NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimeeste loend

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
NSV Liidu (MN ja)Riikliku Julgeoleku Komitee
KGB Symbol.png
Lühend NSV Liidu RJK
Asutatud 1954
Tegevuse lõpetanud 1991
Asukoht Lubjanka väljak
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu RJK esimees
Emaorganisatsioon NLKP KK Poliitbüroo

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimeeste loend on NSV Liidu riikliku julgeolekuasutuste NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee juhtide (esimeeste) ja nende asetäitjate loetelu.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee juht oli NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimees, kellel oli läbi aegade 1–2 1. asetäitjat ja paar täiendavat asetäitjat, kes kureerisid eri töösuundi. Peale selle olid veel RJK tähtsamate struktuuriüksuste (Esimene peavalitsus, Teine peavalitsus, 8. peavalitsus jne) ülemad ka vastavalt töökorraldusetele RJK esimehe asetäitjad.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe juures asus nõuandva organina RJK Kolleegium ning RJK parteikomitee ja komsomolikomitee.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimees kinnitati NLKP Keskkomitee poolt ja määrati oma ametikohale NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt. RJK Esimehe asetäitjad määrati oma ametikohale samuti NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt, RJK Kolleegiumi liikmete kandidatuurid kinnitati NSV Liidu NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt.

kindralpolkovnik Vladimir Semitšastnõi, NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva RJK esimees (1961–1967)
armeekindral Juri Andropov, NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva RJK esimees (1967–1982)
armeekindral Vladimir Krjutškov, NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimees (1988–1991)

RJK esimehed[muuda | muuda lähteteksti]

RJK esimehe 1. asetäitjad[muuda | muuda lähteteksti]

RJK esimehe asetäitjad[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]