Chantal Mouffe

Allikas: Vikipeedia
Chantal Mouffe, 2013

Chantal Mouffe (sündinud 1943 Charlerois Belgias) on Belgiast pärit poliitteoreetik.

Mouffe õppis Louvainis,[viide?] Pariisis[viide?] ja Essexis[viide?] ning on töötanud ülikoolides Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas[viide?]. 19891995 töötas ta Pariisis kolledži College International de Philosophie programmijuhina. Pärast seda on ta olnud Suurbritannias Westminsteri Ülikooli poliitika ja rahvusvaheliste suhete osakonnas poliitilise teooria professor ja juhib sealset demokraatiauuringute keskust (Centre for the Study of Democracy).

Mouffe’i tuntuim teos on Ernesto Laclauga kahasse kirjutatud "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" (1985). Raamat kuulub diskursusanalüüsi Essexi koolkonda, mis on Gramscist, poststrukturalismist ja identiteediteooriatest mõjutatud postmarksistlik vasakpoolsust radikaalse demokraatia suunas ümber defineeriv poliitilise diskursuse uurimissuund.

Mouffe on pälvinud tähelepanu "deliberatiivse demokraatia" (eriti selle Rawlsi ja Habermasi versioonide) kriitikuna. Alternatiivina pakub ta välja agonistliku pluralismi – Mouffe kutsub üles demokraatiat radikaliseerima. Strateegiaks oleks laiendada demokraatia vabadusel ja võrdsusel põhinevat liberaalset definitsiooni nii, et see hõlmaks ka erinevusi. Mouffe ja Laclau väidavad, et liberaalse ja deliberatiivse demokraatia püüded konsensust saavutada rõhuvad teistsuguseid arvamusi, rasse, klasse, sugusid ja maailmavaateid.[1] Radikaalne demokraatia mitte vaid ei aktsepteeri erinevusi, lahkarvamusi ja antagonisme, vaid ka sõltub nendest. Ehitades demokraatia ümber erinevuste ja eriarvamuste, saab ühiskonnas eksisteerivad rõhuvad võimusuhted avalikuks muuta, misjärel neid saab ka vaidlustada.[2]

Mouffe ja Laclau käisid 2012. aastal Tallinna Ülikooli revolutsioonide teemalises suvekoolis "Revisiting the Revolution: Past, Present, Perspectives" ja esinesid ka avalikul loengul. Loengust jäi kõlama, et poliitikasse oleks vaja rohkem kirge (s.t rahvas peaks poliitikasse kirglikumalt ja isiklikumalt suhtuma) ja parempopulismi kõrvale oleks vaja ka vasakpopulismi. Poliitika peaks ka liikuma eemale keskpaigast – peaks olema selgem vasakpoolsus ja selgem parempoolsus, et oleks, mille vahel valida. Ühes intervjuus on Mouffe öelnud: "Valida tsentris oleva vasakpoolsuse ja tsentris oleva parempoolsuse vahel on peaaegu nagu valida Coca-Cola ja Pepsi-Cola vahel."[3]

Väljaanded[muuda | muuda lähteteksti]

 • (toim.) "Gramsci and Marxist Theory". London – Boston: Routledge / Kegan Paul, 1979.
 • (koos Ernesto Laclauga) "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics". London – New York: Verso, 1985.
 • (toim.) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London – New York: Verso, 1992.
 • "The Return of the Political". London – New York: Verso, 1993.
 • "Le politique et ses enjeux. Pour une démocratie plurielle". Paris: La Découverte/MAUSS, 1994.
 • (toim.) "Deconstruction and Pragmatism". London – New York: Routledge, 1996.
 • (toim.) "The Challenge of Carl Schmitt". London – New York: Verso, 1999.
 • "The Democratic Paradox". London – New York: Verso, 2000.
 • (toim.) "Feministische Perspektiven". Wien: Turia + Kant, 2001.
 • (toim.) "The legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction". Frankfurt am Main – New York: Peter Lang, 2001.
 • "On the Political". Abingdon – New York: Routledge, 2005.
 • "Hegemony, Radical Democracy, and the Political, edited by James Martin", London: Routledge, 2013.
 • "Agonistics: Thinking The World Politically". London – New York: Verso, 2013.
 • Chantal Mouffe, 1995 'Post-marxism: democracy and identity', Environment and Planning D vol.13 lk 259–266 ML: P305 E30.

Eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Demokraatia-vastane ofensiiv" / Ernesto Laclau, Chantal Mouffe; tõlk. Jüri Lipping. Sirp (2006) 14. juuli, lk 3
 • "Kui tähtis on sidumus riigiga" / Chantal Mouffe; inglise keelest tõlkinud Tanel Vallimäe. Vikerkaar (2012) nr 6, lk 70-77

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Chantal Mouffe'i elukaaslane oli Argentina poliitikafilosoof Ernesto Laclau.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Mouffe ja Laclau. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London – New York: Verso, 1985.
 2. Chantal Mouffe. (1996). Democracy, Power, and the ‘Political’. Raamatus Benhabib, S. (toim.) Democracy and Difference (lk 245–255). Princeton: University Press.
 3. Pàgina12. "Hay que latinoamericanizar Europa".