Wassenaari lepingu organisatsioon

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Wassenaari lepingu organisatsiooni liikmesriigid

Wassenaari lepingu organisatsioon (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, tõlkes „Wassenaari leping levinud relvade ja strateegiliste toodete ning tehnoloogiate ekspordi kontrollimiseks“) on mitmepoolne ekspordi kontrolli ühendus, millel on 40 liikmesriiki.

Wassenaari leping (WA) asutati 12. juulil 1996 Hollandi linnas Wassenaaris. Nüüdseks asub WA sekretariaat Austria linnas Viinis. Leping on Ekspordikontrolli Koordineerimiskomitee (COCOM) järglane, mis asutati külma sõja ajal ning mille algne eesmärk oli takistada sotsialismimaadesse relvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate tarnimist. Nüüd kuuluvad sinna ühendusse ka paljud endised Vastastikuse Majandusabi Nõukogu riigid.[1]

Eesmärk[muuda | muuda lähteteksti]

WA kodulehe järgi on organisatsiooni laiem eesmärk kaasa aidata regionaalsele ja rahvusvahelisele stabiilsusele ning turvalisusele. Selle tagamiseks soovib see organisatsioon edendada tehingute läbipaistvust ning riikide suuremat vastutust sõjarelvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate vahetuses, ostmises ja müügis, et ennetada ja takistada vaenulike ühenduste tegevust. Liikmesriigid tahavad kindlustada, et eelpool mainitud kaupade vahetus ei aita otseselt ega kaudselt kaasa nende riikide või ühenduste sõjalise võimekuse täiustumisele ja arengule, mis soovivad rahu ja stabiilsust õõnestada. [2] Siiski on Wassenaari kokkuleppes rõhutatud, et nad ei ole suunatud ühegi konkreetse riigi või riikide ühenduse vastu, vaid pigem püüavad takistada liikmesriikidele muret tekitavaid riike.[3]

Wassenaari leping on oluliselt leebem kui kunagine COCOM, sest ta keskendub peamiselt rahvusvahelise ekspordikorra läbipaistvuse tagamisele ning ei anna üksikutele liikmetele organisatsiooni otsuste üle vetoõigust.[1] Samas COCOM keelas liikmesriikidel strateegiliste kaupade ekspordi sotsialismimaadesse ning jälgis seda väga rangelt.[4] Kuid WA lepingus on kirjas, et otsus tarnida või tarnimisest loobuda on iga liikmesriigi ainuvastutusel.[2] Ka info jagamine vastavate kontrollnimekirjas olevate kaupade tarnete kohta on vabatahtlik.[3]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Külma sõja lõppedes mõistsid endised COCOMi liikmesriigid, et keskendumine Ida-Lääne suunas ei ole enam ekspordi kontrolliks sobiv alus. Vaja oli luua uus leping, mis tegeleks relvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate vahetusest tulenevate piirkondlike ja rahvusvaheliste turberiskidega. Nii otsustasidki 1993. aastal Haagi tippkohtumisel 17 endist COCOMi liikmesriiki lõpetada endise organisatsiooni tegevuse ning asutada uus mitmepoolne leping, mida ajutiselt kutsuti Uueks Foorumiks. COCOM lõpetas oma tegevuse 1994. aastal, kuid pärast seda hakkasid endised COCOMi koostööriigid kohe uut lepingut koostama, mille tarbeks moodustati kolm töögruppi.[5] Täiskogu avaistung peeti 2.-3. aprillil 1996 Viinis. Täiskogu istung jätkus 11.-12. juulil 1996, kui jõuti konsensusele WA alusdokumendi osas ning lepiti kokku, et uus kontrollitavate relvade ja kaupade nimekiri ning informatsioonivahetuse nõue jõustuvad 1. novembril 1996.[5]

Liikmed[muuda | muuda lähteteksti]

Wassenaari lepingul on praegu 40 liikmesriiki: Argentina, Austraalia, Austria, Belgia, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Lõuna-Korea, Romaania, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid.[1] Varsti võib liikmesriigiks saada ka India.[6]

Organisatsioon on üleilmne ning avatud kõigile tulevastele liitujatele, kes vastavad ettekirjutatud nõudmistele. Uue liikme vastuvõtmisega peavad nõus olema kõik täiskogu liikmesriigid. Liitumiseks peab riik olema relvade või strateegiliste tööstusseadmete tootja/eksportija, rakendama riigis poliitikaid massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks, järgima teistes vastavates äratoodud rahvusvahelistes lepingutes sätestatud tingimusi ning suutma riigisiseselt edukalt eksporti kontrollida.[1]

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Ühenduse peamine juhtimisorgan on täiskogu, kus langetatakse kõik tähtsad otsused. Sinna kuuluvad kõigi liikmesriikide esindajad, kes kohtuvad kord aastas tavaliselt detsembrikuus.[7] Täiskogu juhataja valitakse üheks aastaks liikmesriikide seast. Täiskogu ülesanneteks on moodustada allorganid, kes valmistavad täiskogu kohtumisteks ette arutluse alla tulevaid küsimusi, ning kutsuda kokku erakorralisi kohtumisi või koosolekuid, et arutada WA toimimisega seotud probleeme.[7]

Hetkel on WA peamised allorganisatsioonid Üldine Töögrupp (General Working Group), mis tegeleb seadusandlusega seotud probleemidega, ja Ekspertide Grupp (Experts Group), mis tegeleb kontrollitud esemete nimekirjaga seotud küsimustega. Samuti saadab iga liikmesriik oma esindajaks Viini ametnike delegatsiooni. Nende omavahelised koosolekud toimuvad vahepealse infovahetuse hõlbustamiseks ning toimiva suhtluse tagamiseks liikmesriikide ja sekretariaadi vahel kindla aja tagant täiskogu juhataja juhtimisel. Tähtis organ on sekretariaat, mis toetab WA operatsioone Viinist.[7]

Kontrollnimekiri[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsioonil on kaks nimekirja, kuhu kirja pandud kaupadest tuleb raportis teatada. Esiteks põhinimekiri, milles on nimekiri strateegilistest kaupadest ja tehnoloogiatest. Selles on üheksa kategooriat:

 1. Spetsiaalsed materjalid ja nendega seotud varustus
 2. Materjalitöötlus
 3. Elektroonika
 4. Arvutid
 5. Telekommunikatsioonid ja informatsiooni turvalisus
 6. Sensorid ja laserid
 7. Navigatsioon ja lennundus
 8. Merendus
 9. Telgsurvejõud

Sellel nimekirjal on kaks alajaotust: tundlik nimekiri ja väga tundlik nimekiri.[8] Viimase alla kuuluvad näiteks kõrgtasemel seiresüsteemide ehitamiseks vajalikud materjalid ja telgsurvejõu tehnoloogiad ning nende müügist tuleb sekretariaadile kohe teada anda.[3] Muidu vahetavad Wassenaari lepingu liikmesriigid infot relvade ja strateegiliste kaupade tarnete kohta mitteliikmesriikidesse keskmiselt iga kuue kuu tagant.[1]

Teine nimekiri on sõjamoona nimekiri, millel on 22 kategooriat. Ometi langevad raportis relvad kaheksasse üldisesse kategooriasse: tankid, soomukid, suurekaliibrilised laskerelvad, militaarlennukid / mehitamata õhusõidukid, militaar- ja ründekopterid, sõjalaevad, raketid või raketisüsteemid ning kergrelvad.[1]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

 • COCOM
 • Strateegilised kaubad

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Wikipedia „Wassenaar Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)
 2. 2,0 2,1 Wassenaar Arrangement Introduction“ https://web.archive.org/web/20111108065029/http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)
 3. 3,0 3,1 3,2 Arms Control Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)
 4. Made, Tiit (1985) „Rahvusvahelised organisatsioonid“ Tallinn: Eesti Raamat, lk 39
 5. 5,0 5,1 „Wassenaar Arrangement Origins“ https://web.archive.org/web/20140905080810/http://www.wassenaar.org/introduction/origins.html (vaadatud 13.11.2011)
 6. „Obama seeks expanded India-US trade“ Al Jazeera 7.11.2010 http://www.aljazeera.com/news/asia/2010/11/2010116132349390763.html (vaadatud 13.11.2011)
 7. 7,0 7,1 7,2 „Wassenaar Arrangement Introduction“ https://web.archive.org/web/20111108065029/http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)
 8. „How the WA Works“ https://web.archive.org/web/20120127001234/http://www.wassenaar.org/introduction/howitworks.html (vaadatud 13.11.2011)

Kasutatud kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Wikipedia „Wassenaar Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)
 2. „Wassenaar Arrangement Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)
 3. Arms Control Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)
 4. Made, Tiit (1985) „Rahvusvahelised organisatsioonid“ Tallinn: Eesti Raamat, lk 39
 5. „Wassenaar Arrangement Origins“ http://www.wassenaar.org/introduction/origins.html (vaadatud 13.11.2011)
 6. „Obama seeks expanded India-US trade“ Al Jazeera 7.11.2010 http://www.aljazeera.com/news/asia/2010/11/2010116132349390763.html (vaadatud 13.11.2011)
 7. „How the WA Works“ http://www.wassenaar.org/introduction/howitworks.html (vaadatud 13.11.2011)

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]