega, mis seostuvad säästva arengu, keskkonnateadlikkuse ning iga ühiskonnaliikme isikliku vastutusega, millest sõltub nii tema enese kui kaasmaalaste turvalisus, heaolu ja elukvaliteet. Säästev eluviis eeldab ühiskonnaliikmetelt vastutuse võtmist ning keskkonnahoidlikke väärtusorientatsioone. Riigi jätkusuutlikkus, julgeolek ja väärikus sõltub tema kodanike oskustest looduskeskkonnas käituda ja valmisolekust toime tulla ekstreemolukordades, nt. erineva raskusastmega loodusõnetuste korral nii kodu- kui välismaal.[1]

Keskkonnateadlikkust aitavad parandada:

  • Säästvat arengut toetav haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse-, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid, keskendudes säästva arengu ideele.
  • Keskkonnaharidus on suunatud keskkonnateadlikkuse kujundamisele lokaalses ja globaalses kontekstis.
  • Loodusharidus, mis keskendub loodusnähtuste ja looduslike protsesside vaheliste seoste avastamisele erineval taseme, on ini keskkonnahariduse kui säästvat arengut toetava hariduse tuumaks.[2]

Konkreetsed artiklid käivad eelkõige keskkonna- ja loodushariduse alla, kuna märksõnad, mille juurde kirjutatakse artikleid on peamiselt ökoloogia ja bioloogia erinevatest valdkondadest. Nende artiklite olemasolu aitab omakorda kaasa säästvat arengut toetavale haridusele, mis on laiem, inimeste hoiakuid puudutav kontseptsioon.


Välislingid keskkonnateadlikkuse kohta Eestis[muuda lähteteksti]

http://www.keskkonnaharidus.ee/

Keskkonnateadlikkus: http://www.kik.ee/et/keskkonnateadlikkus-0

Keskkonnaministeerium:

http://www.envir.ee/et/keskkonnaharidus
Keskkonnahariduse kontseptsioon

Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus: www.seit.ee


Vikipeedia võimalused keskkonnateadlikkuse jaoks[muuda lähteteksti]

Vikipeedia on vaba internetientsüklopeedia, mille sisu on ligipääsetav kõigile, kellel on internetiühendus, ja mille sisu loomises saavad samuti kõik osaleda. Selline infomatsiooni vaba kättesaadavus koos pideva uuenemisega on revolutsiooniline saavutus, samas nõuab see kasutajatelt aktiivset osalemist ja kriitikameelt. Selle pärast ongi oluline kaasata võimalikult palju inimesi aktiivselt Vikipeedias kaasa lööma. Sealjuures on oluline arendada ka eestikeelset Vikipeediat, et eesti keel oleks ajas kohanev keel, mida saab kasutada kõigis eluvaldkondades. Kui on olemas piisavalt palju ja heal tasemel keskkonnateemalisi eestikeelseid Vikipeedia artikleid, on Eesti inimestel selle valdkonna kohta kergem teavet hankida ja parandada on teadlikkust. Õpilaste ja üliõpilaste kaasamine artiklite kirjutamisesse on aga otseselt keskkonnahariduse üks viise.

Lisaks sellele, et artiklite kirjutamine aitab Vikipeediat ja selle kaudu Eesti ühiskonda ja kultuuri, on sellel ilmselge kasu ka kirjutajatele. Keskkooli õpilaste jaoks on tegu õppeaineid integreeriva ülesandega. Keskkonna-teemalise entsüklopeediaartikli kirjutamine ühendab endas nii bioloogia- kui emakeele ainepädevusi ja näitab õpilastele, et erinevad koolis õpitavad ained on omavahel seotud. Ühtepidi pole ainult erialateadmistest ilma kirjaliku eneseväljenduse oskuseta kasu ja teiselt poolt nõuab kirjutamine aineteadmisi. Üliõpilaste jaoks on tegu akadeemilise teksti koostamise erijuhtumiga. Kirjalik eneseväljendus, viitamine jms on asjad, mis kuuluvad akadeemilise hariduse baasoskuste hulka ja mis vajavad pidevat harjutamist.


Keskkonnateemaliste artiklite kirjutamise juhend[muuda lähteteksti]


Puuduvad mõisted[muuda lähteteksti]

Tehtud artiklid[muuda lähteteksti]

Arndti-Schulzi reegel

Aseri pank

Astla kivi

Auksi kivi

Bakterioos

Džungel

Ellamaa Sepa-Mihkli rändrahn

Epu kivi

Heinapalavik

Hiiemetsa liukivi

Hirvli suurkivi

Hooldusraie

Härjamäe rahn

Iru kuuskivi

Jaanikildi rahn

Jaani-Mardi suurkivi

Joomakivi

Jäämäekivi

Kalevipoja tool

Katalepsia

Kangrukivi

Kalvi pank

Kontiinum

Kuradikivi Hiiumaal

Kõrvi suurkivi

Kükita suurkivi

Lahmuse kivi

Lepakose rändrahn

Liivassaare kivi

Linnamäe rändrahn

Maarjamäe paekallas

Magnetomeeter

Mulla erosioon

Mullahappesus

Mullaprotsessid

Mullaväsimus

Männiku kivi

Määrakivi

Narva pank

Neeruti Ukukivi

Nokakivi

Oonurme rändrahn

Oru rändrahn (Tallinn)

Paksu suurkivi

Pimestiku suurkivi

Pirita ürgorg

Piroplasmoos

Puiatu suurkivi

Pulmakivid

Purtse org

Pühajõe pank

Rae kultuskivi

Rebase kivi

Rõngu kivi

Sargakivi

Sarkoptoos (täiendatud)

Silikoos

Sirtsi hiidrahn

Sorrukivi

Tahkuna hiidrahn

Tammeveski kivi

Tammispea kivi

Territoriaalplaneerimine

Tiirukivi

Trihhinelloos

Tuhalaane rändrahn

Uhaku juga

Ussipõllu suurkivi

Veeloomad

Viimsi lubjamägi

Vingumürgitus

Vähikivi

Ülesaareneeme kivi

ÜRO Keskkonnaprogramm