Metsasõda

Allikas: Vikipeedia
Raiesmik Laupa külas (2023). Raiemahtude kontekstis on tekitanud ägedaid vaidlusi küsimused, millised raieliigid on õigustatud millistes metsades ning kas metsanduses kasutatavat raieliikide klassifikatsiooni mõjutavad ka mainekujunduslikud taotlused või põhineb see rangelt tegelikel raietüüpidel.

Metsasõda on laiaulatuslik ja intensiivne ühiskondlik debatt metsa ühiskondliku, eelkõige majandusliku käsitlemise teemal, kus tavaliselt on vastaspoolteks metsamajandajad (metsatööstus ja puidumüügist huvitatud metsaomanikud) ning looduskaitsjad ja metsa muudest kasutusviisidest (korilus, puhkekeskkond) huvitatud elanikud. Sedalaadi metsapoleemikaid on olnud korduvalt nii teistes riikides kui ka Eestis.[1][2][3][4][5][6]

Eesti 2020. aastate metsasõda[muuda | muuda lähteteksti]

Praegu Eestis metsasõjaks nimetatav debatt, mille keskmes on vaidlus jätkusuutliku raiemahu üle, kestab eri hinnangutel kas vahelduva intensiivsusega juba 1990. aastate lõpust[7], 2016. aastast[8] või 2020. aastast[9]. Selle kohta on kasutanud metsasõja nimetust nii vastaspooled kui ka poleemikat vahendav ja sellest ülevaateid tegev ajakirjandus, kus "metsasõda" on kasutusel teemamärksõnana sedavõrd erinevates väljaanneteski nagu Postimees[10], Bioneer[11] ja Delfi[12]. Metsasõda ei ole piirdunud sõnavõttudega ajakirjanduses ja internetis, vaid selle raames on korraldatud ka meeleavaldusi ja poleemikaüritusi (nt Rakvere arvamusfestivalil) ning loodud uusi organisatsioone nagu Eesti Metsa Abiks ja Päästame Eesti Metsad ning mainekampaaniaid nagu Kliimakangelane. Raiemahu suurendamise toetajad on koondunud Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Erametsaliidu jts organisatsioonide ümber, raiemahu vähendamise pooldajaid ühendavad Eesti Metsa Abiks ja selle sõsarorganisatsioonid. Eesti metsasõda asetub ülemaailmse kliimakriisi konteksti, mis muuhulgas mõjutab inimeste seisukohavalikut kohalikes looduskaitseküsimustes.[13]

Konflikti defineerimisel ja suunamisel on Eesti ajakirjandus võtnud aktiivse rolli, mistõttu avalikkuses sageli tajutakse, et konkreetsed meediaväljaanded on valinud ühe või teise poole ning raamistavad sõnavõtjaid ja seisukohti sellele vastavalt, näiteks vastandades metsa(ndus)teadlasi ja ökolooge või aktiviste ja eksperte, esitledes nõnda üht osapoolt objektiivsema ja teaduspõhisemana vastavalt raamistaja eelistustele. Nii kirjutab Lona Päll oma ülevaates, et meedias "asetatakse vastakuti majanduslik ja ökoloogiline väärtuskomplekt, kuigi vastandus sellisel kujul ei ilmne ei ekspertide sõnavõttudes ega erialaorganisatsioonide raportites", ning "sensatsiooni ja afektsiooni otsimine motiveerib ajakirjandust" õhutama konflikti "ka demagoogiliste võtete kasutamisega, näiteks probleemse info levitamise või info väära kontekstualiseerimise kaudu"[14]. Ekspertide vastandamisele ajakirjanduses on osutanud ka Jaak Aaviksoo.[15]

Nimetust on ka vaidlustatud. Nii näiteks leidis Daniel Vaarik 2023. aasta juulis sihtasutuse SALK andmestiku alusel kirjutatud ülevaateartiklis, et termin on eksitav, kuna valdavalt on inimesed Eestis pigem üksmeelel ja pooldavad raiemahtude vähendamist ning teistel arvamustel olijad ei pea lahkheli muude teemadega (elukallidus, julgeolek jms) võrreldes eriti oluliseks. Küll aga on Eesti ajakirjanduses jt veebiväljundites Vaariku hinnangul "jõuline metsatööstuse kampaania avaliku arvamuse kujundamiseks", mille hulgast ta tõstab esile ajakirjanduslikust sisust halvasti eristuva sisuturunduse.[16]

Metsasõjaga on seotud mitmed konkreetsemad teemad nagu 2017. aastal Tartu lähikonda välja pakutud Est-For Invest OÜ tselluloositehase projekt, algatused lendorava kaitseks ja linnukaitseks mõeldud pesitsusrahu pikendamiseks, eri raieliikide sisuline tähendus, metsainventuuri meetodid, kõrgendatud avaliku huviga alad (nn KAH-alad), metsamajandamise reeglid Natura aladel, metsanduse arengukava, üraskitõrje metsades Suure Munamäe ümber ja Kullalaanes, hiite ja ristimetsade raie jne.[17][18][19][20][21]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Toomas Kelt "Soomes käärib metsasõda" Tööstusuudised, 28. oktoober 2022 (vaadatud 23.11.2023)
 2. Kristjan Pruul "Euroopas köeb uus metsasõda" Äripäev, 8. märts 2021 (vaadatud 23.11.2023)
 3. Tõnno Jonuks, Lona Päll, Atko Remmel, Ulla Kadakas "Sõjakas kaitse – konfliktid loodus- ja kultuuripärandi hoiu kujundamisel / Warlike Protection – Conflicts in Shaping the Preservation of Natural and Cultural Heritage" Methis: Studia humaniora Estonica 24(30), detsember 2022 (vaadatud 23.11.2023)
 4. Catharina de Pater, Bas Verschuuren, Birgit Elands, Iris van Hal, Esther Turnhout "Spiritual values in forest management plans in British Columbia and the Netherlands" Forest Policy and Economics, Volume 151, June 2023 (vaadatud 23.11.2023)
 5. Roy L. Hales "War On The Woods Returns To the Walbran", Cortes Currents, November 10, 2015 (vaadatud 23.11.2023)
 6. Brandon Loomis "Beetle invasion threatens forests from coast to coast" The Salt Lake Tribune, October 30, 2012 (vaadatud 23.11.2023)
 7. Aarne Ots "Metsasõda?" Eesti Loodus 5/1999 (vaadatud 23.11.2023)
 8. Linda-Mari Väli "Kuidas algas metsasõda?" Delfi, 12.12.2017 (vaadatud 23.11.2023)
 9. Peeter Ernits "Kuidas saavutada metsarahu" Uued Uudised, 05.02.2020 (vaadatud 23.11.2023)
 10. "Metsasõda", Postimehe teemaleht (vaadatud 23.11.2023)
 11. "Metsasõda", Bioneeri teemaleht (vaadatud 23.11.2023)
 12. "Metsasõda", Delfi teemaleht (vaadatud 23.11.2023)
 13. Mirjam Rennit "Tõlkides kliimamuutusi: kliimaliikumised ja aktivistid Eestis" Magistritöö. Juhendaja Aet Annist. Tartu Ülikool, 2022, lk 9-10 ja 17 (vaadatud 23.11.2023)
 14. Lona Päll "Euroahistamine, metsasõda ja remmelgas" Sirp, 09.04.2021 (vaadatud 23.11.2023)
 15. Jaak Aaviksoo, "Teaduslikust raiemahust", ERR, 21.09.2022 (vaadatud 23.11.2023)
 16. Daniel Vaarik "8. Mis metsasõjast te räägite?" Levila, juuli 2023 (vaadatud 23.11.2023)
 17. Asko Lõhmus "Metsapoleemika neljas aasta: aeg rääkida riigist" Sirp, 04.09.2020 (vaadatud 23.11.2023)
 18. Henri Kõiv "Tehas, mis lõhestas ühiskonna" ERR/Vikerkaar, 14.04.2020 (vaadatud 23.11.2023)
 19. Ülle Harju "Mõjuhindaja arvestab metsasõjas tule alla jäämisega" Postimees, 18. detsember 2020 (vaadatud 23.11.2023)
 20. Vidrik Võsoberg "Metsasõjas on raskerelvad üraskite käes" Lõunaleht, 21.07.2022 (vaadatud 23.11.2023)
 21. Saul Elbein, "Estonia’s ‘holy forests’ threatened by demand for biofuels", National Geographic, 24.08.2020

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]