Muinsuskaitseamet

Allikas: Vikipeedia

Muinsuskaitseamet


Muinsuskaitseameti maja
Muinsuskaitseameti endine maja Tallinnas
Moodustatud 1. oktoober 1993
Asukoht Pikk tänav 2, 10123 Tallinn
Juhtkond peadirektor Siim Raie
Veebileht muinsuskaitseamet.ee

Muinsuskaitseamet (lühend MKA) on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ja kultuuriväärtuste väljaveo taotluste läbivaatamine.

Muinsuskaitseamet annab välja tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestisel ja muinsuskaitsealadel järgmisteks tegevusteks: konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste ja tegevuskavade koostamine, muinsuskaitselise järelevalve teostamine ning mälestise ja muinsuskaitsealal paineva ehitise konserveerimine ja restaureerimine.

MKA alustas tegevust 1. oktoobril 1993. MKA oli enne ümberkorraldamist Muinsuskaitseinspektsioon (MKI). Muinsuskaitseamet asub praegu Tallinnas, Pikk tn 2. Ameti esindused asuvad kõikides maakondades.

Muinsuskaitseameti tööd juhib peadirektor. Põhiülesannete täitmiseks on amet jagatud kolmeks osakonnaks:

  1. restaureerimis- ja arendusosakond;
  2. järelevalveosakond;
  3. üldosakond (koos registritalitusega)

Muinsuskaitseameti missioon on kultuuripärandi, sealhulgas kultuuriväärtusliku keskkonna, väärtustamine ja säilimise tagamine järeltulevatele põlvedele.

Muinsuskaitseameti visioon on, et kultuuripärand on väärtustatud terviklikult – vaimne ja ainelike koos.

Muinsuskaitseamet on mälestise omanikele ja valdajatele välja töötanud mitmeid juhendeid ja infomaterjale.[1]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]