Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (lühend. TTÜ raamatukogu) on Tallinna Tehnikaülikooli struktuuri kuuluv teadus- ja arendusasutus, mis asub Tallinnas Mustamäe asumis aadressil Akadeemia tee 1/Ehitajate tee 7.

Raamatukogu tüüpide järgi on asutus nii ülikooliraamatukogu kui ka teadusraamatukogu.

Raamatukogu veebilehe vahendusel on võimalik kasutada e-kataloogi ESTER.

Raamatukogu põhiülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatukogu põhiülesandeks on TTÜ, teiste kõrgkoolide, teadusasutuste, valitsusasutuste ja ettevõtete teenindamine. Raamatukogu komplekteerib, hoiab ja teeb kättesaadavaks teadus- ja õppetööks ning tootmistegevuseks vajalikku tehnika-, täppis-, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduslikku kirjandust.

Raamatukogu asutamine ja areng[muuda | muuda lähteteksti]

1919. aastal asutati Tallinna Tehnikumi juurde raamatukogu, mis oli Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu eelkäija. Esimesed raamatud kanti inventariraamatusse 11. detsembril. Esimeseks raamatukogu juhatajaks valiti järgmisel aastal õppejõud Artur Aleksander Pihlak.

Tallinna Tehnikaülikooli enda ajalugu loetakse 17. septembrist 1918, kui alustasid Eesti Tehnika Seltsi erikursused, mis 1919. aastal nimetati Tallinna Tehnikumiks.

25. juuni 1936 a. riigivanema otsusega kuulutati dekreedina välja Tallinna Tehnikainstituudi seadus. Tallinna Tehnikumi ja Tartu ülikooli tehnikateaduskonna liitmisel loodi Tallinna Tehnikainstituut.

Tehnikumi raamatukogu reorganiseeriti Tallinna Tehnikainstituudi raamatukoguks. Instituudi raamatukoguna alustati tegevust 24. septembril 1936. Kogu aluseks olid Tallinna Tehnikumi raamatud: 8259 köidet.

Instituut muutus alates 1. jaanuarist 1938 Tallinna Tehnikaülikooliks ja raamatukogu nimetati ümber Tallinna Tehnikaülikooli raamatukoguks.

Aastatel 1941 ja 1944–1989 kandis raamatukogu Tallinna Polütehnilise Instituudi Raamatukogu (lühend. TPI raamatukogu) nime.

1969. aastal avati Kohtla-Järve üldtehnilise teaduskonna raamatukogu. 1992. aastal anti see üle vastloodud Virumaa Kõrgkoolile. 1970. aastal avati majandusteaduskonna raamatukogu (kuni 2009. aastani peakogust eraldi).

1992. aastal seoses Eesti Tehnikaraamatukogu reorganiseerimisega ühendati Tallinna Tehnikaülikooli raamatukoguga Eesti Tehnikaraamatukogu raamatute, ajakirjade ja tootekataloogide kogud. Raamatukogule anti 16. septembril 1992 Eesti Tehnikakeskraamatukogu staatus.

1993. aastal avati energeetikateaduskonna raamatukogu (kuni 2004. aastani peakogust eraldi).

1995. aasta EV Kultuuri- ja Haridusministri määruse nr. 5 (19.01.1995) alusel anti Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogule teadusliku keskraamatukogu staatus.

2004. aastal kujundati raamatukogu TTÜ tugistruktuuriüksusest ümber teadus- ja arendusasutuseks. Raamatukogu kanti Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse.

Bibliograafiliselt ja infotehnoloogiliselt olulised aastad[muuda | muuda lähteteksti]

1949–1950 raamatukogust eemaldati GLAVLIT’i nõudmisel enamus väliskirjandusest (25 000 köidet)
1960 alustati TTÜ bibliograafia koostamist.
1961 alustati regulaarsete bibliograafiaõppuste korraldamist.
1967 hakkas raamatukogu saama eestikeelse kirjanduse sundeksemplari.
1975 alustati õppejõudude ja teadlaste isikunimestike koostamist.
1977 alustati raamatufondi koostis- ja kasutusandmete töötlemist elektronarvutil.
1980–1991 osales raamatukogu eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamisel.
1989 alustati Eesti tehnikabibliograafia koostamist. Neljaosalise bibliograafia „Eesti tehnikaartiklid 1918-1944“ viimane osa ilmus 2011. aastal.
1995 alustas tööd raamatukogu arvutivõrk pearaamatukogus Ehitajate tee 5. Loodi TTÜ õppejõudude ja teadlaste publikatsioonide bibliograafia andmebaas PUBL.
1996 paigaldati elektrooniline raamatukaitse süsteem ning loodi raamatukogu veebilehekülg.
1997 ELNET Konsortsiumi kaudu osteti Eesti 7 suuremale teadusraamatukogule ühtne raamatukogutarkvara INNOPAC. Alustati raamatukogu väljaannete ilmutamist trükis üldpealkirja all Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu Töid.
1999 võeti kasutusele teadusraamatukogude ühtne elektronkataloog ESTER ja lõpetati kaartkataloogide täiendamine. Üldlugemissaali paigaldati esimesed lugejatele mõeldud arvutitöökohad. Esmakordselt osteti ligipääs e-ajakirjade täistekstidele ja andmebaasidele. Algas virtuaalraamatukogu väljaarendamine raamatukogu veebilehel.
2000 alustati veebipõhiste infootsingu kursustega. Ilmus bibliograafia "Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1937 – 1994. I".
2001 ilmus bibliograafia "Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1937 – 1994" II osa.
2002 TTÜ trükiste arhiivkogu juurde loodi esimene isikuarhiiv – TTÜ endise rektori akadeemik Boris Tamme isikuarhiiv. Pearaamatukogu sai traadita internetiühenduse (WiFi).
2003 raamatukogu läks üle elektroonilisele laenutussüsteemile. Töötati välja rakendustarkvara külastuste registreerimiseks ning külastuste ja lugejate koosseisu statistiliseks analüüsiks. Esmakordselt osteti juurdepääs temaatilistele e-raamatute kogudele ja teatmeteostele Internetis.
2005 alustati TTÜ Raamatukogu digikogu loomist. Koostöös teiste Eesti raamatukogudega alustati Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi koostamist.
2008 alustati raamatukogu infokioski tarkvara loomist, mille esimese moodulina valmis avakogu teavikute topograafiline otsisüsteem „Avakogu juht“.
2008 Tehnikaülikooli 90. juubeli raames ilmusid bibliograafiaosakonna koostatud raamatud “TTÜ professorid läbi aegade” ja “Factum mente et manu". Tallinna Tehnikaülikooli ehitised 1918–2008”
2010 infootsioskuste kursustel võeti kasutusele omavalmistatud interaktiivsed õpiobjektid.

Raamatukogu juhatajad ja direktorid[muuda | muuda lähteteksti]

1936–1965 oli kasutusel nimetus raamatukogu juhataja, alates 1965. aastast raamatukogu direktor.
1936–1940 Karl-Eduard Heiste
1940–1944 Edgar Oissar
1944–1948 Paul Parts
1948–1951 Edgar Saadre
1951–1953 Aleksander Murri
1953–1961 Lembit Tepp
1961–1994 Konrad Kikas
1995–1998 Meelis Ideon
1999– … Jüri Järs

Asukohad[muuda | muuda lähteteksti]

1919–1932 raamatukogu asus Tallinna Tehnikumi peahoones aadressil Pikk tänav 20.
1932–1955 raamatukogu asus Tallinna Tehnikaülikooli peahoones (hilisem TTÜ majandusteaduskonna hoone) aadressil Vene-Balti 16 (praegu Kopli tänav 101). Aastatel 1970–2009 asus seal ainult majandusteaduskonna raamatukogu.
1955–1994 Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu peahoone asus aadressil Lai tänav 5.
1972 28. aprillil avati raamatukogu uus hoone Mustamäel Ehitajate tee 5, kuhu viidi üle teaduskirjandusosakond ja bibliograafiaosakond ning organiseeriti 150 kohaga lugemissaal. Hoone arhitektideks olid Uno Tölpus, Henno Sepmann ja Olga Kontšajeva.
1994 raamatukogu vabastas õigusjärgsele omanikule tagastatud hoone Lai tänav 5 ja kolis ülikooli ühiselamutesse Akadeemia tee 5 ja 7, vanem kirjandus viidi Eesti Hoiuraamatukogu hoidlatesse (Suur Sõjamäe 44a). 1993. aastal avatud energeetikateaduskonna raamatukogu asus 2004. aastani vastava teaduskonna hoones aadressil Kopli 82. Raamatukogu asus üle linna laiali 7 erinevas hoones.
2006 kuulutati välja raamatukogu uue hoone arhitektuurse ideelahenduse konkurss. Laekus 10 tööd. Parimaks tunnistati võistlustöö “Ajupuu”, autoriteks arhitektuuribüroo Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ arhitektid Eero Endjärv, Priit Pent, Mattias Agabus, Illimar Truverk ja sisearhitekt Hannelore Pihlak. Seoses II ühiselamu lammutamisega kolisid raamatukogu sisetööosakonnad kuni uue maja valmimiseni ajutistele pindadele Ehitajate tee 5 I korpuses ja Akadeemia tee 5 I ühiselamus.
2008-2009 uue hoone ehitas AS Oma Ehitaja.
2009 uus hoone Ehitajate tee ja Akadeemia tee nurgal anti raamatukogule üle 15. juunil. Lugejaile avati raamatukogu 7. septembril. Hoone pidulik avamine Vabariigi presidendi osavõtul toimus 11. novembril, TTÜ Raamatukogu 90. aastapäeva tähistamise ürituste raames.


Koostöövõrgustikes ja erialaorganisatsioonides osalemine[muuda | muuda lähteteksti]

ELNET Konsortsium

IATUL (International Association of Scientific and Technological University Libraries)

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) Scholarly Communication Group

BALTECH (Nordic/Baltic Universities Consortium in Science and Technology)

Bibliotheca Baltica (Network of the Libraries Baltic Sea Region)

IFLA/UNESCO Information Literacy Section, IRD

Praegune olukord[muuda | muuda lähteteksti]

TTÜ raamatukogu on teadaolevalt esimene raamatukoguhoone maailmas, mille seinad on kaetud efektse puusüü- mustrilise võrkstruktuurse kiudtäitega ilmastikukindla polümeerse komposiitkangaga. Oma ainulaadse välimuse tõttu on raamatukogu hakatud nimetama ülikoolilinnaku pärliks.

Raamatukogu siseinterjöör

Uues raamatukoguhoones on viis maapealset korrust ja üks maa-alune korrus. Esimesel korrusel asuvad TTÜ kirjastus, TTÜ muuseum ja köitekoda (kuuluvad raamatukogu koosseisu), raamatute tagastusautomaat, osa tehnomeedikumi ruumidest ning raamatukogu kohvik. Maa-alusel korrusel paiknevad raamatukogu hoidlad ning väike parkla. Hoone on teise korruse galeriide kaudu ühendatud energeetikateaduskonna ning majandus- ja sotsiaalteaduskonna hoonetega. Uues raamatukogus on olemas kaasaegsed õppimisvõimalused, avariiulite mahutavus ca 300 000 teavikut.

Teavikute paigutus korrustel on temaatiline. Teine korrus on sotsiaal- ja majandusteaduste korrus, kolmas on pühendatud loodus- ja reaalteadustele (seal asub ka õpikute kogu), neljas korrus on tehnika- ja inseneriteaduste korrus ning viiendal on humanitaarteadused. Arvutivalmidusega lugejakohti on 500-le külastajale. Kogu hoonet katab WiFi leviala. Lugejate kasutada on vaba juurdepääsuga 22-kohaline arvutiklass, koolitusruum mahutab kuni 30 õppuriga grupi.

Raamatukogus on 26 individuaal- ja 6 rühmatööruumi. Lugejad saavad kasutada iseteeninduslikke skannereid ja koopiamasinaid, laenutus- ja tagastusautomaate.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Kasutatud allikad[muuda | muuda lähteteksti]

  • Veskimägi, K.-O. 2000. Kahte kappi on ühhetassa majas tarvis: leivakappi ja ramatokappi : Eesti raamatukogude ajalugu. Tallinn: Ühiselu.
  • Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1919–2009 (infovoldik). 2009. Tallinn
  • Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat. I. 1998. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
  • Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu bibliograafi Milvi Vahtra ja teadussekretäri Signe Ringo poolt koostatud konspektiivsed ülevaated (kasutatud raamatut "Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1989–2004")
  • TTÜ Raamatukogu aruanded.
  • Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu kodulehekülg. Üldinfo