Inimese poeg

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Inimese poeg on semiidi päritolu väljend, mis tavaliselt viitab ühele inimeste hulgast. Seejuures võib väljendi tähendus olla küllaltki keeruliselt mõistetav, olles ühtlasi nii keegi kui ka keegi kindel persoon.[1] Uues testamendis väljendub termin Jeesuse õpetuses ning evangeeliumides. Inimese poja tähenduse ja tõlgendusvõimaluste üle käivad siiani akadeemilised debatid.[2]

"Inimese poeg ja seitse laternat" Bambergi apokalüpsisest (11. sajand)

Inimese poeg Matteuse ja Luuka evangeeliumites[muuda | muuda lähteteksti]

Alljärgnevad väljavõtted evangeeliumitest seostavad mõiste inimese poeg saabuva kohtumõistmisega. Tähele tuleks panna, et Matteuse 24:26-27, 37-39, 43-44 ja Luuka 17:22-37; 12: 39-40 ei ole inimese poeg konkreetselt Jeesuse isikuga samastatud.[3] Matteuse ja Luuka evangeelium on selles peatükis sama pealkirja alla pandud, kuna neid saab vaadelda ühise Q-allika kaudu.

Sarnased kirjakohad[muuda | muuda lähteteksti]

I[muuda | muuda lähteteksti]

Kui teile siis öeldakse: "Ennäe, ta on kõrbes!", ärge siis minge välja; "Ennäe, ta on kambrites!", ärge siis uskuge! Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. (Mt 24:26-27)

Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust - sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka inimese poja tulemine. (Mt 37-39)

Aga oma jüngritele ütles ta: "Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist, ja ei saa näha. Siis öeldakse teile: "Ennäe, siin!" või "Ennäe, seal!" Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil: nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse niisamuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi" Tuletage meelde Loti naist! kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis - üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha, kaks naist jahvatavad üheskoos - üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. [Kaks (meest) on väljal - üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.] Ja nad kostsid: "Kus, Issand?" Aga tema ütles neile: "Kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad." (Lk 17:22-37)

II[muuda | muuda lähteteksti]

Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi! (Mt 24:43-33)

Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi! (Lk 12:39-49)

III[muuda | muuda lähteteksti]

Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ka ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas. (Mt 10:32-33)

Aga ma ütlen teile, igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka inimese poeg Jumala inglite ees, aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära ka Jumala inglite ees. (Lk 12:8-9)

IV[muuda | muuda lähteteksti]

Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: "Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!" Aga tema ütles neile: "See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona! Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon! (Mt 12:38-42)

Kui aga rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus kõnelema: "See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele. Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niineve mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona. (Lk 11:29-32)

V[muuda | muuda lähteteksti]

Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:

Me oleme teile vilet puhunud,
ja te ei ole tantsinud.
Me oleme teile itkenud,
ja te ei ole vastu rindu löönud.

Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: "Tal on kuri vaim." inimese poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber! Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. (Mt 11:16-19)

Kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteisele nõnda:

Me oleme teile vilet puhunud,
ja te ei ole tantsinud,
me oleme teile itkenud,
ja te ei ole nutnud.

Sest Ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini, ja te ütlete: "Tal on kuri vaim!" inimese poeg on tulnud, sööb ja joob, ja te ütlete: "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!" Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. (Lk 7:31-35)

VI[muuda | muuda lähteteksti]

Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega ka tulevasel ajastul. (Mt 12:32)

Igaüks, kes ütleb midagi Inimese poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab Püha vaimu, sellele ei anta andeks. (Lk 12:10)

VII[muuda | muuda lähteteksti]

Ja Jeesus vastas talle: "Rebastel on urud ja taeva lindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna." (Mt 8:20 = Lk 9:58)

Inimese poeg Matteuse evangeeliumis[muuda | muuda lähteteksti]

Matteus paneb tekstides suurt rõhku Jeesuse identiteedile ja ülesannetele inimese pojana.[4]

Matteuse evangeeliumi manuskript (ca 250). Matteuse evangeeliumis on inimese poega mainitud 30 korda

Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: "Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?" Tema lausus neile: "See on vihamehe töö." Siis küsisid sulased temalt: "Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?" Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: "Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!"" (Mt 13: 24-30)

Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: "Seleta meile tähendamissõna raiheinast!" Ja tema kostis: "Hea seemne külvaja on inimese poeg. Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu! (Mt 13: 36-43)

Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde." Siis vastavad õiged talle: "Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?" Ja kuningas vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle." Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: "Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama." Siis vastavad ka need: "Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?" Siis ta vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi." Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu." (Mt 25:31-46)

Inimese poja ülendamine enne paruusiat[muuda | muuda lähteteksti]

Jeesus vastas talle: "Need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile: Siitpeale te näete inimese poja istuvat Väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel." (Mt 26:64)

Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." (Mt 28:16-20)

Inimese poeg tulevikus[muuda | muuda lähteteksti]

Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. (Mt 10:23)

Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas. (Mt 10:32-33)

Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: "Kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat?" (Mt 16:13)

Sest inimese poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad inimese poega tulevat oma Kuningriigiga, veel enne kui nad maitsevad surma. (Mt 16:27-28)

Inimese poeg Luuka evangeeliumis[muuda | muuda lähteteksti]

Luukas käsitleb terminit mitmetes valdkondades: Jeesuse õpetustöö, tema surm ja ülestõusmine ning Jeesuse hilisem eshatoloogiline tegevus.[4]

Inimese poja teenistus[muuda | muuda lähteteksti]

Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal," - ta ütles halvatule - "ma ütlen sulle: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!" (Lk 5:24)

Ja ta ütles neile: "Inimese poeg on hingamispäeva isand." (Lk 6:5)

Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Ent Jeesus ütles neile: "Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse "heategijaiks". Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. (Lk 22:24-27)

Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)

Inimese poja surm ja ülestõusmine[muuda | muuda lähteteksti]

(...) öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. (Lk 24:7)

Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? (Lk 19:10)

Inimese poeg tulevikus[muuda | muuda lähteteksti]

Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast! (Lk 6:22)

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda - õndsad on need! (Lk 12: 35-38)

Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!" (Lk 12:39-40)

Aga Peetrus küsis: "Issand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele?" Ja Issand ütles: "Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames: "Mu isand viibib tulles", ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa, kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:41-48)

Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida: "Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis: "Kaitse mu õigust mu vastase vastu!" Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi: "Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks."" Aga Issand ütles: "Te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb! Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse! Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?" (Lk 18:1-8)

Inimese poja ülendamine[muuda | muuda lähteteksti]

Ent nüüdsest peale istub inimese poeg Jumala väe paremal käel. (Lk 22:69)

Siis ütles Jeesus neile: "Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud." Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: "Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!" (Lk 24:44-49)

Inimese poeg Markuse evangeeliumis[muuda | muuda lähteteksti]

Markuse evangeeliumis käsitletakse inimese poega mitmetest külgedest. Markuse 8:38; 14:62; 13:26-27 on inimese poeg, samuti nagu Matteuses ja Luukas, kohtumõistjaks, kes käitub tulevikus vastavalt sellele, kuidas inimesed on Jeesusega käitunud.[3] Matteuse evangeeliumi teise peatüki salmide 1-12 ning 26-27 peegeldavad inimese poja mõiste semanitlist ebaselgust, viidates Jeesusele kui mehele. Mk 8:31; 9:9-12, 31; 10:33-34, 45 näitavad, kuidas inimese poeg on see, kes sureb ja tõuseb surnuist. Üheks Markuse evangeeliumi iseloomulikuks osaks võib pidada aspekti, et sealt ilmneb selgelt, kuidas Jeesus inimese pojana on ka Jumala poeg[5] (vt Mk 8:38).

Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega. (Mk 8:38)

Aga Jeesus ütles: "Mina olen see, ja te näete inimese poja istuvat Väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedega." (Mk 14:62)

Ja siis nähakse inimese poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. (Mk 13:26-27)

Inimese poeg maa peal[muuda | muuda lähteteksti]

Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "poeg, sinu patud on sulle andeks antud!" Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames: "Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?" Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: "Miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule: "Sinu patud on andeks antud!" või öelda talle: "Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!"? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal," - ta ütles halvatule - "sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!" Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: "Sellist asja pole me eluilmaski näinud!" (Mk 2:1-12)

Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle: "Vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi!" Ja tema ütles neile: "Kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite, ja andis ka oma meestele?" Ja ta ütles neile: "Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand." (Mk 2:23-28)

Inimese poja surm ja ülestõus[muuda | muuda lähteteksti]

Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. (Mk 8:31)

Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui inimese poeg on üles tõusnud surnuist. Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent omavahel arutasid: "Mida tähendab surnuist üles tõusma?" Ja nad küsisid Jeesuselt: "Miks kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelija?" Aga tema lausus neile: "Eelija tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga kuidas on kirjutatud inimese pojast, et temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse? (Mk 9:9-12)

(...) sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. (Mk 9:31)

"Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles." (Mk 10:33-34)

(...) sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!" (Mk 10:45)

Inimese poeg Johannese evangeeliumis[muuda | muuda lähteteksti]

Johannese evangeeliumis on inimese pojal oluline koht, kuna see on lahutamatuks osaks Johannese mitmekülgsel Jeesuse tõlgendamisel. Mõistet seostatakse enim kohtumõistmise, Jeesuse inimlikkuse ning tema surmaga. Johannese käsitluses kasutatakse inimese poega aeg-ajalt seal, kus lugeja ootaks Jumala poja mõiste rakendamist.[6]

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: "Järgne mulle!" Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: "Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist." Ja Naatanael ütles talle: "Mis võib küll Naatsaretist head tulla?" Filippus ütles talle: "Tule ja vaata!" Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: "Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet." Naatanael küsis temalt: "Kust sa mind tunned?" Jeesus vastas ja ütles talle: "Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis." Naatanael ütles talle: "Rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas!" Jeesus vastas talle: "Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need." Ja Jeesus ütles talle: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla inimese poja juurde." (Jh 1:43-51)

Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Jh 2:13-16)

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas endas, ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast et tema on inimese poeg. Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks. (Jh 5:25-29)

Siis ütles Jeesus: "Kui te inimese poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see ja et ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud. (Jh 8:28)

Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates: "Kas sa usud inimese pojasse?" (Jh 9:35)

Aga Jeesus ütles neile: "Tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa. Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema: Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime!" Siis tuli hääl taevast: "Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel." Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas; aga teised ütlesid: "Ingel rääkis temaga." Jeesus kostis: "See hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde." Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Rahvahulk vastas siis talle: "Meie oleme Seadusest kuulnud, et Messias jääb igavesti. Kuidas sina siis ütled, et inimese poega peab ülendatama? Kes see inimese poeg on?" Jeesus ütles neile: "Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks." Seda rääkis Jeesus ning lahkus ja peitis enda nende eest. Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse, et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta oli öelnud:

"Issand, kes on uskunud meie kuulutatut?
Ja kellele on ilmutatud Issanda käsivart?"  

Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud:

"Ta on pimestanud nende silmad
ja teinud nende südame kõvaks,
et nad silmadega ei näeks
ja südamega ei mõistaks ega pöörduks,
et ma parandaksin neid."  

Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. (Jh 12:23-41)

Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: "Nüüd on inimese poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud. (Jh 13:31)

Inimese poeg Pauluse kirjades[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjutistes ei esine kunagi terminit inimese poeg. Osa uurijaid on leidnud, et see semiitiline väljend oleks Pauluse kuulajaskonnale osutunud arusaamatuks.[7]

Inimese poeg Apostlite tegudes[muuda | muuda lähteteksti]

Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. Stefanos aga, täis Püha Vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel ja ütles: "Ennäe, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel." Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale. (Ap 7:54-57)

Nendest salmidest selgub, et Apostlite tegude autor teeb selge vihje selle kohta, kuidas inimese poeg on seotud Jeesusega.

Inimese poeg Johannese ilmutuste raamatus[muuda | muuda lähteteksti]

Johannese ilmutuse I peatükis, salmides 12-16 räägitakse kellestki inimese poja sarnasest.

Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otsekui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. (Ilm 1: 12-16)

Inimese poeg ja ajalooline Jeesus[muuda | muuda lähteteksti]

Cristo Pantocratore. Ca aastast 1130.

Ei ole võimalik selgitada, millisel määral olid Naatsareti Jeesus ja inimese poja mõiste omavahel seotud. On väga keeruline tõestada, et inimese poja ütlemised olid ajaloolise Jeesuse suust tulnud.[8]

Tõlgendamine[muuda | muuda lähteteksti]

Inimese poja tõlgendamine on keeruline ülesanne ning olnud debatiteemaks juba viimased 150 aastat.[9]

Varaseimad tõlgendusviisid tuginesid sõnale poeg ning tõlgitsesid seda vanemlikus mõttes. Selline arusaam kehtis ka keskajal.[10] Reformatsiooni ajaks oli tekkinud kolm põhilist inimese poja tõlgendusviisi. Üks viisidest nägi Jeesuse inimese pojaks olemist kui tõestust tema inimlikkusest. Teine variant nägi inimese poega kui messiaanlikku tiitlit, mis tuli kasutusele Taanieli raamatust (Tn 7:13):

Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata,
taeva pilvedega tuli keegi,
kes oli Inimesepoja sarnane.
Ja ta saabus Elatanu juurde
ning viidi tema ette.

Kolmas suund aga pidas inimese poega enesemääratlusmõisteks. Eelmise sajandi lõpu poole hakati messiaanliku tõlgendust kritiseerima ning kolmas, enesemääratluslik käsitlusviis hakkas populaarsust koguma.[10]

Professor Douglas R. A. Hare on oma raamatus "The Son of Man Tradition" samuti messiaanlikku tõlgendust kritiseerinud. Hare nõustub Morna Hookeri seisukohaga,[11] et kuigi on võimalik selgitada, kuidas Jeesus oleks saanud mõistet enda kohta kasutada, ei anna messiaanlik lähenemine mingisugustki selgitust, miks ta seda oleks pidanud tegema.[12]

Samas esineb tänapäeva uurijate hulgas ka messiaanliku teooria pooldajaid. Bart Ehrman on leidnud, et Jeesus nägi ennast Messiana. Tema hinnangul jagas Jeesus õpetust inimese pojast ning pidas teda jumalikuks.[13]

Vaata veel[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 137.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 2. Crim, K., toim (1976). The Interpreter's Dictionary of The Bible. Kd Supplementary Volume. Nashville: The Parthenon Press. Lk 833.
 3. 3,0 3,1 Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 143.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 4. 4,0 4,1 Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 145.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 5. Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 144.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 6. Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 146.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 7. Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 147.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 8. Freedman, D., N., toim (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd VI. New York: Doubleday. Lk 149.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 9. Dunn, J., D., G. (2003). Jesus Remembered: Christianity in the Making. Kd I. Wm. B. Eerdmans Publishing. Lk 725.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: autorite loend (link)
 10. 10,0 10,1 Burkett, D., R (2000). The Son of Man Debate: A History and Evaluation. Cambridge University Press. Lk 3-5.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: autorite loend (link)
 11. Hooker, M. (1979). "Is The Son of Man Problem Really Insoluble?". Best, E., Wilson, R, M. (toim). Text and Interpretation: Studies in the New Testament, Presented to Matthew Black. Cambridge: Cambridge University Press. Lk 159.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: toimetajate loend (link)
 12. Hare, D., R., A (1990). The Son of Man Tradition. Minneapolis: Fortress Press. Lk 280.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: autorite loend (link)
 13. Quarles, C., L. (2019). "Lord or Legend: Jesus as The Messianic Son of Man". Journal of the Evangelical Theological Society. 62.1. Lk 124.{{raamatuviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: autorite loend (link)

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Burkett, D., R. (2000). The Son of Man Debate: A History and evaluation. Cambridge University Press.
 • Crim, K. (Toim). (1976). The Interpreter's Dictionary of The Bible. Kd. Supplementary Volume. Nashville: The Parthenon Press.
 • Dunn, J., D., G. (2003). Jesus Remembered: Christianity in the Making. Kd. I. Wm. B. Eerdmans Publishing.
 • Freedman D., N. (Toim). (1992). The Anchor Bible Dictionary. Kd. VI. New York: Doubleday.
 • Hare, D., R., A (1990). The Son of Man Tradition. Minneapolis: Fortress Press.
 • Hooker, M. Is The Son of Man Problem Really Insoluble?. Best, E., Wilson, R, M. (Toim). (1979). Text and Interpretation: Studies in the New Testament, Presented to Matthew Black. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quarles, C., L. Lord or Legend: Jesus as The Messianic Son of Man. (2019). Journal of the Evangelical Theological Society. 62.1.