Plutokraatia

Allikas: Vikipeedia
Poliitika artiklid teemal
Valitsemisvorm
Vormid

· redigeeri

Plutokraatia ehk timokraatia ehk rikaste valitsus on valitsusvorm, kus otsustamine on tsentraliseeritud ning otsustusõigus on vaid riigi rikastel kodanikel.

Riigis valitseb tavaliselt suur majanduslik ebavõrdsus ja sotsiaalne mobiilsus on madal. Plutokraatia jooni on paljude riikide valitsussüsteemides.

Sõna "plutokraatia" ennast on tuletatud kreeka keelsest sõnast Plutos, mis tähenab "rikkus". Plutos oli Vana-Kreeka rikkusejumal. Tema nimi on keelelises suguluses allmaailmajumala Plutoni nimega.

Termin "plutokraatia" on ajalooliselt kirjeldanud koos kahte asja. Ajaloolastele on plutokraatia jõukate oligarhide valitsusvorm. Näiteks oli seda tüüpi plutokraatia mõnedes Vana-Kreeka linnriikides ja Itaalia kaupmeeste riikides nagu Venezia, Firenze ja Genova. Kevin Phillips, kes oli Richard Nixoni poliitiline nõustaja, väitis, et USA`s on plutokraatia, kus "sulavad kokku raha ja valitsus."

Plutokraatia ilmutab end tavaliselt riikides, kus on esimene valitsus pärast anoomia perioodi.

Ateenas jagati kodanikud juba 7. sajandi eKr lõpus tsensusklassidesse, millega määrati maksukohustused, poliitilised õigused ja sõjaväekohustus, sest sõjaväeteenistus oli relvastuse ja hobusepidamise tõttu kulukas. Solon täiustas seda süsteemi, kehtestades 4 klassi, esmalt maaomandi suuruse järgi, pärast omatava vara alusel. Ta määras nii riigi kui sõjaväe ametid, mida mingisse klassi kuuluv isik võis pidada. Alates Peloponnesose sõjast kaotasid need klassid oma tähtsuse, ent 4. sajandi lõpus kehtestati taas.