Tareste maastikukaitseala

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tareste maastikukaitsala on Hiiumaa põhjaosas, Kärdla ja Tõrvanina vahelisel rannaalal, asuv maastikukaitseala. Administratiivselt asub kaitseala Hiiumaa vallas Tareste külas ning Kärdla linnas. Kaitseala pindala on 452,5 hektarit, mis hõlmab nii maismaad kui mereala.[1]

Tareste-Tõrvanina piirkond on elupaigatüüpidelt mitmekesine ja vaheldusrikas ala, mida kasutatakse aktiivselt puhke- ja õppe-eesmärkidel. Tareste laht ja rannikuala on rände- ja pesitsuspaigaks rohketele vee- ja rannikulindudele. Alale jäävad ka kaitsealuste taimeliikide kasvukohad.

Kaitsekorraldus[muuda | muuda lähteteksti]

Tareste maastikukaitseala moodustati Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 150. [2]

Kaitseala on tsoneeritud kaheks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks:

  • Tareste sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.
  • Rannametsa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste liikide ja vanuse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning kujundamine puhke- ja õppeeesmärkidel.
  • Tareste lahe piiranguvööndi kaitse-eesmärk on kaitsealuste linnuliikide ja elupaikade kaitse.

Elupaigatüübid[muuda | muuda lähteteksti]

Tareste maastikukaitsealale jäävad valdavalt luitemetsad, kus kuivad luitevallid vahelduvad soiste nõgudega. Ala ilmestavad ka avatud rannaniidud ja linnurohked roostikud.

Vastavalt kaitse-eeskirjale kaitstakse Tareste maastikukaitsealal elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. [2] Need on:

  • laiad madalad abajad ja lahed (1160)
  • rannikulõukad (1150*)
  • rannaniidud (1630*)
  • luidetevahelised niisked nõod (2190)
  • hallid luited (2130*)
  • soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*)
  • vanad loodusmetsad (9010*)

Elustik[muuda | muuda lähteteksti]

Vastavalt kaitse-eeskirjale kaitstakse Tareste maastikukaitsealal linnudirektiivi I lisasse kantud liike rukkirääku ja sookurge, mis on ühtlasi III kaitsekategooria liigid ning I ja II kaitsekategooria linnuliike ning II ja III kaitsekategooria taimeliike. [2]

Linnud[muuda | muuda lähteteksti]

Kaitstavad linnuliigid Tareste maastikukaitsealal: [3]

Taimed[muuda | muuda lähteteksti]

Tareste maastikukaitsealal esinevad kaitsealused taimeliigid: [3]

Turism[muuda | muuda lähteteksti]

Kaitsealale on rajatud matkarada, mis kulgeb mööda rannaäärt Kärdlast Tõrvaninale. Rada läbib erinevaid metsa- ja rannikukooslusi ning on 5,5 kilomeetrit pikk. [4]

Tõrvaninal asub liivane supelrand, mida ääristavad nõmme- ja palumännikud. Rand on kuulus oma valgete laulvate liivade poolest. [5]

Pikki randa mändide all asub ka RMK telkimisala. [6]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]