Kastisüsteem

Allikas: Vikipeedia

Hierarhiline ühiskonna liigendus. Tähistab süsteeme, kus ühiskonna liikmed sünnivad teatud kasti ja nende võimalused elus on määratud kastile ettenähtud rollide, reeglitega, sh nt elukutsed, partnerite valiku ring, haridusevõimalused jms. Sellistes ühiskondades on sotsiaalne mobiilsus kastide vahel välistatud, abiellutakse rangelt oma kasti esindajaga. Kastidevahelistest suhetest sündinud lapsed kuuluvad erinevates süsteemides kas alamasse kasti või on selleks spetsiifilised reeglid. Kõige kuulsam kastisüsteem iseloomustab Indiat, aga esineb ka Nepalis, Sri Lankal, Indoneesias, Rwandas, ajalooliselt ka nt Prantsusmaal ja Hispaanias. Tänapäeva demokraatlik isikuvabadusi rõhutav ühiskond püüab kastisüsteemi vastu seista; Indias loetakse kastisüsteemi tänapäeval igandiks, mida välja juurida nn positiivse diskrimineerimise abil.