Alteratsioonimärk

Allikas: Vikipeedia

Alteratsioonimärk on noodikirjas märk, mis muudab sellele järgneva noodi kõrgust poole või terve tooni võrra. Võtmemärkidena näitavad samad märgid, missugune aste on kõrgendatud või madaldatud, st missuguse helistikuga on tegu.

Vahetult noodi ette kirjutatud alteratsioonimärki nimetatakse juhuslikuks.

Juhuslikud märgid. Vasakult: diees, bemoll, bekarr.

Juhuslik alteratsioonimärk on kehtiv samanimeliste nootide kohta antud oktaavis ühe takti piires. Pidekaarega ühendatud nootide puhul kirjutatakse alteratsioonimärk ainult esimese noodi ette (ka siis, kui noot vältab mitmeid takte). Juhusliku märgi mõju ei liitu võtmemärgi mõjule ega ka samas taktis varem esinenud sama noodi ees olnud märgi mõjule.

  • Bekarr on "keelumärk", mis tühistab võtmemärgi või juhusliku märgi mõju antud takti piires.