Tõlkeabiprogramm

Allikas: Vikipeedia

Tõlkeabiprogramm (inglise keeles CAT tool – computer-assisted translation tool) on arvutiprogramm, mida peamiselt kasutavad tõlkebüroodes või vabakutselisena töötavad tõlkijad. Programmis on korraga avatud nii lähtekeele tekstilõik kui ka tühi lahter sihtkeele teksti jaoks. Tekst on jaotatud väiksemateks tõlkeüksusteks (segmentideks), mis võivad koosneda ühest tähest, numbrist, sõnast, lausest või tekstilõigust.

Erinevaid tõlkeabiprogramme on väga palju, kuid Eestis on levinumad näiteks SDL Trados Studio, Phrase (endine Memsource), memoQ jt.