Alari Purju

Allikas: Vikipeedia

Alari Purju (sündinud 10. jaanuaril[viide?] 1953 Tallinnas) on eesti majandusteadlane, professor.

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Ta on lõpetanud 1971. aastal Tartu 1. Keskkooli, 1976. aastal Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika erialal. Aastatel 1981–1985 oli ta Eesti NSV TA Majanduse Instituudi aspirant. On täiendanud end 1991. aastal Bentley Kolledžis (USA) ja 1991–1992 Kesk-Euroopa Ülikoolis (Praha).

Aastast 1988 majandusteaduste kandidaat ja magistrikraad majanduse alal (New Yorgi osariigi Ülikool Albanys ja Kesk-Euroopa Ülikool Prahas), USA sertifikaat 1995.

Töökäik[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Aparaadiehitustehase arvutuskeskuse insener 1976–1978; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi insener 1978; Majanduse Instituudi vaneminsener 1980–1981, nooremteadur 1981–1988.

Tallinna Tehnika Ülikooli statistika kateedri tunnitasuline õppejõud 1988–1991; sotsiaal- ja majandusanalüüsi labori teadur 1988, vanemteadur 1988–1992; teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi vanemteadur 1992–1994; territoriaalmajanduse instituudi regionaalökonoomika aseprofessor ja õppetooli juhataja 1994–1997, avaliku sektori ökonoomika professor ja õppetooli juhataja 1997–2002; majandusteaduskonna prodekaan 1992–1996, dekaan 1996–2004; majanduse instituudi avaliku sektori ökonoomika professor ja õppetooli juhataja 2002–2005, erakorraline vanemteadur 2005–2009; avaliku sektori majanduse instituudi avaliku sektori ökonoomika õppetooli professor 2009-2013; ehitusteaduskonna logistikainstituudi direktori kt 2013-2016; mehaanikateaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi logistika õppetooli ja ehitusteaduskonna logistikainstituudi tarneahela juhtimise õppetooli külalisprofessor 2013-2016; mehaanikateaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi logistika õppetooli külalisprofessor 2016; inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi külalisprofessor 2017

Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektijuht 1992–1995; lugenud lühikursusi Sisekaitseakadeemias ja Eesti Diplomaatide Koolis. Majandusministeeriumi nõunik 1997–1999; EBSi sotsiaalteaduste instituudi direktor, majandusteooria õppetooli juhataja ja professor 2005–2009; EBSi külalisprofessor alates 2016.

Aastal 2007 töötas Maailmapangas konsultandina projekti “Kasv ja areng” (Growth and Development) raames. Külalisuurija Viini Teadusuuringute Instituudis 1992, Stockholmi Majandusülikooli Ida-Euroopa Majanduse Instituudis 1993; iga-aastased loengud Mikkeli Polütehnikumis Soomes 1994–1998 ja Lappeenranna tehnikaülikoolis 1998–…; Jaapani Planeerimisagentuuris 1998, Turu kaubandusülikooli külalisprofessor ja Soome Majandusuuringute Instituudi külalisuurija 2004.

Teadustöö põhisuunad[muuda | muuda lähteteksti]

Investeeringute optimaalsus ja põhifondide taastootmine; üleminekumajanduse ja erinevate majandussüsteemide võrdlev analüüs; avaliku sektori majandus; väliskaubanduspoliitika. Avaldanud ligi 110 teaduspublikatsiooni. Tema juhendamisel on kaitstud 20 magistriväitekirja ja 1 doktoritöö.

Teadusorganisatoorne ja -administratiivne tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Majandusteadlaste Klubi juhatuse liige, klubi väljaande toimetaja 1981–1984; Eesti Majandusteaduse Seltsi liige aastast 1982. AIESECi nõuandva kogu liige; Konjunktuuriinstituudi majandusekspert; Teaduskompetentsi Nõukogu liige 2001–2006; Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni liige 2001–2006. Kuulus Eesti Majandusministeeriumi töögruppi (Ida-Euroopa majandusreformide kogemuste üldistamine Eesti jaoks) 1991, Eesti Rahandusministeeriumi töögruppi (erastamisväärtpaberite kasutamise kontseptsiooni väljatöötamine) 1992–1993, sidusjuht Eesti Rahandusministeeriumi ja Suurbritannia konsultatsioonifirmade töögrupis (investeerimisfondi seaduse väljatöötamine ja fondide tegutsemise täiendav regulatsioon) 1993–1994.

Ameerika Majandusteaduse Assotsiatsiooni liige aastat 1995; Euroopa Majandusteaduse Assotsiatsiooni liige aastat 2005. Koos Erik Tergiga viis läbi koolitusprogrammi Riigikogu komisjonide liikmetele 1993–1994; Eurostati nõuandva kogu liige 2006; Euroopa Komisjoni ekspert 7. raamprogrammi taotluste hindamisel 2007; Balti Uuringute Assotsiatsioon (AABS), liige aastast 2012. Ta on Üliõpilasselts Liivika vilistlane.

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Panga poolt Eesti krooni taaskehtestamise 2. aastapäeva puhul korraldatud esseekonkursi I auhind 1994.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

EE 2000, 14; EMajBL 2003; Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade.

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Tema isa oli majandusteadlane Endel Purju.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]