Raimo Pullat

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Raimo Pullat
Sündinud 3. aprill 1935
Tallinn

Raimo Pullat (sündinud 3. aprillil 1935 Tallinnas) on eesti ajaloolane.

Alghariduse omandas Raimo Pullat Tallinnas Hans Kubu eragümnaasiumis, Reaalkoolis, Kavastu ja Annikvere 7-klassilises koolis Virumaal ning keskhariduse Rakvere I Keskkoolis. 1958. aastal lõpetas ta ajaloolasena Tartu Riikliku Ülikooli.

1961. aastal asus Pullat tööle Eesti Televisioonis "Aktuaalse kaamera"[viide?] ja hiljem soomekeelsete saadete toimetajana[viide?]. Töö kõrvalt õppis ta professor Voldemar Vaga juures kolm aastat kunstiajalugu.[viide?]

Seejärel jätkas õpinguid Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirantuuris, 1964 kaitses ajalookandidaadi, 1972 ajaloodoktori kraadi uurimusega teemal "Eesti linnarahvastik 18. sajandi lõpust kuni 1940" ning sai 1998. aastal Oulu Ülikoolist teemaga "Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert (Eesti linnarahvastik 18. sajandil)" filosoofiadoktori kraadi (laudatur). 1979. aastal valiti Pullat Tartu Ülikooli professoriks. Tallinna Ülikooliga on Raimo Pullat seotud alates aastast 1995. Aastatel 2000–2005 töötas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis linnakultuuri õppetooli juhataja ja professorina, alates 2005. aastast on ta Tallinna Ülikooli emeriitprofessor.

2001. aastal valiti Pullat Poola Teaduste ja Kunstide Akadeemia välisliikmeks ja 2005. aastal Johannes Paulus II nimelise Lublini Katoliikliku Ülikooli audoktoriks ning Läti Teaduste Akadeemia audoktoriks. 2008. aastal valiti Pullat Peterburi Peeter I nimelise Teaduste ja Kunstide Akadeemia kirjavahetajaliikmeks.

Suur osa Pullati teadustegevusest on seotud ENSV TA Ajaloo Instituudiga, kus ta töötas vanemteadurina, sektorijuhatajana, teadusdirektori ja direktorina. 1978-1985 oli Pullat TA presidendi Karl Rebase alluvuses loodus- ja ühiskonnateaduste teaduslike uurimistööde vabariikliku koordineerimisnõukogu aseesimees.

Pullati teadustöö põhisuundadeks on olnud Ida- ja Põhja-Euroopa ajalugu: sotsiaal- ja linnaajalugu, materiaalse kultuuri ajalugu, ajalooline demograafia, 20. sajandi välispoliitika ajalugu (Eesti-Poola-Soome suhted).

Pullat on linnaajaloo uurimissuuna üks taasalgatajaid Eestis 1960. aastatel. Lisaks on ta uurinud salapiiritusevedu Läänemerel ning Eesti ja Poola suhteid.

Raimo Pullat andis olulise panuse Tallinna Linnaarhiivi varade tagasisaamiseks Saksamaalt. Arhiiv tagastati 1990. aastal.[1]

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Johann Christoph Brotze. Estonica. Vastutav toimetaja, projektijuht Raimo Pullat, autorid Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Tallinn: Estopol, 2006.
 • Raimo Pullat, Tõnis Liibek. Oma Alma materit otsimas. Enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid. Tallinn: Estopol, 2020.
 • Raimo Pullat, Tõnis Liibek. W poszukiwaniu swojej alma mater. Estońscy inżynierowie i architekci, którzy przed II wojną światową uzyskali wykształcenie na europejskich uczelniach technicznych. Wydawnictwo KUL. Lublin 2020.
 • Raimo Pullat. Värav tulevikku. Danzigi Tehnikaülikool Eesti tehnikaharitlaskonna kujunemisloos 1906‒1939. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2015.
 • Raimo Pullat. Wrota do przyszłości. Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej 1906‒1939. Politechnika Gdańska, 2015.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Morze Wódki. Przemyt spiritusu na Bałtyku w okresie międzywojennym. Polska Akademia Umiętności. Kraków 2013.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat, Aigars Urtans. Spirta Jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem. Zinatne 2012.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Viinameri. Pirtusotaa Itämerellä 1920- ja 1930-luvulla. Helsinki: Tammi 2012.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Viinameri. Salapiirituse vedu Läänemerel kahe sõja vahel. Tallinn: Estopol, 2010.
 • Raimo Pullat. Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016.
 • Raimo Pullat. Świat rzeczy mieskańca Tallinna w dobie Oświecenia (XVIII wiek). Polska Akademia Umiętności. Krakow 2018.
 • Raimo Pullat. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn: Estopol, 2004.
 • Raimo Pullat. Tallinna linnaarhiivi tagasitoomisest Saksamaalt. Tallinn: Estopol, 2018.
 • Raimo Pullat. Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz Abteilung Universalgeschichte. Hrsg. von Heinz Duchhardt. Beiheft 38. Mainz 1997.
 • Raimo Pullat. Suomi ja Puola: suhteita yli Itämeren 1917‒1941. Helsinki 1997.
 • Raimo Pullat. Tallinnast ja tallinlastest: nihkeid elanikkonna sotsiaalses koosseisus 1871–1917. Tallinn: Eesti Raamat, 1966.
 • Raimo Pullat. Eesti linnad ja linlased: XVIII sajandi lõpust 1917. aastani. Tallinn: Eesti Raamat, 1972.
 • Raimo Pullat. Eesti linnarahvastik 18. sajandi lõpust 1940. aastani. Doktoridissertatsioon. Tallinn, 1972. 1. kd., 2.kd. [Käsikiri TLÜ raamatukogus].
 • Raimo Pullat. Eesti linnarahvastik 18. sajandil. Tallinn: Olion, 1992.
 • Raimo Pullat. Salapiirituse vedu Eestist Soome 1919-1939 Tallinn: Saareke, 1993.
 • Raimo Pullat. Itämeren rutto. Pirtun salakuljetusta vuosina 1919–1939. Oulu: Pohjoinen, 1993.
 • Raimo Pullat. Versailles’st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasõja vahel. Tallinn: Estopol, 2001.
 • Raimo Pullat, Heldur Palli. Eesti ajaloolise demograafia bibliograafia. Tallinn, 1969.
 • Raimo Pullat, Sulev Vahtre, Heldur Palli, Herbert Ligi, Juhan Kahk. Sur l’ historie démographique de l’Estonie / Annales de démographie historique 1972. – Actes du Colloque de Florence, 1-er, 3 octobre 1971, 425–446.
 • Raimo Pullat (koostaja). Tallinna ajalugu 1860ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1976.
 • Проблемы исторической демографии СССР. Сборник статей под ред. Р. Пуллата. Таллин, 1977.
 • Raimo Pullat. Linnad kodanlikus Eestis: ajaloolis-demograafiline käsitlus. Tallinn: Eesti Raamat, 1978.
 • Raimo Pullat. Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2003.
 • Briefwechsel zwischen Jan Baudouin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898–1926. Herausgegeben von Raimo Pullat. Polnische Akademie der Wissenschaften und Künste. Studien und Materialen zur Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band IV. Kraków 2004.
 • Allikapublikatsioonide sari: Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1702-1750. Bearbeitet von Raimo Pullat. Band I. Tallinn 1997, 560 lk; Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1752-1775. Bearbeitet von Raimo Pullat. Band II. Tallinn 2002, 301 lk; Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1777-1800. Bearbeitet von Raimo Pullat. Band III. Tallinn 2004, 293 lk; Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker in Tallinn 1706-1803. Bearbeitet von Raimo Pullat. Tallinn 2006, 368 lk; Die Nachlassverzeichnisse der Literaten in Tallinn 1710-1805. Bearbeitet von Raimo Pullat. Tallinn 2007, 270 lk; Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702-1800. Bearbeitet von Raimo Pullat. Tallinn 2005, 463 lk; Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert. Bearbeitet von Raimo Pullat. Tallinn 2009, 160 lk. Kokku 2415 lk.
 • Aastaraamatute sari „Vana Tallinn“, köited I–XXV. Vastutav toimetaja ja väljaandja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 1991–2014, kokku 7000 lk..

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Raimo Pullati poeg on juuradoktor, politsei kolonelleitnant Risto Pullat.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]