Vald (Soome)

Allikas: Vikipeedia
Soome haldusjaotus
Läänid (läänit)
Maakonnad (maakunnat)
Piirkonnad (seutukunnat)
Vallad (kunnat)

Soome haldusjaotuses on vald (soome keeles kunta) kohaliku omavalitsuse üksus, millel on oma kindlaksmääratud territoorium kokkulepitud piiridega ja kindelelanikkond. Soomes jagunevad vallad linnalisteks (kaupunki) ja klassikalisteks valdadeks, kus on eri suuruses asustusüksusi, suuremate linnade korral ka asumid ja neid ümbritsev maapiirkond.

Ilmselt oleks eesti keeles Soome valdadele võrreldavaks terminiks pigem kohalik omavalitsus, mis annaks ehk kõige paremini edasi Soomes kasutusel oleva valla nimetuse sisu.

Soomes, nii nagu Eestiski, on vallas mitu asustusüksust, näiteks küla. Seejuures erineb Soome aga Eestist selle poolest, et kui meil räägitaksevallasisestest linnadest, siis Soomes on vald linna staatust kandev omavalitsus kogu ulatuses ehk linnaõigus antakse kogu vallale tervikuna.

Vallal on oma valimiste teel moodustatav valitsus. Valimised võitnud erakond valib vallavanema või linnalise omavalitsuse korral linnapea.

Sõna kunta arvatakse tulevatsoome-ugri keele algest [viide?], mis on omapärane sõna selle poolest, et seekuulub paljude soome keele liitsõnade koosseisu, kus viitab suuremale ühishulgale, näiteks kirkkokunta ('usulahk'), maakunta ('maakond'), kansakunta ('rahvus'), eläinkunta ('loomariik').

Soomes on 2015. aasta seisuga 317 valda, millest 107 nimetatakse linnaks.