Vikipeedia:Hea artikli nõuded

Allikas: Vikipeedia

Head artiklid on need Vikipeedia artiklid, mis on nõuetekohaselt vormistatud, keele- ja stiilivigadeta, kontrollitud sisuga ja piisavalt pikad. Hea artikli kandidaate saab esitada leheküljel Vikipeedia:Heade artiklite kandidaadid.

Milline on hea artikkel?[muuda lähteteksti]

I Hästi kirjutatud:

A. Selge sõnastuse ja korrektse õigekeelega.
B. Vastab stiilinõuetele, ei sisalda (erialast) slängi, väljamõeldud sõnu, ebasoovitavaid sõnu ja nimekirju (nimekirju võib kasutada, kui see on parim viis info edastamiseks, näiteks praeguste maakondade loend artiklis Eesti maakonnad).

II Faktiliselt täpne ja kontrollitav:

A. Iga lõigu juures on viited kasutatud allikatele, nagu seda nõuab viitamisjuhend. Kui lõik on kirjutatud ainult ühe allika põhjal, siis piisab ühest viitest lõigu lõpus.
B. Tekstisisesed viited usaldusväärsetele allikatele tsitaatide, statistika, arvamusavalduste, kriitika ja vastuoluliste avalduste kohta, mille tõesuses kaheldakse või võidakse tõenäoliselt kahelda.
C. Viidatud allikad peavad artiklis kirjutatut tõendama.
D. Ei sisalda originaaluurimusi.

III Hõlmab kogu teemat:

A. Teema põhilised aspektid on kaetud.
B. Keskendub antud teemale ega lange kõrvalistesse detailidesse.
C. Hea artikkel peab teema kaetuselt ning teema käsituse sügavuselt olema vähemasti sama hea kui "Eesti entsüklopeedia" vastav artikkel.

IV Neutraalne: teema on esitatud ausalt ja esituses pole vastuolusid.

V Stabiilne: Artiklit ei muudeta oluliselt päevast-päeva käimasolevate vaidluste või redigeerimissõja tõttu.

VI Piltidega illustreeritud, kui võimalik:

A. Piltidel on märgitud autoriõigused ja need ei ole vastuolus Vikipeedia poliitikaga.
B. Pildid on teemakohased ja sobivate selgitustega varustatud.
C. Pildid võivad puududa, kui pole ühtegi vabalt kasutatavat pilti ja selle hankimine on põhjendamatult keeruline (pildistatav objekt ei asu Eestis või ei ole avalikult ligipääsetav või asub küll Eestis, aga on raskesti ligipääsetav: näiteks mõni laid, koht keset metsa või sood).

Mis ei ole head artiklid?[muuda lähteteksti]