Mine sisu juurde

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Allikas: Vikipeedia
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse logo

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (lühend HITSA) oli riiklik sihtasutus, mis tegutses aastatel 2013–2020.

Selle asutasid 1. mail 2013 Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostas Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kujunes välja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusest (EITSA), kui viimane ühines 1. mail 2013 Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrguga (EENet).

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus aitas korraldada ja korraldas ise konkursse, koolitusi nii õpilastele kui ka õpetajatele ning haldas selliseid IT-teenuseid nagu ÕIS (kõrgkoolide õppeinfosüsteem), SAIS (sisseastumise infosüsteem) jt. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus edendas ka rahvusvahelist IT-koostööd ja digiõpet.

Juhtimine[muuda | muuda lähteteksti]

Asutajatele alluv nõukogu koosnes 2020. aastal üheksast inimesest: Pärt-Eo Rannap (Haridus- ja Teadusministeerium), Jaak Aaviksoo (Tallinna Tehnikaülikool), Aune Valk (Tartu Ülikool), Ants Sild (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit), Hele Tammenurm (Telia Eesti AS), Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Tarmo Loodus (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing), Tiit Land (Tallinna Ülikool) ja Kaimar Karu (Rahandusministeerium).[1] Nõukogule allus juhatus.[2]

Struktuuriüksused[muuda | muuda lähteteksti]

HITSA struktuur

HITSA Innovatsioonikeskus koordineeris arendustegevusi, mis toetasid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridusastmetel.[3]

Hariduse Infosüsteemide Arenduskeskus tegeles IKT rakendamist toetavate infosüsteemide (Sisseastumise infosüsteem (SAIS), Õppeinfosüsteem (ÕIS), repositooriumid, õpikeskkond Moodle jne) haldamise ja arendamisega.[4]

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) tagas teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise infrastruktuuri arengu ning püsikindla toimimise.[5]

Programmid[muuda | muuda lähteteksti]

ProgeTiiger[muuda | muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi eesmärk on märkimisväärne ja Eesti elu edendav, selleks on tõsta õppurite tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevust. Selle hulka kuulub: õppe- ja näidismaterjalide loomine ja uuendamine, tõlkimine ja kohandamine; koolitused õpetajatele ja juhendajatele (sh tehnoloogiategevuste juhendajatele, kes toetavad programmi teemavaldkondades tegevuste elluviimist) ja programmi võrgustike kaudu uute koolitajate pealekasvu tagamine. Võrgustiku liikmed on koolitusprogrammi koolitajad ja valdkonna populariseerijad oma piirkonnas; haridusasutustele ProgeTiigri programmi rakendamiseks ja õppetööks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine; teavitus- ja populariseerimisürituste korraldamine, infomaterjalide koostamine, tehnoloogilist kirjaoskust arendavate õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; õpilaste ja õpetajate toetamine rahvusvahelistel õpilaskonkurssidel osalemisel, programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele.[6]

IT Akadeemia[muuda | muuda lähteteksti]

IT Akadeemia (ITA) on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgid on valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamine ning eelduste loomine IKT abil majanduskasvu saavutamiseks konkurentsivõimelise IKT hariduse andmise kaudu Eesti ja välisriikide üliõpilastele. Ka IT Akadeemial on mitu eesmärki: IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine, IKT valdkondade õppe andmine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel kvaliteeditasemel, IKT-ga interdistsiplinaarselt seotud erialade tugevdamine valdkonnaspetsiifilise õppega, Rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu tagamine, IKT õppe killustatuse ja dubleerimise vähendamine ning tähelepanu suunamine konkurentsivõimelisematele erialadele ja õppekavadele ja suurema lisaväärtusega, IKT poolt avardatud majanduse areng ja sealt saadava tulu suurendamine, mis kompenseerib tehtud riiklikud ja erakapitali kulutused.[7][8]

Hariduse tehnoloogiakompass[muuda | muuda lähteteksti]

2018. aastal alustas HITSA haridusele suunatud tehnoloogiatrendide ülevaate Hariduse tehnoloogiakompass koostamist. Esimene ülevaade ilmus 2019. aastal.

Konkursid[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Maailmariik Eesti" eesmärk oli anda õppuritele võimalus rakendada põnevaid novaatorlikke ideid ja arendada seeläbi tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust oma huvidest lähtuvalt.[9][10]
 • "Täna samm, homme teine" siht oli innustada õpetajaid looma ja jagama digitaalseid õppematerjale.[11]
 • "Tipptunni" eesmärk oli õpetajatele tutvustada köitvaid õppetegevuse lugusid, mida õppetöös rakendada digitehnoloogia abil.[12]

Tegevuse lõpetamine[muuda | muuda lähteteksti]

1. augustil 2020 loodi Sihtasutus Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Sihtasutus Archimedese ja Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste baasil uus Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev ühtne valitsusasutus – Haridus- ja Noorteamet, mille ülesanne on Eesti haridus- ja noortepoliitika elluviimine. Neli varasemat asutust on likvideerimisel.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 12. november 2019. Vaadatud 2. novembril 2019.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 2. http://files.voog.com/0000/0034/3577/files/HITSA_Struktuur_10.10.2013.pdf
 3. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 11. juuni 2020. Vaadatud 26. veebruaril 2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 4. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. veebruar 2016. Vaadatud 10. jaanuaril 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 5. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 18. veebruar 2016. Vaadatud 10. jaanuaril 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 6. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 27. jaanuar 2016. Vaadatud 10. jaanuaril 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 7. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 6. märts 2016. Vaadatud 10. jaanuar 2016.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 8. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 17. jaanuar 2016. Vaadatud 10. jaanuaril 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 9. http://files.voog.com/0000/0034/3577/files/ProgeTiiger_kontseptsioon_VEEB_toim%202015-2020.pdf
 10. http://www.progetiiger.ee/
 11. http://koolielu.ee/info/readnews/469940/konkursi-tana-samm-homme-teine-voidutoo-aitab-suhtlemiseks-oiget-stiili-valida
 12. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 5. märts 2016. Vaadatud 10. jaanuar 2016.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)