Mine sisu juurde

Teaduste klassifikatsioon

Allikas: Vikipeedia

Teaduste klassifikatsioon (inglise research classification, ka classification of R&D) on teaduste liigitamine ehk klassifitseerimine erinevate kriteeriumide alusel.

Liigitamine uurimisvaldkonna järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Teadusliku uurimistöö valdkonna järgi jagunevad teadused teadusvaldkondadeks ehk teadusharudeks. Valdkondi liigitatakse erinevalt. Kõige üldistatum jaotus on reaalteadused ja humanitaarteadused. Sellest pisut täpsem jaotus on reaalteadused, loodusteadused, humanitaarteadused ja sotsiaalteadused (varem kasutati ka nimetust "ühiskonnateadused"). Need jaotused on aga väga üldised ja teaduses kasutatakse eri riikides enamasti siiski täpsemaid klassifikatsioone, kus eristatakse rohkem valdkondi ja nende sees omakorda alamvaldkondi ja erialasid.

Liigitamine uurimiseesmärgi järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Teadusliku uurimistöö eesmärgi järgi eristati traditsiooniliselt alusteadusi ehk fundamentaalteadusi (mille eesmärgiks on saada uusi teadmisi, orienteerumata otseselt nende teadmiste rakendustele) ja rakendusteadusi (mille esmaseks eesmärgiks on uurida mingi (uue) teadmise rakendusvõimalusi). Tänapäeval ei ole selline teaduste eristamine enam asjakohane, kuivõrd sama teadusharu, eriala või isegi ühe uurimisprojekti sees võib esineda nii alus- kui rakendusteaduslikke uuringuid. Seepärast eristatakse pigem:

 • alusuuringuid, mis on eksperimentaalne või teoreetiline uurimistöö, mida tehakse peamiselt selleks, et saada uusi teadmisi nähtuste ja vaadeldavate faktide põhialuste kohta ilma otsese praktilise rakenduse eesmärgita;
 • rakendusuuringuid, mille eesmärk on leida alusuuringute leidudele võimalikke kasutusalasid või teha kindlaks uusi meetodeid või võimalusi teatud kindlate ja eelnevalt määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • eksperimentaalarendust, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse.

Teaduste klassifikatsioon Euroopas[muuda | muuda lähteteksti]

Euroopa teadusruumis on kasutusel peamiselt kaks teaduste klassifikatsiooni:

1. OECD Frascati käsiraamatu teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator jagab teadusharud kuude valdkonda[1]

 1. Loodusteadused
 2. Tehnika ja tehnoloogia
 3. Arsti- ja terviseteadused
 4. Põllumajandusteadused ja veterinaaria
 5. Ühiskonnateadused (ehk sotsiaalteadused)
 6. Inimteadused (ehk humanitaarteadused) ja kunstid

2. Common European Research Classification Scheme (CERCS) teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator jagab teadusharud viide valdkonda:[2]

 1. Biomeditsiin
 2. Inimteadused (ehk humanitaarteadused)
 3. Reaalteadused
 4. Ühiskonnateadused (ehk sotsiaalteadused)
 5. Tehnikateadused

Teaduste klassifikatsioon Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis on kasutusel ka Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) klassifikaator, mis eristab nelja valdkonda:[3]

 1. Bio- ja keskkonnateadused
 2. Ühiskonnateadused ja kultuur
 3. Terviseuuringud
 4. Loodusteadused ja tehnika

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]