European Energy Manager

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

European Energy Manager (lühend EUREM) on rahvusvaheline standardiseeritud koolitusprogramm, mis koondab tehniliste ekspertide oskusi ja teavet energiasektori parendamiseks.

Rahvusvaheliste mõõtmetega ettevõtmise juhtgruppi kuuluvad: Nürnbergi Kaubandus- ja Tööstuskoda (Saksamaa), Austria Majanduskoda (Die Wirtschaftskammer Österreich WKÖ) (Austria), AurAHK Services (Tšehhi), AEL (Soome), Saksa-Kreeka Tööstus- ja Kaubanduskoda (Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο; Kreeka); Ambiente Italia srl (Itaalia) ARENE (lle-de-France, Prantsusmaa); Saksa-Portugali Tööstus- ja Kaubanduskoda DUAL (Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alema; Portugal); Jozef Stefani nimeline Sloveenia Energiatõhususe Instituut, (Institut "Jožef Stefan", Sloveenia) ES CAN, s.I. (Hispaania).

1999. aastal alustas Nürnbergi Kaubandus- ja Tööstuskoda Saksamaal EUREM raames esimeste praktiliste koolitustega energiasektori juhtidele.

Aastatel 2003–2005 arendati koolitussüsteemi edasi Euroopa Liidu projektitoetuste abil. Projektis osalesid Nürnbergi Kaubandus- ja Tööstuskoda, Saksa-Portugali Tööstus- ja Kaubanduskoda DUAL, Energiainstituut Londonis (The Energy Institute in London) ja Austria Majanduskoda (WKÖ) Viinis.2003. aastal viidi koolitused läbi Saksamaal, Ühendkuningriigis, Austrias ja Portugalis ning 2008. aastal Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, Poolas, Sloveenias, Hispaanias ja Tšehhis.

Aastatel 2006–2009 liitusid juhtgrupiga veel üheksa liikmesriigi organisatsioonid, et panna koos alus EUREM.NET – Training and Network of European Energy Managers koostöövõrgustikule ja koolitusprogrammile. 2009. aastal moodustasid 13 liikmesriigi organisatsiooni konsortsiumi EUREM, mille eesmärgiks on viia oma kaubamärgi all regulaarselt läbi energiasektori koolitusi üle maailma. EUREM võrgustik koondab täna enam kui 4500 energiasektori juhti üle maailma.

Kuna energiasektori juhtide kvalifikatsiooni peetakse efektiivseks meetodiks energiaettevõtete efektiivsuse hindamisel, on Euroopa Liit omalt poolt ettevõtmist igati toetamas. 2013. aastal alustati Euroopa Liidu toel projektiga EUREMplus, millega loodi energiasektori juhtide koolitusstandardid Bulgaaris, Horvaatias, Makedoonias, Poolas, Rumeenias ja Küprosel. Koolitusstandardid töötati välja iga riigi spetsiifikale vastavalt ning nende järgi koolitati rohkem kui 100 energiasektori juhti. Hinnanguliselt aitas projektis osalemine neil riikidel ligi tõmmata ca 48 miljonit eurot energiasektori investeeringuid, mis omakorda tõi kaasa 155 000 MWH ja süsinikdioksiidi vähenemise 83 000 tonni aastas. Pärast projektiperioodi jätkasid koolituste korraldajad koolitusi iseseisvalt. EUREMplus projekti lõppedes oli EUREM koolitusvõrgustikuga ühinenud juba 30 riiki. EUREMplus projekt pööras tähelepanu ka koostöövõrgustiku tõhusamale toimimisele, et aidata kaasa enam kui 4500 koolituse lõpetanu kaasamisele ülemaailmsesse koostöövõrgustikku.

YOUR projekti töö (energiakontseptsioonide) pidev analüüs näitas, et iga EUREMi koolitusprojekti läbinud energiahaldur saavutas järgmise keskmise kokkuhoiu:

 • Energiasääst energiatöötaja kohta: 750 MWh/aastas
 • Kulude kokkuhoid ühe energiahalduri kohta: ≥ 30 000 EUR/aastas
 • CO2 heitkogus ühe energiahalduri kohta: ≥ 200 t/aastas

Euroopa energiajuhtide poolt EUREMi kursustel on energia kokkuhoiuks määratud 2250 miljonit GWh/a. See vastab 562 500 leibkonna energiatarbimisele või ligikaudu ühele kolmandikule tuumaelektrijaama aastasest võimsusest. Seetõttu on EUREMi väljakujunenud vahend Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks 2020. aastaks.

EUREM ja Eesti[muuda | muuda lähteteksti]

1. märtsil 2018 alustati uue Euroopa Liidu poolt toetatava Horisont 2020 projektiga EUREMnext, mis vältab kolm aastat. Selle projektiga kaasatakse võrgustiku töösse järgmised kuus riiki: Eesti, Läti, Serbia, Prantsusmaa, Bosnia ja Hertsegoviina ning Albaania. EUREMnext eesmärk on muuta see programm laiemalt kättesaadavaks, võimaldamaks rohkematel inimestel saada kvalifitseeritud/akrediteeritud eksperdiks või uuendada oma teadmisi ja oskusi. See ja täiendavad toetusmeetmed aitavad suurendada energiaauditi tulemuste kvaliteeti ja lõppkokkuvõttes ettevõtete energiatõhusust ning konkurentsivõimet. Eestist osaleb projektis partnerina Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kes vastutab koolitusmaterjalide ettevalmistamise ja koolituste korraldamise eest.

EUREM edu võti seisneb osalejate vahetul kogemuste jagamisel ja vastastikusel õppimisprotsessil. Lisaks aitab kaasa suurepärane võimaluse leida kontakte iga-aastasel Euroopa Energiasektori Juhtide Rahvusvahelisel Konverentsil (International Conference for European Energy Managers), kus esineb ligi 200 energiasektori juhti, et arutada päevakajalisi energia efektiivust käsitlevaid teemasid ja osaleda temaatilistes töötubades. Lisaks EUREM võrgustiku liikmetele on konverents avatud ka teistel osalejatele, kes töötavad igapäevaselt energiateemadega.

Liikmed[muuda | muuda lähteteksti]

Liitumine EUREM koolitusprogrammiga toimub EUREM juhtgrupi poolt kehtestatud standardprotseduuriga ning koondab:

 • Euroopa energiaettevõtte juhte, kes on edukalt läbinud EUREM koolituse
 • Energia juhtimise lektoreid või koolitajaid / praktikuid
 • EUREM litsentseeritud partnereid neist riikidest, kus koolitust veel ei pakuta
 • EUREM regionaalseid partnereid ja koolituste läbiviijaid, kes esindavad EUREM õigusi oma riigis

EUREM raames käsitletavad energiateemad[muuda | muuda lähteteksti]

 • Energia tehnilised baaslahendused (teaduslikud alused, energiasüsteemide struktuur ja tüüpilised optimeerimise strateegiad)
 • Projektijuhtimine (projekti kontseptsiooni arendamine, selle esitamine ja projekti kontroll)
 • Majandusarvutused (rakenduspõhised kulud, võrdlev majanduslik hinnang, tasuvusperioodide arvestus)
 • Energia juhtimine(energiajuhtimissüsteemi loomine (näit ISO 5000), põhilised sisemised energiaauditid, energiaandmete juhtimise ülesanded, energiaandmete juhtimise süsteemi struktuur, tarbimise andmete ja kulude koondamine ja struktureerimine, tarbimine ja kulude prognoos, indikaatorite võrdlus, juhtimissüsteemide protsessid, ülekoormuse vähendamine, tarkvaral põhinev energia kontroll)
 • Energia- ja emissioonikaubandus (energia valdkonna seadused ja regulatsioonid, energia ost, energiakaubandus, emissioonikaubandus, lepingute sõlmimine)
 • Ehitussektori energianõuded, energiaefektiivsed ehitised (ehitiste füüsilised baasteadmised, ehitamine, sertifikaadi järgne ehitamine, energiateadlik ehitus ja renoveerimine)
 • Küttetehnoloogia (süsteemi osad, eesmärgi ja teostamise analüüs, optimeerimine, geotermiline energia)
 • Protsessi kuumus, aur, soojuse taastamine (süsteemi analüüs, protsessi optimeerimine, operatsiooni variandid, soojuse taastamine)
 • Soojuse ja võimsuse koostootmine (põhilised CHP kontseptsioonid ja variandid, investeeringud sh turbiini tüübid, mootorite tüübid, perifeersed süsteemid, küttemahutid, koostootmisjaamade suurus (tehniline tõlgendamine, kasumlikkus), koostootmisüksus CHP)
 • Ventilatsioon ja kliimaseade (põhilised füüsikaseadused, süsteemi komponendid, analüüs (vooluhulk, temperatuuri erinevus, energiakulu), optimeerimine (kasutaja käitumine, käitamine), Invest-meetmed (külmutusmasin, absorptsioon, adsorptsioon, vedrujahutus, adiabaatiline jahutus, jaotamine, heitsoojuse kasutamine)
 • Külmutustehnika (külmutusseadmete põhielemendid ja funktsioonid, analüüs (COP arvestus, kahjum, protsessi efektiivsus), optimeerimine (kasutaja käitumine, jahutusnõuete minimeerimine, protsessi optimeerimine, jahutussüsteemi ümberkorraldamine, skeem, heitsoojuse ärakasutamine, absorptsiooni külmutusseade)
 • Elektrotehnika, elektrilised ajamid (põhiteadmised elektrirakendustest, transformaatori kaod ja mootorikadu, elektrooniline kiiruse reguleerimine, tõhusate elektrimootorite valik, süsteemi optimeerimine)
 • Valgustus (fotomeetrilised põhiparameetrid, valgustussüsteemid, valgustussüsteemide mõõtmed, tööaja optimeerimine, väga tõhusad valgustussüsteemid)
 • Suruõhk (kompressorid, jaoturid, suruõhu tarbijad, tehase kontroll, analüüs (elektritarbimine, jaotuskadu, lekkimine, efektiivsus), optimeerimine (rõhu tase, juhtimine, lekkimine, hooldus, soojuse taaskasutamine, muutuva kiirusega juhitav kompressor)
 • Päikeseenergia tehnoloogia (päikeseenergia süsteemide komponendid ja tööpõhimõtted, päikeseenergiajaamade rakendused (vesi, küte, halli soojendus, kuivatus, päikesekaitse), fotogalvaaniliste süsteemide komponendid ja funktsionaalne põhimõte, PV-süsteemide rakendused (välist toiteallikat, fassaadi integreerimist, varjundite elemente)
 • Biomassist toodetud energia (puitu põletatud taimed (taimeosad ja funktsioonid, süsteemi mõõtmed), biogaasijaamad (taimede komponendid ja funktsioonid, süsteemi mõõtmed)
 • Roheline infotehnoloogia (andmekeskused ja serverisüsteemid, andmekeskuse jahutamine, virtualiseerimine ja konsolideerimine, energiatõhusus kontoris, kasutaja käitumise muutumine)

Allikas[muuda | muuda lähteteksti]