Otto Kaiser

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Disambig gray.svg  See artikkel on teoloogist; Austria iluuisutaja kohta vaata artiklit Otto Kaiser (iluuisutaja)

Artiklit tuleb tõlkida ja kohandada!

Otto Kaiser (30. november 1924 Prenzlau14. detsember 2017 [1] Marburg) oli saksa teoloog, filosoof ja Vana Testamendi spetsialist.

Gümnaasiumi lõpetamise järel Eberswaldes alustas meditsiiniõpinguid Berliinis Sõjameditsiiniakadeemias, kuid Teise maailmasõja puhkemisel meditsiiniõpingud katkesid ja ta osales sõdurina idarindel. Ta osales lahingutes nii Velikije Luki lähedal kui Poola aladel. Pärast haavatasaamist ning Kaiseri enda sõnul sügavat eksistentsiaalset ja religioosset kogemust sõjast asus ta 1945 õppima teoloogiat Tübingeni ülikoolis.

Ta promoveerus 1956 väitekirjaga "Mere müütiline tähendus Egiptuses, Ugaritis ja Iisraelis" (Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ras Schamra und Israel) (avaldatud 1959, teine trükk 1962) ja habiliteerus 1958 uurimusega "Kuninglik sulane: traditsioonilis-eksegeetiline uurimus Deuterojesaja Eben-Jahve-laulude kohta" (Der königliche Knecht: Eine traditionsgeschichtlich-exegetische Studie über die Ebed-Jahwe-Lieder bei Deuterojesaja) (avaldatud 1959) Tübingeni ülikoolis teoloogia alal.

Tema õpetajate hulka kuulusid vanatestamentlased Artur Weiser, Ernst Würthwein ja Karl Elliger, egüptoloog Hellmut Brunner, praktiline teoloog Adolf Köberle, filosoof Wilhelm Weischedel ja semitist Otto Rössler. Õpingutele järgnesid vikaariaastad Balingenis (1952–1954) ja assistendiaastad Tübingenis (1954–1958).

Alates 1960. aastast oli Kaiser seotud Marburgi ülikooliga (asutatud 1527), esialgu erakorralise professorina ja 1963-1993 oli ta Vana Testamendi korraline professor. Otto Kaiser luges enda jaoks tähtsaks, et asudes tööle Marburgi ülikoolis sai ta suhelda lähedalt ka oma veel ühe ja väga olulise teoloogilise õpetaja Rudolf Bultmanniga. 

Otto Kaiser oli Göttingeni Teaduste Akadeemia korrespondentliige.

Otto Kaiserit loetakse oma vaadetelt tuntud Marburgi teoloogi Rudolf Bultmanni traditsiooni jätkajaks. Otto Kaiser oli väga viljakas kirjutaja, sadade artiklite ja kümnete raamatute autor. Kahe põlvkonna saksa teoloogide jaoks on olnud möödapääsmatud Kaiseri "Vana Testamendi sissejuhatuse" viis trükki (Einleitung in das Alte Testament, viimane trükk 1984) ning uuendatud kujul veel kolmeköitelisena (Grundriß der Einleitung, 1992, 1994), tuntud on ka kolmeköiteline "Vana Testamendi Jumal ehk Vana Testamendi teoloogia" (Der Gott des Alten Testaments, 1993, 1998, 2003), mille teine köide on kirjutatud külalisprofessorina Tartus. Äärmiselt mõjukas on olnud Kaiseri Jesaja raamatu peatükkide 1–39 kaheköiteline kommentaar sarjas Das Alte Testament Deutsch (esmatrükid 1960 ja 1973), millega ta avas prohvetiraamatud radikaalsele redaktsioonikriitikale ning praeguseks Vana Testamendi teaduses tavaliseks saanud hilisele dateerimisele, samas tõstis ta oma eksistentsialistliku lähenemisega prohvetikirjanduse hermeneutika uuele tasemele.

Kaiser pani aluse kahele olulisele koguteosele Die Umwelt des Alten Testaments ja Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, millega ta kuulub nende pioneeride hulka, kes tõstsid Vana Lähis-Ida ja varase juudi kirjanduse tähtsuse Vana Testamendi teaduse ja teoloogia jaoks väärilisele kõrgusele.

Lisaks prohvetiraamatute jm kirjanduse eksegeesile andis Kaiser otsustava impulsi apokrüüfide, eriti tarkuskirjanduse uurimisse, sest tegeles oma elu viimased paarkümmend aastat nii Jeesus Siiraki raamatu ja Saalomoni tarkuseraamatu kui ka Iiobi ja Koguja raamatutega. Tänu temale on eriti apokrüüfne kirjandus nüüdseks ilmunud piibliteaduste fookusesse. Tema arvukate õpilaste hulgas on kõige rohkem neid, kes promoveerusid Marburgi ülikoolis Iiobi raamatu tekkeloo erinevate aspektide teemal, sh ka noorimaks promoveerunuks sai eestlane Urmas Nõmmik (2008). 

Loomingulisest viljakusest annab tunnistust veel 2013. aastal ilmunud "Iisraeli üks Jumal ja maailma väed. Jumala tee Vanas Testamendis oma rahva isandast kogu maailma isandaks" (Der eine Gott Israels und die Mächte der Welt. Der Weg Gottes im Alten Testament vom Herrn seines Volkes zum Herrn der ganzen Welt) ning 2015. aastal avaldatud mõnesajaleheküljeline juhatus Aleksandria Philoni juurde (Philo von Alexandrien. Denkender Glaube – Eine Einführung).

Akadeemilise õpetajana[muuda | muuda lähteteksti]

Otto Kaiser kujutas endast kõige paremas mõttes vana kooli teadlast, kes sai osa omal ajal maailma eeskujulikumast saksa kooliharidusest ning õppis suurte Saksa teoloogide käe all. Tal oli avar silmaring, ta osales väga aktiivselt ühiskondlikus elus, ta kirjutas ja pidas loenguid nii Vana Testamendi, semitistika kui ka süstemaatilise teoloogia, praktilise teoloogia, filosoofia, antiikajaloo, klassikalise filoloogia, muusika jm alal. Tema õpilasi on põhjapanevalt kujundanud iganädalased pikad dialoogi- ja monoloogirikkad jalutuskäigud Burgwaldis või Marburgi uues botaanikaaias, lugematud silmaringireisid Itaaliasse, Kreekasse ja mujale. Aastakümneid pidas Otto Kaiser oma kodus Marburgi linna servas filosoofilisi privaatseminare; nendel käsitletud teosed leidsid varem või hiljem väljundi ka ühes või teises artiklis ja raamatus. Nii on Kaiser laiemalt tuntud ka Kanti, Hegeli, Nietzsche, Platoni ja Aristotelese suurepärase tõlgendajana, aga nimetada võiks vabalt ka Heideggeri, Lessingit, Aleksandria Philonit ja paljusid teisi. 

1996. aastal valiti Kaiser Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta oli ka Jena Ülikooli ja Salzburgi Ülikooli audoktor.

Eestis on Otto Kaiser olnud paljudele õpetajaks, sest aastatel 1995 ja 1997 oli ta kokku kaks semestrit Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor, aidates 1991. aastal taasavatud teaduskonda üles ehitada, ning pidas Tartus hiljemgi korduvalt ettekandeid, samuti osales ta 2007. aastal EELK Usuteaduse Instituudi 60. aastapäeva üritustel loengute ja piduliku jutlusega. 1996. aastal valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks.

Tema loengutest on osa saanud teoloogid, filosoofid, klassikalised filoloogid jt. Nii Marburgis kui ka Tartus on Kaiserit kui erakordset õpetajat kogenud eestlastest dr. hab. Urmas Nõmmik, ka Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ning Kirik ja Teoloogia kolleegiumi liige Johann-Christian Põder

Otto Kaiseri tööde valikbibliograafia[muuda | muuda lähteteksti]

(Literatur von und über Otto Kaiser im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek)

 • Ideologie und Glaube. Eine Gefährdung christlichen Glaubens am alttestamentlichen Beispiel aufgezeigt. Stuttgart: Radius, 1984 (key work on ideology)
 • Der Mensch unter dem Schicksal. Studien zur Geschichte, Theologie und Gegenwartsbedeutung der Weisheit. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Berlin: de Gruyter, 1985
 • Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments. Wesen und Wirkung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993–2003, in 3 vols.:
 • vol. 1: Grundlegung, 1993
 • vol. 2: Jahwe, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen, 1998
 • vol. 3: Jahwes Gerechtigkeit, 2003
 • "Zwischen Interpretation und Überinterpretation: Vom Ethos des Auslegers". In Variations herméneutiques, 6 (Mai), 1997, pp. 53–70 (important essay on exegesis, interpretation, hermeneutics, and semiotics)
 • "Die Rede von Gott im Zeitalter des Nihilismus." In Vielseitigkeit des Alten Testaments (FS Georg Sauer 70). James Alfred Loader / Hans Volker Kieweler, eds. Frankfurt etc.: Peter Lang, 1999, pp. 411–425 (brilliant essay on theology and faith during times of nihilism)
 • Die alttestamentlichen Apokryphen. Eine Einleitung in Grundzügen. Gütersloh: Kaiser / GVH, 2000
 • Einführung in die exegetischen Methoden (with Gottfried Adam and Werner Georg Kümmel). Gütersloh: Kaiser / GVH, 2000
 • "Die Furcht und die Liebe Gottes. Ein Versuch, die Ethik Ben Siras mit der des Apostels Paulus zu vergleichen." In Ben Sira's God. Proceedings of the International Ben Sira Conference, Durham - Ushaw College 2001. Renate Egger-Wenzel, ed. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, vol. 321. Berlin - New York: de Gruyter, 2002, pp. 39–75
 • Zwischen Athen und Jerusalem. Studien zur griechischen und biblischen Theologie, ihrer Eigenart und ihrem Verhältnis. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, vol. 320. Berlin - New York: de Gruyter, 2003
 • Jenseits des Nihilismus. Christliche Existenz nach der Postmoderne. Stuttgart: Radius, 2004
 • Weisheit für das Leben. Das Buch JESUS SIRACH übersetzt und eingeleitet. Stuttgart: Radius, 2005

inglise keeles[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Deus absconditus and Deus revelatus. Three Difficult Narratives in the Pentateuch." In Shall Not the Judge of All the Earth Do What Is Right? Studies on the Nature of God in Tribute to James L. Crenshaw. David Penchansky / Paul L. Redditt, eds. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2000, pp. 73–88
 • "Covenant and Law in Ben Sira." In Covenant as Context. Essays in Honour of E.W. Nicholson. A.D.H. Mayes and R.B. Salters, eds. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 235–260

Pühendusteosed[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Wer ist wie du, HERR, unter den Göttern?" Studien zur Theologie und Religionsgeschichte Israels. Festschrift für Otto Kaiser zum 70. Geburtstag. Ingo Kottsieper et al., eds. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994
 • Paradiama. Essays in Honor of Otto Kaiser on the Occasion of his 75th Birthday. Wolfgang Drechsler, ed. Trames, vol. 3 (53/48), no. 3 (Fall 1999)
 • Gerechtigkeit und Leben im hellenistischen Zeitalter. Symposium anläßlich des 75. Geburtstags von Otto Kaiser. Jörg Jeremias, ed. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, vol. 296. Berlin - New York: de Gruyter, 2001
 • Gott und Mensch im Dialog. Festschrift für Otto Kaiser zum 80. Geburtstag. 2 vols. Markus Witte, ed. BZAW 345/I-II. Berlin – New York: de Gruyter, 2004

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1990 - Saksa Liitvabariigi Teeneteristi (Bundesverdienstkreuz 1. Klasse) kavaler

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Otto Kaiseri perekonnast on iseseisvale eluteele astunud kaks poega ja tütar. Vanem poeg viib edasi isa kunagist huvi meditsiini vastu ja töötab arstina. 

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Ajakiri Kirik & Teoloogia on avaldanud Otto Kaiseri ettekande "Vana Testamendi tähendus kristlikule usule" (nr 6/20.1.2012 ja nr 7/ 27.1.2012) ning kaks jutlust: "Tunnistame surelikkust – käime valguses (1Jh 1:5–10)" (nr 27/ 15.6.2012) ja "Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16)" nr 46/ 26.10.2012). 
 • Peeter Järvelaid. Hommikukohv professor Otto Kaiseriga Tallinnas. - Moodne Meditsiin (2006) juuni, lk. 30-32; 34.
 • Otto Kaiser: Otto Kaiser. In: Sebastian Grätz, Bernd U. Schipper (Hrsg.): Alttestamentliche Wissenschaft in Selbstdarstellungen. Göttingen 2007 ISBN 978-3-8252-2920-7, S. 3–17.