Malli arutelu:Lääne kunst

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ma ei ole kindel, et helikunst on kunstivool. Pigem on tegu kunstiliigiga.--Andrus Kallastu (arutelu) 4. mai 2018, kell 02:17 (EEST)

Kustutamismärkust lisades ei tohi olemasolevat infot maha kustutada. Taastasin endise olukorra ja säilitasin kustutamismärkuse.--Andrus Kallastu (arutelu) 25. august 2018, kell 13:15 (EEST)

Kustutamismärkust lisades oleks viisakas tuua arutelulehel välja ka märkuse lisamise põhjus. --Andrus Kallastu (arutelu) 25. august 2018, kell 13:17 (EEST)

Palun, vaata, sa kustutasid selle sama märkuse koos põhjusega "Antud kategooria termineerub, seoses uue parandatud kategooriaga" (Mall:Kunstistiilid ning -voolud) ise ära. 80.235.30.93 25. august 2018, kell 13:25 (EEST)
1. Artiklite, mallide või kategooriate pealkirjade ümbernimetamiseks ei ole vaja olemasolevaid kustutada.
2. Vikipeediat koostatakse mõistekeskselt. Kui kunstistiil ja kunstivool on erinevad mõisted, on erinevad ka nende alla kuuluvad konkreetsed kunstistiilid ja kunstivoolud. Seega oleks mõttekas luua/säilitada kaks eraldi malli Mall:Kunstistiilid ja Mall:Kunstivoolud ning vastavalt kaks eraldi kategooriat. Mõistete ühte malli kokkuliitmine (vrd Mall:Kunstistiilid ning -voolud) tekitab segadust. Kui mingi termin tähistab kahte mõistet (antud juhul kunstistiili ja kunstivoolu), tuleks teha eraldi artiklid ja vajadusel täpsustusleht. --Andrus Kallastu (arutelu) 25. august 2018, kell 13:48 (EEST)
Lõin juba uue malli Mall:Lääne kunst. 80.235.30.93 25. august 2018, kell 13:54 (EEST)
Nojah, eks see üks paras segapuder seal koos ole, aga mallina olgu siis parem juba nii.--Andrus Kallastu (arutelu) 25. august 2018, kell 15:42 (EEST)

Mis tähendab "euroopapärase kunsti"? Andres (arutelu) 25. august 2018, kell 18:24 (EEST)

Miks on "Tudori" ainsuses, aga "Merovingide" mitmuses? Miks on osa rühmituste nimesid kursiivis ja osa ei ole? Kas "Ashcani koolkond", mis on saanud algselt nime tuha- või prügiurnide, mitte kellegi Ashcani järgi, on tõesti eestikeelses kunstikirjanduses just niisugusel kujul juurdunud? Ja "Arts and Crafts Movement" tõlkimatult, nii et isegi "Movement" on pühas ja õilsas inglise keeles, kuna selle rohketest tähendustest tiine sõna nüansid madalas köögikeeles ei edastu? Miks on Tudori(te)l stiil, Elizabethil ajastu, aga jakobiinidel epohh? Mallis kasutatav terminoloogia võiks olla süsteemne ja läbimõeldud. --Ehitaja (arutelu) 17. detsember 2018, kell 23:34 (EET)

Jah, see mall vajaks nii sisulist kui ka keelelist toimetamist. --Andrus Kallastu (arutelu) 18. detsember 2018, kell 12:46 (EET)

Parandasin pisut mõisteid ja vastan küsimustele.

 • Karolingide, Merovingide ja Ottode kunst kirjutatakse mitmuses, see on traditsioon. Eesti keeles on mõiste tuudorstiil, aga Kunstileksikonis 2001 oli Tudori stiil ainsuses, võib olla ka traditsioon.
 • Kõikide kuninglike isikute järgi nimetatud stiilisuunad on korrektne kirjutada "... stiil", parandasin.
 • Ash Can School ja Arts and Crafts Movement tuleb panna kursiivi, teist on küll ka tõlgitud Arts-and-Crafts-liikumine - ei oska öelda, kui korrektne see on.
 • Probleemne on see, et eri taseme mõisted on läbisegi (Fontainebleau koolkond on manerismi esindaja), aga seda ei oska parandada, jätsin nii nagu on. Evlper (arutelu) 5. mai 2019, kell 23:42 (EEST)

Ettepanek[muuda lähteteksti]

Kuivõrd täiend Lääne või läänemaailma kunst on liiga vastanduv (vt Läänemaailm) ja seega pole neutraalne, soovitaksin sellist pealkirja ja vanema kunsti osas sellist struktuuri:

Euroopa kunsti ajalugu

Esiaeg

Antiikaeg

 • Egeuse kunst (las olla Kreeta ja Mükeene koos)
 • Vana-Kreeka kunst
 • arhailise ajajärgu kunst
 • klassikalise ajajärgu kunst
 • hellenistlik kunst
 • Etruski kunst
 • Vana-Rooma kunst

Keskaeg

 • Varakristlik kunst
 • Rahvasterännuaja kunst
 • keldi
 • anglosaksi
 • visigoodi
 • langobardi
 • vanaskandinaavia
 • Iiri-anglosaksi kunst e insulaarstiil
 • Bütsantsi kunst
 • Mauri kunst
 • mosaraabia stiil
 • mudejar-stiil
 • platereskne stiil (juba tegelikult vararenessanss)
 • Merovingide kunst
 • Karolingide kunst
 • Ottode kunst (vahel need kolm eelnenut tõmmatud kokku eelromaani kunsti alla)
 • Romaanika
 • Lombardia romaanika
 • Inglismaa romaanika (nn normanni stiil)
 • Sitsiilia romaanika (nn Sitsiilia normanni stiil)
 • Gootika
 • Varagootika ehk üleminekustiil
 • Kõrggootika
 • Rahvusvaheline gootika
 • Hilisgootika (leekestiil)
 • Tudorstiil

Renessanss

 • Eelrenessanss (trecento)
 • Vararenessanss (quattrocento)
 • Itaalia renessansi maalikunst
 • Madalmaade renessansi maalikunst
 • Kõrgrenessanss (cinquecento)
 • Hilisgooti manerism
 • Doonau-koolkond
 • Madalmaade romanism
 • Elizabethi stiil
 • Jamesi stiil (kaks viimast: Inglismaa küllalt eriline, samal ajal nii tudorstiili kui põhjamaade manerismi jooned)
 • Hilisrenessanss
 • Itaalia manerism
 • Põhjapoolsete maade manerism
 • Fontainebleau koolkond
 • Madalmaade varabarokk (Rubens jt)

Barokk

 • Itaalia barokk
 • caravaggisti
 • Madalmaade barokk
 • Hollandi kuldajastu maalikunst
 • Hispaania barokk
Tšurriguerism
 • Narõškinite barokk
 • Barokk-klassitsism
 • Louis XIV stiil
 • Kuninganna Anne'i stiil

Rokokoo

 • Louis XV stiil

Klassitsism

 • Louis XVI stiil, Zopfstil
 • Regendistiil
 • George'i stiil
 • Direktooriumistiil
 • Ampiirstiil

jne

Siin on kindlasti ka vaidluskohti, näiteks kas Rubens paigutada hilise renessansi või baroki alla vms. Vähemalt suured stiiliperioodid on nii lahus vooludest ja koolkondadest.

Mis puudutab läänemaailma, siis väljendid õhtumaa kunst, lääne kunst võib ju selgitustega panna sõnavara alla. Evlper (arutelu) 6. mai 2019, kell 16:37 (EEST)

Saan nii aru, et see mall peaks olema lühikokkuvõte katusartiklist Lääne kunst. Praegu on see artikkel väga visandlik. Kui saaks selgeks, mis sinna artiklisse õieti peaks kuuluma, oleks ilmselt lihtsam teha ka vastav mall või isegi mitu malli. Kuna kunstistiile näib ühe malli jaoks olevat ilmselgelt liiga palju (vrd näiteks muusikastiilide loend), siis oleks ilmselt mõttekam koostada pigem kunstistiilide loend. --Andrus Kallastu (arutelu) 6. mai 2019, kell 18:43 (EEST)
Oo, siin minu ettepanekus on viga sees. Olen alustanud ajaperioodidega, aga alates renessansist jätkanud stiiliperioodidega. Peaks olema nii, et alates renessansist oleks uusaeg, kuni klassitsismini, ja alates 19. sajandist võiks panna sajandi numbri.
Artikli osas on minu meelest parim eeskuju venekeelse Vikipeedia vastav artikkel. Lühike stiiliperioodi tutvustus, ja suunamine vastav artikli juurde. Aga ikkagi kordaks, et mõiste Lääne kunst on vähem neutraalne kui Euroopa kunsti ajalugu. Evlper (arutelu) 6. mai 2019, kell 19:06 (EEST)
Et liiga palju infot poleks, võiks mallis olema ainult üldisemad mõisted (Vana-Kreeka kunst, keskaja kunst, renessansskunst, modernism) ja stiilid võib ka ära jätta. Evlper (arutelu) 6. mai 2019, kell 19:09 (EEST)

Ja tõesti huvitab, kust on tulnud väljend Euroopa-pärane kunst. Võtaksin selle igalt poolt ära. Evlper (arutelu) 6. mai 2019, kell 19:43 (EEST)

Antud malli puhul on siis eeskujuks olnud see?
Äkki peaks kõik olema kohe loodud arvestusega, et on mitu malli ja mitu koondartiklit? Ehk jätta ainult kõige üldisemad teemad ning iga teema kohta eraldi navigeerimismall. Näiteks: "Antiikkunst", "Keskaja kunst", "Renessanss kunst", "Barokkkunst" jne. Ning siis on vastavalt mall "Renessanss", kus on loetletud üles alamperioodid (eelrenessanss, vararenessanss, kõrgrenessanss), valdkonnad (arhitektuur, muusika, kunst, kirjandus jt) ning piirkonnad (Itaalia, Madalmaad, jt).
Miks on "Lääne kunst" mõistena probleemne? Nt haarab see paremini sisse Põhja-Ameerika. Pigem on veider see Euroopa-pärane kunst. Ning Aafrika, Aasia ja Araabia kunst vajaks niikuinii eraldi põhjalikumat käsitlust. Kuidas need piirkonnad siis jaotada?
Pm võime ju ka mõne kunstiajaloolase poole pöörduda ja uurida, et milline võiks nende arvates see struktuur välja näha. Nt ma ise nüüd küll valdkonna spetsialist pole. Ivo (arutelu) 7. mai 2019, kell 03:54 (EEST)
Ilmselt on ingliskeelne template olnud eeskujuks, aga eesti kunstiajaloo traditsioonil on rohkem ühist saksa ja vene vastava traditsiooniga. V. Vaga väga hea kunstiajalugu on muidugi hästi frankofiilne, aga seda mul pole hetkel käepärast. Ingliskeelsed käsitlused võiks olla järjekorras viimased, mida kasutada. Samas on need üksikute valdkondade osas vahel väga üksikasjalikud.
Toetan kahe käega kunstiajaloolase kaasamist, sest olen küll ise väga palju kunstiajalugu õppinud, ei ole ma siiski erialalt kunstiajaloolane.
Olen ka selle ettepaneku poolt, et võiks olla üks üldisem mall ja alammallid, venekeelses vikis on see isegi olemas vt siin Euroopa kunstisuunad ja siin näiteks romantism. Kusjuures ma pean seda väga üldharivaks, et alammallis pole mitte ainult kunst, vaid paralleelselt on pandud sisse kirjandus, muusika ja filosoofia. Paraku ei koolilapsed ega enamik täiskasvanud inimesi ei oska neid ajaliselt seostada, sest eks ole omal ajal ju kõiki -ajalugusid eraldi õppeainetena õpitud.
Mõiste "Euroopa kunst" on seotud kindla geograafilise piirkonnaga ja sinna saab sisse võtta rahulikult mauri ja bütsantsi traditsiooni, mille puhul võib vaidlema hakata, kas on "euroopa-pärane", "läänemaailma kunst" või mitte, aga millel on oma väga tugev positsioon mõnede Euroopa maade kunsti kujunemisel. Muidugi, Lääne kunst võiks ühe paralleelterminina käsitletud olla. Mõni piirab seda isegi ainult kristliku kultuuriruumiga vist, aga antiikkunsti ei saa ju ometi käsitlemata jätta?
Teistes lääne või Euroopa kunsti ülevaateartiklites on esimeses lauses ära öeldud, et see hõlmab Euroopa maid ja piirkondi väljaspool Euroopat, mis järgivad Euroopa kultuuritraditsioone või -pärandit. Ei näe põhjust, miks seda ei võiks eestikeelses artiklis teha. Siis on sees ka kogu Ameerika ja üldse kõik riigid, kus tänapäeval tehakse Euroopa kunstitraditsiooni järgivat kunsti. Evlper (arutelu) 7. mai 2019, kell 09:21 (EEST)
"Kuivõrd täiend Lääne või läänemaailma kunst on liiga vastanduv (vt Läänemaailm) ja seega pole neutraalne..." Mina ei näe mingit neutraalsuse probleemi selles, kui me räägime mõistest 'lääne kunst'. See ei ole põrmugi rohkem vastanduv kui 'euroopa kunst'. Antud malli puhul on pigem probleem selles, et liiga väiksesse raami on üritatud läbisegi pressida liiga palju asju ning puudub kategoriaalne selgus ja ülevaatlikkus. Seetõttu ma soovitaks enne malliga tegelemist teha korda artikkel Lääne kunst.--Andrus Kallastu (arutelu) 7. mai 2019, kell 15:57 (EEST)
On ilmselge, et artikkel "Lääne kunst" vajab korrastamist, sisuliselt kirjutamist, aga sama selge on, et see on ühe inimese jaoks peaaegu üle jõu käiv töö. Ja selle artikli struktuuri üle arutlemisele aitab malli sisuline läbimõtlemine kaasa. Minu ettepanek on hõlmata selle artikli tegemisse Miljon+ kaudu kunstiajalugu õppivad üliõpilased, üldosad anda kirkamatele kriitidele ja üksikasjad (autorid, teosed, koolkonnad) teistele.Pseudacorus (arutelu) 7. mai 2019, kell 16:29 (EEST)

Ma arvan, et see on hea mõte. Mall või õigemini selle mustand oleks nagu kavand artiklile ees. Ja sellega nõustun ka, et suur töö. Ise ei julgegi seda ette võtta. Evlper (arutelu) 7. mai 2019, kell 20:45 (EEST)