Arutelu:Multimeedium

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kas mõisted 'multimeedia' ja 'multimeedium' on sünonüümid? Kui jah, siis kuidas mõista näiteks teksti "Multimeediumi disainer aitab klientidel valida, millisel viisil oleks parim informatsiooni esitada, kuidas sellele ligi pääseda (k.a. interaktiivsetel viisidel) ning loob siis tarkvara­süsteemid selle teostamiseks. Kõigepealt analüüsib multimeediumi disainer ettevõtete või teiste klientide vajadusi ning hindab kliendi nõudmisi sellest vaatekohast, missugust multimeediumit on kõige otstarbekam kasutada. Seejärel töötab ta välja vajalikud kasutajaliidesed. Ta loob erinevate multimeedia tehnoloogiate abil prototüüpe, simulatsioone või virtuaalkeskkondi. Kui olemasolevad tooted ei sobi antud multimeediumi süsteemiga, disainib multimeediumi disainer need uuesti või kohandab ümber. Ta loob ja/või integreerib erinevaid multimeedia elemente. Ta planeerib ja koordineerib valmis lahenduse testimist, installeerimist kliendi arvutisüsteemi, vajadusel koolitab töötajaid lahendust kasutama."?[1]. --Andrus Kallastu 2. jaanuar 2009, kell 22:52 (UTC)

ÕS-i järgi on multimeedium "teabe mitme esitusvormi (hrl tekst, graafika, heli, video) korraga kasutamine arvutis, telefonis vm.". Sõna "multimeedia" sealt puudub. Andres 3. jaanuar 2009, kell 00:26 (UTC)
Jah, kuid ÕS-is puuduvad kahjuks paljud eesti erialaringkondades igapäevaselt käibel olevad terminid. Sellest ka minu küsimus: kas lause "Multimeediumi disainer /.../ integreerib erinevaid multimeedia elemente" on keeleliselt väär või on siiski tegu erinevate mõistetega? --Andrus Kallastu 3. jaanuar 2009, kell 10:30 (UTC)
Minu meelest võib selle definitsiooni järgi mõlemas kohas olla "multimeedium". Eks Sa ise tead paremini, aga mul on küll mulje, et sõna "multimeedia" on ÕS teadlikult vältinud. Andres 3. jaanuar 2009, kell 10:55 (UTC)
Vaata veel e-teatmik, samuti [2], [3], [4]. Kui paned Google'isse multimeedium ja multimeedia, näed, et on väidetud, et teine sõna on asendatud esimesega. Andres 3. jaanuar 2009, kell 10:55 (UTC)
Nii et eesti kirjakeele normi järgi oleks korrektne lause ""Multimeediumidisainer /.../ integreerib erinevaid multimeediumielemente"?--Andrus Kallastu 3. jaanuar 2009, kell 13:59 (UTC)
Minu meelest võib sama hästi ka lahku kirjutada. Andres 3. jaanuar 2009, kell 14:08 (UTC)
Loomulikult, sõltub kontekstist.--Andrus Kallastu 3. jaanuar 2009, kell 14:15 (UTC)


Artikli pealkiri on Multimeedium, kuigi artiklis on valdavalt kasutatud ekslikuks tunnistatud sõnakuju multimeedia (86×), välja arvatud alguses esitatud segasevõitu arutluses (nimisõna – omadussõna?).

Valiku tegemist ei hõlbusta ka ÕSi määratlused:

  • meedium: füüsiline vahend, millega andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse ja edastatakse
  • multimeedium: teabe mitme esitusvormi (hrl tekst, graafika, heli, video) korraga kasutamine arvutis, telefonis vm)

Niisiis teises definitsioonis pole meedium enam vahend, vaid vahendatav teave ise.

  • Meedia: massiteabevahendid, massisuhtlusvahendid.

Siin on vahend tähenduses abinõu (tegevust, võtet) mingi eesmärgi saavutamiseks (http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=vahend&F=M); vaadeldaval juhul on eesmärk vahendada mitmekesist sisu (tekst, , heli, pilt, video), seega mitut meediat – multimeediat.

Vrd ka de:Multimedia bezeichnet Inhalte und Werke, die aus mehreren, meist digitalen Medien bestehen: Text, Fotografie, Grafik, Animation, Audio und Video.

Teistes keeltes sõnakuju multimedium ei kasutata; selles võib ka veenduda, kui vaadata interviki linkide loendit: Redigeeri linke (keelteloendi järel).

Kas ei võiks ka meil olla artikli pealkiri Multimeedia

Multimeedia sõna tuli arvutitehnika tekstides inglise laenuna kasutusele 1990. aastatel nimetuses Multimedia PC; see arvuti oli saanud CD-kettaseadme ja seega võimaluse esitada lisaks tekstile ka heli ja liikuvat pilti (animatsiooni, videot). – LAviki (arutelu) 20. aprill 2015, kell 08:49 (EEST)

Ebajärjekindlus tuleb sellest, et pealkiri parandati, aga artiklit läbi ei toimetatud. Nii palju kui mina aru saan, soovitab ÕS "multimeedia" asemel "multimeediumit". Andres (arutelu) 20. aprill 2015, kell 10:01 (EEST)
Multimeedium leidub vikipeedia tekstides 3 kohas (sedagi terminiloendites), multimeedia 28 kohas (lisaks 64 korrale põhiartiklis). – LAviki (arutelu) 21. aprill 2015, kell 09:44 (EEST)
Ma olen Vikipeedias parandanud ka grammatikaasju, millest Vikipeedias on algselt olnud sadakond vigast vormi ja ainult paar-kolm õiget. Ma lähtun siiski ÕS-ist, sest ametlik eesti keele normi alus on ikkagi ÕS, mitte Vikipeedia. Kuriuss (arutelu) 21. aprill 2015, kell 12:05 (EEST)
Mis eespool toodud sõnaseletustesse puudub, siis need järgivad enamvähem ladina keelt, mille järgi -a lõpuline meedia on mitmuslik või hulka väljendav ja -um käib kindla vahendi või vahendaja kohta. Multimeediumi sõnaseletus jätab soovida (EKSSis on see pisut täpsem), aga ma ei ütleks, et selle järgi on meedium teave. Ei pruugi ka tõlgendada nii, et multimeedium on mitu "meediat" (meediumit), vaid multimeedium võib olla ikkagi teatud meedium, mis ühendab eri vahendeid või vorme. Pikne 21. aprill 2015, kell 14:39 (EEST)

Multimeedium on sõnana tõeline uunikum, sest on ladina um-lõpulise võõrsõnana loodud ainuüksi eesti keelde. – LAviki (arutelu) 2. mai 2015, kell 07:26 (EEST)

Kuni see kirjakeele normis (kahjuks) nii on, tuleb sellest lähtuda. Kui pädevad isikud teevad EKI pädevale komisjonile ettepaneku normi muuta, eks siis tuleb muuta ka Vikipeedia teksti. --Andrus Kallastu (arutelu) 25. märts 2016, kell 20:06 (EET)