Toomas Paul

Allikas: Vikipeedia
Toomas Paul, 30. oktoober 2009

Toomas Paul (sündinud 29. oktoobril 1939) on eesti vaimulik, teoloog, kiriku- ja kultuuriloolane, dr. theol.

Eluloolised andmed[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Paul on sündinud 29. oktoobril 1939 EELK vaimuliku Arved Pauli peres.

Õpingud[muuda | muuda lähteteksti]

Paul ordineeriti õpetajaks 20. detsembril 1961.

 • 1971 – Usuteaduse Instituut, magistrikraad tööga «Iustificatio sola gratia Jeesuse tähendamissõnades»
 • 1994 – Tartu Ülikool, teoloogiadoktori kraad tööga «Eesti piiblitõlke ajalugu. I osa»
 • 1994 – Durhami Ülikooli (Inglismaa) Doctor of Divinity h.c. kraad inglise ja saksa keeles avaldatud teadustööde ning oikumeenilise tegevuse eest

Teeninud vaimulikuna[muuda | muuda lähteteksti]

Töö õppejõuna[muuda | muuda lähteteksti]

Tunnustused[muuda | muuda lähteteksti]

Artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

2006[muuda | muuda lähteteksti]

 • Arvustus: Ühe kange eesti pastori elu lugu. August Arumäe. "Hiiobi õnnistus: Mälestused". – Akadeemia 7/2006, lk 1608–1616
 • Reega Tartust Tallinna. – Äripäev 31.03.2006, lk 26

2005[muuda | muuda lähteteksti]

 • Riitus kui märk, mäng ja müsteerium. – "Kristuse täisea mõõtu mööda : pühendusteos Jaan Kiivitile 65. sünnipäevaks." 2005, lk 231–245
 • Nooruslik ja nõtke juubilar. Kristiina Ross 50. – Keel ja Kirjandus 6/2005
 • Tera tera kõrvale. – Raamatukogu 2/2005, lk 35–36

2004[muuda | muuda lähteteksti]

 • Arvustus : Monograafia muusika- ja mentaliteediajaloost. – Akadeemia 1/2004, lk 169–175
 • Inimese nägu maailm. – Äripäev 08.04.2004, lk 27

2003[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kommenteerivad märkused Wastses Testamendis (1686). – "Mille anni sicut dies hesterna... : studia in honorem Kalle Kasemaa" 2003, lk 241–248
 • Kõditamise kunst. – Äripäev 24.12.2003, lk 19
 • Pühade helmekee. – Äripäev 17.04.2003, lk 31

2002[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kirikulaulust, mentaliteedist ja matusekommetest. – Emakeele Seltsi aastaraamat 47. 2002
 • Pühade helmekee. – Elu Eestis märts/2002, lk 6

2001[muuda | muuda lähteteksti]

 • Det heliga i estnisk litteratur : Uku Masings religiösa och extatiska poesi. – Ariel 4-5/2001, lk 170–185
 • Koos presidendiga koolipingis. – "Eestile mõeldes : Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu 1994–2001" 2001, lk 156–157
 • Mõningaid tähelepanekuid Eesti kirikulaulu kujunemisest. – "Kelle laule me laulame?" 2001, lk 5–37
 • Rootsi aja kirjandusloo uurimisest. – "Emakeele Seltsi aastaraamat : 2000" 46. 2001, lk 224–241
 • Arvustus: Paar sammukest eesti kirikuloo uurimise teed. – Akadeemia 6/2001, lk 1278–1288
 • Vaimuliku raamatu osa eesti rahvuse kujunemises. – "Raamatu osa Eesti arengus" 2001, lk 167–199

2000[muuda | muuda lähteteksti]

 • Religioon, eetika ja kasvatus. – "Raamatulooline Eesti : kodumaa tundmise allikad" 2000, lk 9–25
 • Illusoorne autentsus. – Vikerkaar 8-9/2000, lk 164–168
 • Eesti uus kirikupiibel. – Keel ja Kirjandus 4/2000, lk 236–250
 • Vaimuliku raamatu osa eesti rahvuse kujunemisel. – "Eesti Raamatu Aasta avakonverents "Raamatu osa Eesti arengus"" 2000, lk 21 (Ettekande kokkuvõte)

1999[muuda | muuda lähteteksti]

 • Häda mõistuse pärast : essee. – Loodus 4/1999, lk 40
 • Maagia mehaanilisus. – Sirp 24.12.1999, lk 2
 • Kahjustatud kristlus. – Eesti Ekspress 25.11.1999, lk B5
 • Voodi piiblis ja kristlikus ikonograafias. – Eesti Päevaleht 16.10.1999, lk 14
 • Ainult Johan Kõpp ja Uku Masing. – Eesti Päevaleht 26.06.1999, lk 8

1998[muuda | muuda lähteteksti]

 • Об отношениях эстонцев и евреев. – Радуга 3/1998, lk 118–128
 • Parandamatu optimisti raamat. – Raamatukogu 2/1998, lk 33–35
 • Prohveti kohus. – Sirp 13.02.1998, lk 2
 • Kelle nägu sa oled? – Eesti Kirik 04.02.1998, lk 6

1997[muuda | muuda lähteteksti]

 • Jumalate metamorfoos. – Keel ja Kirjandus 12/1997, lk 841–844
 • Arvustus: Kontide kasulikkusest. – Akadeemia 9/1997, lk 1966–1972
 • Juutide olukord Eestis tsaarivalitsuse ajal. – Looming 2/1997, lk 244–253
 • Usuasjade nõukogu voliniku arhiiv kirikuloo allikana. – Kleio 2/1997, lk 44–49
 • 130 aastat Tallinna Jaani kirikut. – Eesti Kirik 10.12.1997, lk 1
 • Vältimatu valik. – Sirp 03.10.1997, lk 6
 • Kas kirikul on ka seisukoht? – Sirp 29.08.1997, lk 2
 • Natuke nostalgiat. – Sirp 15.08.1997, lk 17
 • Keelamise kasutusest. – Sirp 01.08.1997, lk 2
 • Kuidas leida parimat paradiisi? – Sirp 25.07.1997, lk 7
 • Benetton ja Palamuse. – Kultuurimaa 12.02.1997, lk 4

1996[muuda | muuda lähteteksti]

 • Rudolf Bultmann ja Piibli eksistentsiaalne interpretatsioon. – Akadeemia 12/1996, lk 2469–2509
 • Harald Põld Vana Testamendi tõlkijana. – Keel ja Kirjandus 10/1996, lk 675–686
 • Reportaaž Eestist aastal 2010. – Looming 7/1996, lk 965–972
 • Leeri likvideerimise lugu. – Looming 4/1996, lk 497–512
 • Wastse Testamendi redigeerimise loost. – "Wastne Testament 1686 : konverentsi ettekanded : 26.-27. aprill 1996 = conference reports : 26–27 April 1996." 1996, lk 37–48
 • Eesti kirikulooga tegelemisest. – Kultuurileht 23.08.1996, lk 5
 • Laulatus ja lahutus. – Eesti Päevaleht 03.08.1996, lk 2
 • Jookseme võidu iseendaga. – Eesti Päevaleht 29.06.1996, lk 7
 • Kristlikust moraalist . – Eesti Päevaleht 29.06.1996, lk 2
 • Laastatud looduse tagasimõju. – Eesti Päevaleht 22.06.1996, lk 7
 • Ülerahvastumine viib surmapattudele.- Eesti Päevaleht 15.06.1996, lk 7
 • Kellele kuulub kirik? – Eesti Päevaleht 10.01.1996, lk 2

1995[muuda | muuda lähteteksti]

 • Вечная радость. – Радуга 12/1995, lk 38–43
 • 1968. a piibli tõlkimise lugu. – Looming 3/1995, lk 406–415
 • Kirik ja kõlblus. – Eesti Päevaleht 06.11.1995, lk 8
 • Silmitsedes tallamata teid: Uku Masingule mõeldes. – Rahva Hääl 24.04.1995, lk 5

1994[muuda | muuda lähteteksti]

 • Никто из нас не избежит выбора. – Радуга 9/1994, lk 51–52
 • О воле божьей. – Радуга 3/1994, lk 27–30
 • Raba ja rada. – Akadeemia 2/1994, lk 350–363
 • О безнадлежности природы. – Радуга 1/1994, lk 48–50
 • Eesti rahvaharidusest ja Piibli osast selles. – Kooliuuenduslane 1/1994, lk 31–36 ja 2/1994, lk 26–32

1993[muuda | muuda lähteteksti]

 • Arvustus: Tie, totuus, elämä: Viron kirkon sananjulistusta 1970– ja 1980-luvulta. – Akadeemia 8/1993, lk 1743–1745

1992[muuda | muuda lähteteksti]

 • Uku Masingu usust. – Akadeemia 7/1992, lk 1393–1412

1991[muuda | muuda lähteteksti]

 • Canterbury Anselmist ja ontoloogilisest jumalatõestusest. – Akadeemia 10/1991, lk 2075–2095

1989[muuda | muuda lähteteksti]

 • Piiblist ja selle tõlkimisest. – Haridus 8/1989, lk. 14–17
 • Juhatus Uku Masingu juurde. – Akadeemia 5/1989, lk 1006–1023
 • ... Ja ahtake tee, mis viib ellu. – Eesti Kirik (väliseesti ajakiri) 3/1989, lk 121–125
 • Horisont 2/1989

1988[muuda | muuda lähteteksti]

 • Tallinna Jaani koguduse ajaloost. – Eesti Kirik (väliseesti ajakiri) 2,3/1988, lk 146–147

Tõlked[muuda | muuda lähteteksti]

 • Uus Testament 1715. 2004 (Uue Testamendi saksakeelse eessõna, tõlge ja kommentaarid)
 • Uus Testament ja psalmid ehk Vana Testamendi laulud. 1989 ja 1990
 • Rudolf Bultmann, Mis mõtet on kõnelda Jumalast?. – Akadeemia 12/1996, lk 2510–2521

Raamatud[muuda | muuda lähteteksti]

 • Usalda ennast: Ilmamaa 2015. ISBN: 9789985775677 (Uku Masingu ja Toomas Pauli kirjavahetus 1962-1985)
 • Teispool vaikust: Mõned hommikused meditatsioonid. Johannes Esto Ühing 2012.
 • Arm ja aare : 7x7 hommikupalvust. Johannes Esto Ühing.2011.
  • Teine trükk Johannes Esto Ühing 2012.
 • Totrus ja tähendus : mõrkjaid mõlgutusi. (Tallinn : Tuum, 2010) ISBN 9789949901456
 • Uskmatu Tooma lugu. (Tallinn : Kultuurileht, 2009) ISBN 9789949428441
 • Seitse sabasulge : katse kirjeldada inimeselooma. ([Tallinn] : Pilgrim, 2009) ISBN 9789949900640
 • Pastišš ja popurrii : ilmavaatlusi. (Tallinn: Oomen 2007) ISBN 9789985972557
 • Haihtunud hingede aeg : mõtisklusi Maalehes 2000–2006. (Tallinn: Maalehe Raamat 2006) ISBN 9985-64-331-3
 • Kontide kasulikkus : artikleid ja arvustusi aastatest 1996–2005. (Tallinn: Sirp 2006) ISBN 9985-9505-4-2
 • Kirik keset küla. (Tartu: Ilmamaa 2003) ISBN 9985-77-075-7
 • Põuapäikese paistel: etüüde. (Tallinn: Kunst 2002) ISBN 5-89920-311-0
 • Eesti piiblitõlke ajalugu: esimestest katsetest kuni 1999. aastani. (Tallinn: Emakeele Selts 1999) ISBN 9985-9007-6-6
 • Sinu tahtmine sündigu. (Tallinn: Logos 1997) ISBN 9985-806-53-0 Mitmed kordustrükid,
 • Maise matka poolel teel : leeriõpik täiskasvanutele. (Tallinn: EELK Konsistooriumi kirjastusosakond 1996) ISBN 9985-60-201-3. Mitmed kordustrükid.
 • Kusagilt kumab valgust : postill. (Tallinn: Logos 1995) ISBN 9985-806-32-8
 • Ta tuli omade juurde : jõulumõtisklusi. (Tallinn: EELK Konsistooriumi kirjastus-ja pressiosakond 1994) ISBN 9985-60-100-9
 • Die Geschichte der estnischen Bibelübersetzung I Teil (XVI-XIX Jahrhundert). (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 1994)

Juhendatud väitekirjad[muuda | muuda lähteteksti]

Peeter Roosimaa Uue Testamendi eestikeelsetest tõlgetest ja tõlkimist toetavatest [p.o. toetavast] eksegeesist. Doktoritöö: Tartu Ülikooli usuteaduskond, 2004 (teine juhendaja Anne Kull)

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Paulist ja tema töödest[muuda | muuda lähteteksti]

Intervjuud Toomas Pauliga[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Usuteaduslikus Ajakirjas[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Eesti Kirikus[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Eesti Päevalehes[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Õpetajate Lehes[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Sirbis[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Postimehes[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Maalehes[muuda | muuda lähteteksti]

Toomas Pauli artiklid Eesti Looduses[muuda | muuda lähteteksti]