Kasutaja arutelu:Andrus Kallastu

Lehekülje sisu ei toetata teistes keeltes.
Allikas: Vikipeedia

Tere tulemast Vikipeediasse, Andrus Kallastu! Andres 16. aprill 2006, kell 14.52 (UTC)

Vikipeedias on tavaks pealkirjastada loendid stiilis "... loend" või "... mõisteid". See vastab paremini sisule, sest näiteks pealkiri "Heliloojad" eeldab, et artiklis räägitakse heliloojatest, pealkiri "Muusikatermininoloogia" aga eeldab, et artiklis räägitakse muusikaterminoloogiast. Tegelikult aga on tegu põhiliselt tähestikulises järjestuses esitatud linkidega olemasolevatele ja kavatsetavatele artiklitele. Andres 16. aprill 2006, kell 21.41 (UTC)

Tere tulemast ka minu poolt, Andrus Kallastu. Meeldib, et Sa muusika teemaga tegeleda tahad. Minu meelest on Sinu ymbersuunamised ysna radikaalsed, sest need lõhuvad senist systeemi. Samal ajal on need aga minu meelest ka päris mõistlikud ja tavakasutajale arusaadavad, ehkki need eestikeelse vikipeedia seniste tavadega kokku ei sobi. --- Soovitaksin korraks hoog maha võtta ja siinsamas need asjad läbi arutada. --Lulu 16. aprill 2006, kell 22.04 (UTC)

Tooksin ühe näite. Kui keegi kirjutab otsingusse "Heliloojad", siis pole päris selge, mida tahab, kas teada, millised heliloojad on või on olnud olemas, või hoopis, kes või mis on heliloojad. Esimesel juhul peaks ta lugema Heliloojate loendit, teisel juhul artiklit Helilooja. Minul oleks ettepanek suunata "Heliloojad" Helilooja alla, sealt aga läheks link ka Heliloojate lendile. Teine võimalus (nagu hetkel ongi) oleks suunata ta Heliloojate loendisse ning kui ta seda ei taha, leiab ta kohe alguses lingi heliloojale. Andres 16. aprill 2006, kell 22.09 (UTC)


Üks näpunäide. Kui teed linke teistele vikipeediatele, siis arvesta, et tuleb teha link ka inglise vikipeediale ja sinna omakorda panna link eesti vikipeediale. Andres 16. aprill 2006, kell 22.12 (UTC)


Kallid kaasvõitlejad, aitäh tagasiside eest!

Olen uustulnuk ning ei tunne veel kõiki reegleid peensusteni. Samas annab see ehk veidi värskema pilgu senitehtu hindamisel.

1. Praegu on palju risti-rästi infot, mis osaliselt kattub ning osaliselt erineb. Esilehelt liikuma hakates on võõral keeruline õigesse kohta jõuda. Vikipeedias näib olevat kahte tüüpi artikleid: ühtesid toimetab lai avalikkus ning teisi kitsas moderaatorite ring. Interneti üldpõhimõttel 'üks info ühes kohas' võiks omavahel tervikuks sulatada kategooriad (kannavad praegu kategoorilist märkust "Vikipeedias on järgmised kategooriad", nende toimetamise võimalus puudub) ja vabalt toimetatavad loendid. Praegu loendavad mõlemad sisuliselt samu asju, kuid veidi erinevalt (näiteks kategooriate loendi kaudu leitav "Kategooria: Muusika | Heliloojad" ning esilehelt üle Entsüklopeedia sisukorra lingi Muusika leitav Heliloojate loend). Kas ei piisaks, kui "Kategooriad: Muusika | Heliloojad" olekski seesama "Heliloojate loend"?

Praegu on meil niisugune süsteem, et loendid ja kategooriad dubleerivad teineteist. Tehniline võimalus kategooriaid moodustada on hiljem juurde tulnud. Kategooriad moodustuvad automaatselt käsitsi artiklitesse lisatud kategooriamärkuste põhjal. Loendeid saab ise paindlikult kujundada, lisades nimekirjadele ka muud infot. Samuti ei ole loendid piiratud juba olemasolevate artiklitega. Kategooriad kajastavad ainult olemasolevaid artikleid.
Tegelikult on "Muusika" ja "Heliloojad" erinevad kategooriad.
Minu poolest isiklikult võiks kategooriaid mitte olla, aga paistab, et inimesed peavad neid kasulikeks.
Kategooriaid saab juurde teha. Selleks tuleb mingile artiklile lisada uus kategooria ning see kategooria omakorda panna mingi kategooria alla. Kategooriaid toimetada saab ainult nende artiklite seest, mida nad kategoriseerivad (kategooriasse endasse saab kirjutada selgitavat teksti.) Andres 17. aprill 2006, kell 23.11 (UTC)

2. Sõna "loend" kasutamine artikli nimetuses näib väljastpoolt tulijale veidi mõttetu kummardusena ingliskeelsele sõnale "list". Samuti tundub see variant tehnitsistlikuna, kuna püüab omal moel lahendada eelnevalt toodud probleemi. Näiteks mulle eestlasena on täielikult selge, et link "Heliloojad" viitab kõigi võimalike heliloojate loendile ning "Helilooja" ühe ameti esindaja tegevuse defineerimisele. Usun, et sama selge on ka näiteks "kivid" ("kivide loend") kõrvutatuna märksõnaga "kivi".

Mitmusel on siiski ka teine funktsioon. Paljudel juhtudel on parem kasutada mõistet mitmuses, näiteks "soolad" või "happed". Sel juhul oleks lehekülgedel "Soolad" ja "Soolade loend" täiesti erinev sisu. Või näiteks artikkel "Albaania linnad" räägiks Albaania linnadest üldiselt, "Albaania linnade loend" aga loetleks need. Muidugi võib juhtudel, kui mõistet mitmuses ei kasutata, teha ümbersuunamise "loendi" alla. Tundub, et sõna "loend" kasutamine kõikide loendite (välja arvatud küll mõistete loendid) pealkirjades võimaldab artikli sisu ja pealkirja paremini seostada.

Need olid lihtsalt selgitused praeguse praktika kohta. Muidugi on hea, kui keegi asjale värske pilguga vaatab, sest me oleme kindlati oma harjumustes väga kinni. Andres 17. aprill 2006, kell 23.11 (UTC)

Võib-olla me leiutame seoses ülaltooduga jalgratast. Ehk leidub meie hulgas inimene, kes on entsüklopeediate koostamisega tegelnud ning kes nõustuks seoses teatmeteose struktureerimisega sõna sekka ütlema?

Parimate soovidega

Andrus


--- Tere Andres, pead ilmselt silmas artiklit parameeter (muusika). Sellega on huvitav lugu: praegu olen leidnud euroopa keeltest vastava artikli vaid saksa keelest. Neil on veel arenguruumi. Andrus

Teema on küllaltki spetsiifiline, teised vikipeediad ei ole veel selleni jõudnud.
Küsimus oli selles, kas parem pealkiri oleks "Muusikaline parameeter". Andres 17. aprill 2006, kell 23.16 (UTC)

Allakirjutamiseks vajuta neli korda ~ .


See loendijutt on selge, loomulikult las olla nii. Vaatasin, ka teistes keeltes kopeeritakse selles suhtes inglise keelt. Ainult venelastel jõuavad "Heliloojad" kohe vastava kategooriani, midagi sellist ma silmas pidasin. "Muusikaline parameeter" on väga hea, muudan ära. Andrus Kallastu 17. aprill 2006, kell 23.28 (UTC) Näed, tasapisi õpin

Terminoloogiast[muuda lähteteksti]

Olen varem kirjutanud hulga artikleid muusika elementaarteooria vallast. Kui aega saad, siis vaata nad yle ja vajadusel lisa midagi juurde või toimeta. Oleks hea, kui terminoloogia oleks yhtne kõigis artiklites. Muidu on pärast palju tööd, kui yhes artiklis on seeriamuusika ja teises seriaalne muusika, yhes oktav', teises jälle oktaav jne. Muidugi saab artiklite puhul kasutada ka ymbersuunamisi, kuid yksikute sõnade-terminite yhtlustamine tuleb ikkagi käsitsi teha. Leiad need artiklid yles kategooriates Kategooria:Muusikateooria ja Kategooria:Muusika. Parimat. --Lulu 18. aprill 2006, kell 18.11 (UTC)


Tere Lulu,

loomulikult panin tähele. Ühtlustamatus on eestikeelse muusikaterminoloogia laiem probleem. Ühe või teise termini eesti keeles kasutuselevõtt on toimunud nii ajas kui ruumis sporaadiliselt. Vikipeedia projekt annabki lõpuks hea võimaluse parimate lahendusvariantide väljaselgitamiseks. Minu ettepanek praeguses situatsioonis oleks, et vahendatud tekstide puhul tuua teabeteksti kirjutamise loogika kohaselt ka viited algse teksti päritolule. See annaks parema võimaluse autentsuse kontrolliks. Samuti võiksime avada lehekülje pealkirjaga näiteks Eestikeelse muusikaterminoloogia kujunemine ja areng, mis kajastaks nii ajaloolist kui ka nüüdisdiskussiooni ning kus võiks lõpuks välja settida parimad vormid.

Artikli pealkiri võiks olla lihtsalt "Eesti muusikaterminoloogia". Sinu pakutud pealkirja all võib rääkida Artur Vahteri raamatust. Asi on selles, et pealkirjad peaksid olema võimalikud lähedased terminitele või muudele sõnadele, mis asja enda kohta käivad. Paljude asjade kujunemisest ja arengust saab rääkida, aga me ei pane sellepärast artiklitele pealkirjaks "...kujunemine ja areng". Sama hästi võiks öelda "teke ja ajalugu" vms. Andres 18. aprill 2006, kell 22.42 (UTC)
Aga see lehekülg ei saa olla diskussioonilehekülg. Ja sellele leheküljele ei saa mahutada eesti muusikaterminoloogia kogu ajalugu. Soovitaksin üksikute terminite ajaloo kirjapanekuks kasutada vikisõnaraamatut. Andres 18. aprill 2006, kell 22.42 (UTC)

Sinu toodud näidetest:

1. "seeriamuusika" on toonud eesti keelde arvatavasti Jerzy Habela "Muusika sõnastiku" tõlkija Guno Tõnismann aastal 1972. Me leiame selle sõna eeldatavasti samale allikale tuginevalt ka 1990.aastal välja antud Silveti Inglise-eesti sõnaraamatu 3.trükist. Samuti on sõna jõudnud TEA Võõrsõnastikku. Netis viib sõna "seeriamuusika" ka üksikute ajaleheartikliteni, mille taga on ilmselt ülalnimetatud allikaid tundvad keeletoimetajad. Samas minule, kui nüüdismuusika aine sees olevale praktikule näib sõnavorm "seeriamuusika" võõras. Sellist lihtsalt keegi asjaga tegelikult tegelev inimene ei kasuta ei kõnes ega kirjas.

2. minu teada on eesti keeles võrdsetena lubatud mõlemad variandid: nii "oktav" kui ka "oktaav" http://66.249.93.104/search?q=cache:Pn_l4_oaSTwJ:www.eki.ee/books/ekkr/o17.html+oktaav+oktav&hl=fi&gl=fi&ct=clnk&cd=4

Teemasse puutuvalt soovitaksin tutvuda ka Artur Vahteri raamatu "Eestikeelse muusikaterminoloogia kujunemine ja areng" ning eriti selle eessõnaga. Raamatut võib osta ka internetis http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?15990

Parimate soovidega Andrus Kallastu 18. aprill 2006, kell 20.26 (UTC)

(1) Jah, Sul võib õigus olla. Google annab "seeriamuusika" puhul 13 vastust, "seriaalne muusika" annab 27 vastust ning "serialistlik muusika" 8 vastust. Mitte et see otsustav oleks (sagedasem kasutamine ei pruugi veel olla korrektsem ning arvud on liiga väiksed nagunii), aga siiski. Ise pooldan taolistel juhtudel asjaga tegelikult tegelevate inimeste kõne- ja kirjapruuki. Teen vastavad parandused-ymbernimetamised-ymbersuunamised.
(2) Tean isegi, et "lubatud" on nii oktav kui oktaav. Kumma juurde Sa ise eelistaksid jääda? --Lulu 18. aprill 2006, kell 21.35 (UTC)


1. Vikipeedia võiks ju olla ka hiilgav diskussiooniplatvorm teatud asjades kokku leppimisel. Kas jaksaksid tegelda eestikeelse muusikaterminoloogia erivorme kõrvutava lehe arendamisega?
2. Kuna lubatud on mõlemad, siis ma ei eelistaks kumbagi. Las olla veidi luuleline stiilis "nutsak" <-> "mütsak".
Nende probleemide hulk võib-olla väheneb, kui suruda kogu eestikeelne muusikaterminoloogia ISO standardi alla ning anda igale asjale ja nähtusele oma number. Häda on vaid selles, et muusikavaldkonna ühtne ISO loend puudub terves maailmas.-- Andrus Kallastu 18. aprill 2006, kell 22.00 (UTC)
Vikipeedia ülesanne ei ole terminoloogiat luua (seda võib ettevaatlikult teha neil juhtudel, kui mingil asjal ei ole eestikeelset nimetust). Tuleb välja valida rööpterminitest üks, mis panna artikli pealkirjaks. Kui ei ole piisavalt argumente ühe eelistamiseks, siis tuleb pealkiri valida meelevaldselt. Artikli alguses tuua ära sünonüümid, teha sünonüümidelt ümbersuunamised, kasutada korrektseid rööptermineid teistes artiklites nii, nagu kellelegi meeldib. Andres 18. aprill 2006, kell 22.42 (UTC)
Ahsoo, yks märkus veel. Sa kasutad sõna "nobedus", mis on ilmselt toortõlge soome keelest. Eestikeelses kirjanduses peaks sellele olema miski parem vaste. --Lulu 18. aprill 2006, kell 21.38 (UTC)


Möönan, komplekssete parameetritega on probleeme. Mul ei ole senini õnnestunud leida niigi katvat muusikaliste parameetrite nimekirja. Kirjutasin "nobedus", tegemaks vahet "kiirel tempol", mis on traditsiooniliselt seotud muusika meetrilisusega. Sõna "nobe" viitaks nobedale liikumisele kui niisugusele ilma meetrumi (tempo) olemasoluta. Andrus Kallastu 18. aprill 2006, kell 22.16 (UTC)

Termini ajalugu tuleks kirja panna vikisõnaraamatusse. Andres 18. aprill 2006, kell 22.42 (UTC)


Ainult linki sisaldavad artiklid[muuda lähteteksti]

Palun ära tee selliseid nuppe, kus ei ole midagi peale lingi võõrkeelsele pdf-failile. Kirjuta midagi eesti keeles. --Metsavend 22. aprill 2006, kell 23.03 (UTC)

Samad sõnad. Miks Sa teed selliseid artikleid? Ei saa hästi aru. Pealegi, selliste mitmetähenduslike pealkirjadega nagu Originaal, Rida jne. Need pealkirjad tuleb nagunii ymber muuta, täpsustuslehekylgedeks teha. Kui Sa aga kavatsed nendele artiklitele eestikeelse sisu anda hiljem, siis tee neid uusi artikleid järgimööda, ning kui eestikeelne sisu on olemas, siis alles lisa välislink juurde. Praeguseks, ma kardan, tuleb need nupukesed ära kustutada. --Lulu 23. aprill 2006, kell 04.55 (UTC)

Vikipeedia kasvu kitsas koht ei ole mitte niivõrd informatsiooni puudus kui aja ja jõu puudus. Andres 23. aprill 2006, kell 08.21 (UTC)


Muusika elementaarteooria[muuda lähteteksti]

Arutelu liidetud artikli Muusikateooria aruteluga. --Andrus Kallastu 24. september 2007, kell 11:47 (UTC)


palun ära redigeeri arutluse tekste--Hendrix 27. september 2007, kell 14:57 (UTC)

OK, sorry. Läksin hoogu. --Andrus Kallastu 27. september 2007, kell 15:03 (UTC)

Välisviited[muuda lähteteksti]

Viide peaks olema konkreetsele leheküljele, mitte saidile http://www.emic.ee/ Kus sellel saidil on juttu näiteks Jüri Reinverest? --Metsavend 31. oktoober 2007, kell 21:15 (UTC)

OK, see tekst on EMIC'ist, kuid uuel kodukal seda tõepoolest ei leidu. Võtan selle viite maha, Jüril on niikuinii oma kodukas. --Andrus Kallastu 31. oktoober 2007, kell 21:25 (UTC)

Palun aita parandada artiklit Faktuur (muusika). Lulu muusikateooria teadmised annavad soovida. --Tiuks 3. mai 2008, kell 12:11 (UTC)

Minu meelest poleks vaja muutuda isiklikuks. Eesmärgiks olgu tõde, mitte eelkirjutajate umbropsu arvustamine. --Andrus Kallastu 3. mai 2008, kell 19:59 (UTC)
Lulu on nii palju vigu teinud. Elementaarteoorias olid mõisted täisesti valed. Näiteks intervallid. Ma ohetasin ja ahetasin kui parandasin. --Tiuks 3. mai 2008, kell 20:03 (UTC)
Minu meelest ei ole Sina Vikipeedias küll mitte vähem vigu teinud. Ja keegi ei saa vigu tegemata läbi. Andres 3. mai 2008, kell 20:09 (UTC)
See oli ju jube, mis vikis oli. Lapsed võisid teooriat valesti õppida. Nüüd olen soovitanud, et võib vikist vaadata. Enne seda ei tohtinud soovitada. --Tiuks 3. mai 2008, kell 20:20 (UTC)
Vikipeedia ei ole ju õpik! Iga hetk tuleb olla valvas ja kriitiline ning mitte pimesi usaldama. Lapsed peavad sellest aru saama... --Andrus Kallastu 3. mai 2008, kell 20:25 (UTC)
Google otsing annab kohe esimesena viki definitsiooni ja lapsed ei tea, et võib vale olla. Lapsed otsivad infot netist. Meie oleme viki hingeeluga kursis ja meie teame, mis toimub. --Tiuks 3. mai 2008, kell 20:28 (UTC)
Internet on täis igasugust infot. Selleks ongi täiskasvanud, et lastele nõu anda. Ja esimene nõuanne võikski olla: ära usu pimesi, kasuta mõistust ja kontolli ka muid allikaid!--Andrus Kallastu 3. mai 2008, kell 22:06 (UTC)
Ma tean seda. --Tiuks 3. mai 2008, kell 22:10 (UTC)


Minimalism[muuda lähteteksti]

Dear WikiDreamer, in Estonian we have general article about minimalism et:Minimalism: interwiki link with german de:Minimalismus (Kunst) is wrong.--213.219.106.154 (d) 15 juin 2008 à 08:54 (CEST)

Why? The first section in your wiki is for Minimal-Art and in german wiki, it's for Minimal-Art. --WikiDreamer [Me parler] 15 juin 2008 à 17:37 (CEST)
The Estonian article begins with: Minimalism is a current in visual arts, literature and music. The article en:Minimalism has the same conception. We have different sections for different arts. Andres 16. juuni 2008, kell 06:46 (UTC)

Ära torma, palun, teise loodut põrmu paiskama. Võiks ikka veidi arutada. Vabanda, aga Sa tunned millegipärast erilist vaenulikust selle suhtes, millest Sa ei suuda aru saada.--Hendrix 22. august 2008, kell 17:49 (UTC)

Pole hullu, ma juba taandusin.--Andrus Kallastu 22. august 2008, kell 18:16 (UTC)

Muusikainstrumendid[muuda lähteteksti]

Artiklid korpuspillid, Membraanpillid võiksid olla ümbersuunatud idiofonile ja membranofonile, sest kategooriad ja loendid kattuvad. Traditsiooniline pillide liigitus on keel-, puhk-, löök- ja klahvpillid. Hetkel tahad traditsioonilist liigitust teha eestikeelsete HS nimedega liigitust. Ära tekita jälle segadust. Enne tuleb traditsioonilise liigituse definitsioonid kohendada, sest hetkel on nad HS-iga ühtemoodi. --Tiuks 24. august 2008, kell 15:10 (UTC)


"Abilehed" ja muu kamm[muuda lähteteksti]

Ou-ou, Andrus, pea hoogu. Täna jõudsin Vikisse ja ehmatasin päris ära. Ma tean, et ma ei ole küll võib-olla kõige objektiivsem ütleja, arvestades, et ma Sinu viimastel päevadel ümbertehtud "abilehtede" autor olen. Aga mulle tõesti ei meeldi, mis Sa oled teinud. Ma pean eelkõige silmas malli {{VP abilehed}} ja lehtedelt pealkirjade äravõtmist. Esiteks, minu nägemuses on see mall lakooniline, vaid kõige tähtsamat kokku võttev. Teiseks, nende lehekülgede pealkirjad ei jää kellelegi ette ja sobivad hästi kujundusega. Kolmandaks, milleks meil huvitav on Juhendi nimeruum, kui seal Sinu arvates ühtegi lehekülge olla ei tohi? Pisiasju on veel. Adeliine 5. aprill 2009, kell 10:15 (UTC)

Pole vaja ehmatada. Minu ettepanek on lihtne: Vikipeedias on artiklid ja abilehed (so.lehed, millel on toetav ehk abistav funktsioon vikipeedia koostamisel). Abilehtede sisukord vőiks olla süstemaatiliselt koondatud lehele vikipeedia:Abilehtede sisukord. See, millistesse nimeruumidesse lehed kuuluvad, ei ole minu ettepaneku sisu. Mall Mall:VP abilehed kopeerib esilehe infot, mis on suunatud kasutajale.--Andrus Kallastu 6. aprill 2009, kell 11:16 (UTC)
Abilehed on nimeruumis "Juhend" (abi = help) ja Vikipeedia nimeruum on mõeldud korrastamiseks, korraldamiseks. Vikipeedia nimeruumis peaks olema reeglid ja vikiprojektid. Meil on abileht tõlgitud valesti, sest juhendis on abileht ("Näita abilehte"). Vikipeedia nimeruumis peaks olema projektileht ("Näita projekti lehte"). Ma arvan, et Adeliine tegi ajutise lahenduse, mis tegelikult sobib nimeruumi Juhend. Vaata de:Wikipedia:Hilfe. Sellel on enamus lingid juhendi nimeruumi.
Andrus, enne aruta ja siis tegutse. See ei ole esimene kord kui sa ilma arutamata tormad muutma. --Tiuks 6. aprill 2009, kell 13:24 (UTC)
Võiksid oma tänased vead (vigased ümbersuunamised) ise ära parandada või loodad jälle, et teised parandavad sinu apsakaid. --Tiuks 18. aprill 2009, kell 14:10 (UTC)
Kas Sind vaevab miski? See, et üheskoos otsitakse parimaid lahendusi, kuulub Vikipeedia vaimu juurde.--Andrus Kallastu 18. aprill 2009, kell 21:46 (UTC)
Paremaid lahendusi otsitakse suhtlemise, mitte tegutsemise teel. Sinul kipub see vastupidi olema. --Tiuks 18. aprill 2009, kell 22:38 (UTC)

Palun ära teisalda ilma arutamata. Küsin veelkord: milleks on Sinu arvates Juhendi nimeruum? Adeliine 18. aprill 2009, kell 21:23 (UTC)

Kuna ma ei leia ühtegi artiklit, mis kuuluks nimeruumi 'Juhend', siis ei oska kommenteerida selle nimeruumi vajalikkust. Artikkel Vikipeedia:Mall oli selgelt Vikipeedia abileht, kuid kategoriseerimata.--Andrus Kallastu 18. aprill 2009, kell 21:46 (UTC)
Esiteks, artiklid on artiklite nimeruumis ja teiseks, huvitav küll, seal ei ole sellepärast midagi, et Sina oled kõik leheküljed sealt ära teisaldanud. 'Juhend' tähendab abi või selgitust teemal "kuidas midagi teha või kasutada" (tehniliselt). Selles nimeruumis on abilehed. 'Vikipeedia' nimeruum on projektilehtedele, nendel asuvad kogukonna poolt kokku lepitud reeglid ja eesmärgid Vikipeedia arendamisel. Adeliine 18. aprill 2009, kell 21:59 (UTC)
Hea küll. See abilehtede teema ei ole minu jaoks lõpuks nii tähtis, et sellele üleliia aega kulutada. Minu eesmärk on süsteemi lihtsustada ja ühtlustada: Vikipeedias on artiklid ja abilehed, mille funktsioon on erineval moel kaasa aidata artiklite koostamisele. Kõikide abilehtede sisukord võiks olla ühes kohas. --Andrus Kallastu 19. aprill 2009, kell 00:10 (UTC)
Tõepoolest, kõigepealt tuleks üritada mõista, miks keegi kunagi eraldi Juhendi ja Vikipeedia nimeruumid teinud on, ilmselgelt oli tal selleks põhjus. Juhend:Sisukord tuleks tagasi tõsta ja pigem vaadata, kuidas Juhendi nimeruumi paremini ära kasutada.--19. aprill 2009, kell 9:05
See, et keegi on midagi mingil põhjusel loonud, ei ole minu jaoks piisav argument. Seda enam, et nendes kahes nimeruumis asuvate lehtede sisulised funktsioonid näivad olulises osas kattuvat. Kui jaksad, tee palun valmis siiani puuduv leht Vikipeedia:Nimeruum, et Vikipeedia nimeruumi mõiste ja liigid selgelt defineerida.
Ühtlasi Teen Sulle ettepaneku töötada edasi lehega Vikipeedia:Abilehtede sisukord, et koondada sinna võimalikult täielik süstemaatiline loend Vikipeedia abilehtedest. Kui lubad, jätkaksin seda lehte puudutavat diskussiooni juba õiges kohas.--Andrus Kallastu 19. aprill 2009, kell 09:14 (UTC)

Määratlused[muuda lähteteksti]

Tere! vautšer, under construction, vaikimisi – sellised määratlused parem esialgu Vikisõnastikku panna. Jõudu! 195.50.204.116 15. august 2009, kell 09:18 (UTC)

Miks ainult sõnaraamatusse? Need on ju mõisted, millel on olemas definitsioon.--Andrus Kallastu 15. august 2009, kell 10:33 (UTC)
Minu meelest on "under construction" küll väljend, aga pole selge, kas ta mõiste on. Sama käib sõna "vaikimisi". On küll olemas näiteks vaikevaliku ja vaikeväärtuse mõiste. Andres 15. august 2009, kell 11:00 (UTC)
Selliseid definitsioone igatahes artiklites ei ole. Andres 15. august 2009, kell 11:02 (UTC)
Vautšeri puhul ma ei näe küll põhjust. Kuskilt tuleb ju alustada. Andres 15. august 2009, kell 09:36 (UTC)

Pidasin silmas esialgset seisu. Kui esialgu ongi ainult määratlus, siis see on paras sõnaraamatu jaoks. Artikkel peaks artikli mõõdu välja andma. Ja alustada saab ka enamast.

Milline on "artikli mõõt"? Näib, et arutelu selle teema ümber ei taha kuidagi vaibuda. Vikipeedia kõige olulisem põhimõte on minu meelest eelkõige selles, et mõttetu pooleli-malli asetamise või eeltegutsejate töö tühikäigul arvustamise asemel tehakse järgmise toimetaja poolt kiirelt ära asi, mida on vaja ära teha.--Andrus Kallastu 17. august 2009, kell 12:35 (UTC)
Minu meelest on mõiste korrektse definitsiooni äratoomine piisav, et artiklit mitte kustutada. Siis on ju kõige tähtsam osa artiklist juba olemas. Sageli puudub ka pikkades artiklites korrektne definitsioon.
Artikli kirjutamine nõuab süvenemist ja aega. Toimetajatel ei ole võimalik kõigi artiklite kallal ise töötada. Andres 17. august 2009, kell 13:09 (UTC)

Aga kui ka see siin vikis mingil põhjusel heaks on kiidetud, siis inglise (ja saksa) keelset tõlget küll ei ole iga mõiste juures sulgudes anda. See ei puutu eestikeelsesse käsitlusse. Vikisõnastikus küll, seal oleks see igati asjakohane. Kui, siis võib mainida seda keelt, millest mõiste pärit on (sõna etümoloogia). 195.50.201.238 17. august 2009, kell 12:11 (UTC)

Leian teisiti. Tõlkevastetel suurtes keeltes ja mõõdukal infol sõna etümoloogia kohta on oluline osa mõiste sisust arusaamisel.--Andrus Kallastu 17. august 2009, kell 12:35 (UTC)
Tõlkevasteid teistes keeltes tuleb minu meelest esitada ainult juhul, kui selleks on konkreetne põhjus. Info etümoloogia kohta tuleb esimeses lauses esitada võimalikult lühidalt, kuid täiesti täpselt. Alati võib jätta osa niisugust materjali ainult Vikisõnaraamatusse.
Mõiste sisust arusaamise jaoks ei tohiks need asjad küll vajalikud olla. Andres 17. august 2009, kell 13:05 (UTC)

Tere. Saatsin 4. jaanuaril kirja nüüdismuusika tunnustusauhinna asjus, aga nüüd taipasin, et ei identifitseerinud end seal siinse aliasega. See Piret, kes kirja saatis olin mina :) Prt 6. jaanuar 2010, kell 09:45 (UTC)

Selge, ma aimasin, kuid oleks veel niikuinii täpsustanud. --Andrus Kallastu 6. jaanuar 2010, kell 12:23 (UTC)

Muusikakirjanduse loend on nüüd siin: Kasutaja:Andrus Kallastu/Muusikakirjanduse loend. Andres 20. aprill 2010, kell 18:16 (EEST)[vasta]

Aitäh!--Andrus Kallastu 20. aprill 2010, kell 21:20 (EEST)[vasta]

Tere! Palun lisa pildi Serjoon 008.png juurde sobiv litsentsimärgis ning allika- ja autoriteave (selleks redigeeri pildi lehekülge). Pikne 13. august 2010, kell 12:46 (EEST)

Aitäh tähelepanujuhtimise eest! Uuendasin artiklis Seriaalne meetod kõigi minu poolt valmistatud ja üles laetud piltide autoriõiguse märgendit. Neli pilti Pilt:Serjoon 025.png, Pilt:Serjoon 017.png, Pilt:Serjoon 014.png ja Pilt:Serjoon 012.png‎ on tsitaadid trükiväljaannetest ja tuleks tähistada vastava autoriõiguse märgendiga. Kas selline võimalus on olemas?--Andrus Kallastu 14. august 2010, kell 10:41 (EEST)[vasta]
Esimene on sellisel juhul arvatavasti autoriõiguse rikkumine. Ülejäänud kolme juurde sobiks märgis Mall:AO-sobimatu (vastavalt). Pikne 14. august 2010, kell 10:50 (EEST)
Ma ei tea, kas sellel teemal on arutelusid olnud, kuid Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadus § 19 annab võimaluse autoriõiguse alla käivate teoste tsiteerimiseks hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel: "§ 19 Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel. Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud: 2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke" [1]. Kuna Vikipeedia vastab seaduses sätestatud tingimustele, peaks olema vastav mall ja asi oleks lahendatud.--Andrus Kallastu 14. august 2010, kell 11:07 (EEST)[vasta]
Joonis on arvatavasti eraldi teos ja terve joonise kasutamine ületab motiveeritud mahu. Me ei kasuta pilti õppe- ega teaduslikul eesmärgil. Pikne 14. august 2010, kell 11:28 (EEST)
Minu meelest tuleks asjatundjatelt küsida, kas entsüklopeedias avaldamine on kasutamine õppe- või teaduslikul eesmärgil. Andres 14. august 2010, kell 11:43 (EEST)[vasta]
Kas meil on alust nii arvata? Õpetamisel kasutamine on ju ainult üks võimalik Vikipeedia kasutamise viis. Pikne 14. august 2010, kell 12:09 (EEST)

Tõlketalgute lõpetamine[muuda lähteteksti]

Tere!

Tõlketalgud on nüüd läbi. Kutsume Teid 17. juunil kell 16 Euroopa Liidu majja, kus pakutakse talgute lõpetamise puhul jooke ja suupisteid. Seal selgub ka, milliste talguliste panus seekord kõige väärtuslikumaks osutus ja antakse kätte kingitused: 1000-eurone reisitšekk, Rahva Raamatu kinkekaardid ning Tallinna Ülikooli kirjastuse raamatud.

Euroopa Liidu maja asub Tallinnas aadressil Rävala pst 4 (sissepääs Laikmaa tänavalt, Kaubamaja vastast). Üritusel osalemiseks ja kingituse vastuvõtmiseks saatke palun meile oma pärisnimi, mida ei avalikustata. Palun vastake kindlasti, kas saate üritusel osaleda.

Lugupidamisega

Rita Niineste

Euroopa Komisjoni esindus Eestis

e-post: rita.niineste@ec.europa.eu

Variatsioonivorm[muuda lähteteksti]

Panin selle joru sulle siia: Kasutaja:Andrus Kallastu/Variatsioonivorm. Võid seal vabalt tõlkida, kui soovid. Kui ei soovi ja oleks vaja see tekst üldse kustutada, siis anna märku. Adeliine 7. mai 2012, kell 15:27 (EEST)

Palun vaata Arutelu:Sämplimissagedus. Mida Sina kui artikli looja asjast arvad? Taavi (arutelu) 24. veebruar 2015, kell 20:38 (EET)[vasta]

Loetelud/loendid[muuda lähteteksti]

Kuna ma ei leidnud e-kirja saatmise võimalust, kirjutan siia. Oleks tore, kui Sa tekitaksid enda loodud artiklis [2] täpploendina esitatud põhimõtete ette mingi saatelause, siis oleks täpploendis kasutatud algustäheortograafia (iga punkt algab väikese algustähega) õige. Kui saatelauset pole, tuleks iga punkti tekst panna algama suure tähega ja lõpetada punktiga. Väga sõbralikult Kuriuss 26. juuni 2015, kell 14:20 (EEST)

Aitäh isikliku pöördumise eest! Üldiselt võib Vikipeedia artikleid täiendada ja parandada igaüks. Viskasin mainitud artiklile pilgu peale ja tegin seal mõned täpsustused. --Andrus Kallastu (arutelu) 27. juuni 2015, kell 00:22 (EEST)[vasta]

Infootsing[muuda lähteteksti]

Kas sooviksid koostada mõnda sellele sarnast küsimustikku muusika teemadel? Võiks siia enam komplekte kokku saada ja siis neid koolides levitada. Ivo (arutelu) 28. mai 2017, kell 18:15 (EEST)[vasta]

Tere Ivo, aitäh ettepanekut tegemast, kuid pean kahjuks ära ütlema. --Andrus Kallastu (arutelu) 28. mai 2017, kell 22:07 (EEST)[vasta]

Administreerimine[muuda lähteteksti]

Tere! Kas sooviksid kandideerida administraatoriks? Pelmeen10 22. märts 2011, kell 11:46 (EET)[vasta]

Aitäh küsimuse eest! Arvan, et see pole vajalik, kuna jälgin ainult väga kitsast muusikalõiku ja üldiste teemadega suurt ei tegele.--Andrus Kallastu 23. märts 2011, kell 20:08 (EET)[vasta]

Mis arvaksid sellest, kui ma seaks su üles administraatorikandidaadiks? - Melilac (arutelu) 5. september 2017, kell 20:40 (EEST)[vasta]

Suur aitäh usalduse eest, põhimõtteliselt olen nõus. Ma küll ei kujuta hästi ette, mida senisest enamat ma administraatorina teeksin? Suudan ilmselt ka edaspidi põhjalikumalt jälgida ainult väga kitsast muusikalõiku ja muude teemadega tegelda pigem juhuslikult. --Andrus Kallastu (arutelu) 6. september 2017, kell 01:09 (EEST)[vasta]

Kuu Vikipedist[muuda lähteteksti]

Tere!

Palju õnne augustikuu kuu vikipedisti auhinna puhul! Kas saaksid mulle palun sellega seoses saata oma koduse aadressi meiliaadressile kaebi@wikimedia.ee?

Head! Käbi Suvi

Aitäh tunnustuse eest! Saatsin meili.--Andrus Kallastu (arutelu) 16. oktoober 2017, kell 11:03 (EEST)[vasta]

Autoriõigused[muuda lähteteksti]

Suur tänu kommentaari eest seoses "Ida mõtteloo leksikoni" andmete kasutamisega Vikipeedias. Edastasin selle juba ka Eesti Akadeemilisele Orientaalseltsile. Pakutud juhend on küll äärmiselt komplitseeritud ning üsna raskesti teostatav. Minu küsimus on aga järgmine: kas poleks võimalik antud juhul, vähemalt esialgu ja lihtsuse huvides, tugineda "bona fide" põhimõttele, ehk siis heas usus jätkata Vikipeedia artiklitesse Leksikoni andmete integreerimist? --Lulu (arutelu) 17. juuni 2019, kell 15:56 (EEST)[vasta]

Pigem mitte. Kasutaja:Pikne vastas ka lehel https://et.wikipedia.org/wiki/Kasutaja_arutelu:Lulu#Uutes_artiklites_mahakirjutamine? --Andrus Kallastu (arutelu) 17. juuni 2019, kell 22:59 (EEST)[vasta]

Community Insights Survey[muuda lähteteksti]

RMaung (WMF) 6. september 2019, kell 17:48 (EEST)[vasta]

Reminder: Community Insights Survey[muuda lähteteksti]

RMaung (WMF) 20. september 2019, kell 18:14 (EEST)[vasta]

Reminder: Community Insights Survey[muuda lähteteksti]

RMaung (WMF) 3. oktoober 2019, kell 22:52 (EEST)[vasta]

Teisaldamine[muuda lähteteksti]

Kogenud vikipedistina peaks sa väga hästi teadma, kuidas käib artiklite uue pealkirja alla teisaldamine. Juhuks, kui see sinu jaoks tõesti täiesti tundmatu teema on, siis siin on väike vihje. Ole hea ja likvideeri oma käkk ise, et teised sinu järelt koristama ei peaks. Ühtlasi võiks sa ühe hooga ka oma varasemad artiklite sisu ümbertõstmised üle vaadata.--62.65.238.206 10. mai 2020, kell 23:12 (EEST)[vasta]

Paluks sellise tooniga suhtlemine viivitamatult lõpetada. Leksikoni ametlik pealkiri on "BBLD - Baltisches biografisches Lexikon digital", vt https://bbld.de/ ning sellise pealkirjaga peab olema ka artikkel. --Andrus Kallastu (arutelu) 10. mai 2020, kell 23:17 (EEST)[vasta]
Ohjah! Proovime siis uuesti: "Artikli päises peitub väikese noolekese all nupp "Teisalda". Klõpsa sellel ja määra leheküljele uus nimi." Loodetavasti nüüd on arusaadavam.--62.65.238.206 10. mai 2020, kell 23:30 (EEST)[vasta]
Teisaldamise funktsioon ei toimi nime vana versiooni juurde tagasipöördumisel, st kui vana nimega artikkel on juba olemas.--Andrus Kallastu (arutelu) 10. mai 2020, kell 23:39 (EEST)[vasta]
Kui ise teisaldada ei saa, siis võiks parem kirjutada arutellu märkuse selle kohta, et pealkiri vajab muutmist. Iseenesest alul, kui suunamisega lehel oli ainult üks redaktsioon, oleks igaüks pidanud saama seda teisaldatava lehega üle kirjutada.
Pealkiri küll ei pea olema tingimata n-ö ametlik või see, mida väljaanne ise kasutab, aga juhuks, kui keegi teine soovib siiski teisaldada, siis kustutasin nüüd segavad suunamislehed. Pikne 11. mai 2020, kell 15:47 (EEST)[vasta]
Arutellu märkuse kirjutamise asemel võib ka otse mõne administraatori poole pöörduda. - Melilac (arutelu) 13. mai 2020, kell 15:50 (EEST)[vasta]

Intervallid[muuda lähteteksti]

Vt viimaseid kommentaare siin: Arutelu:Intervallide loend. Pikne 25. august 2023, kell 19:58 (EEST)[vasta]

Palun eriti pöörata tähelepanu palvele neid artikleid mitte juurde teha, kuniks on paremini läbi räägitud mis kujul ja millistest intervallidest Vikipeediasse artikleid teha. Mul on sama palve. Olen nüüd esitanud kusutamiseks mõne artikli nagu 31vjo komma, mille teemat ei leia mujalt internetist isegi mitte ingliskeelse nimetuse järgi. Vt veel ka vastust siin: Arutelu:31vjo aste. Pikne 27. august 2023, kell 18:55 (EEST)[vasta]
Mina palun Sind ülbitsemisega piiri pidada. See teeks Vikipeedia koostöövaimule head.--Andrus Kallastu (arutelu) 28. august 2023, kell 23:55 (EEST)[vasta]