Kategooria arutelu:Vabasurmad

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kas nt Caesari tegevus oli suitsidaalne, post factum, Hitleri, Mussolini, Saddami jne tegevus..., kas poest sotsiaalselt vähekindlustatute toetuseks nt sigaretipaki ostmine (küljes kiri: tapab! loobu kohe! kusjuures paki surmahirmus tagastajale, ehk enesetaputeelt pöördunule, raha ei tagastata) on astmelaud siia kategooriasse... äärmiselt subjektiivne, IMHOPietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 00:47 (EET) (PS, selle kirjutamise ajal oli pealkiri "Enesetapjad")

Näiteks inglise keeles on https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Suicides, miks siin ei või olla? --217.71.46.226 31. detsember 2016, kell 00:45 (EET)

suicides ei ole "enesetapjad"
lisaks, neil on seal kusagil ka loomade kollektiivsed enesetapud jms, kategoorias ei ole; hetkel ei ole mahti otsida—Pietadè (arutelu)
Suicides are people who committed suicide. Nii on seal öeldud. Või siis latinas on https://la.wikipedia.org/wiki/Categoria:Homines_qui_sibi_mortem_consciverunt --217.71.46.226 31. detsember 2016, kell 00:56 (EET)
Linkisin wikidataga, rm del märkuse, eriarvamuse säilitan.Pietadè (arutelu)

Teisaldadan "Vabasurmad" alla.—Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 01:08 (EET)

Leian, et "Enesetapjad" on siiski parem pealkiri, sest tegu pole artiklitega vabasurmadest. Andres (arutelu) 31. detsember 2016, kell 10:14 (EET)
Mis mõttes, kas tegu siis artiklitega enesetapjatest?
Mu meelest näitab see Su kallutatud arvamust. Kas nt 7-aastane enesetaputerrorist käiks siis „Enesetapjate” alla, kas N-kordsed üritajad siis „teenelised enesetapjad”, mõni IP-aadress võiks kategooria „Enesetapjad” (kummaline ametinimetus, „müüja”, „vabadusvõitleja”) lisada nt ka rahvustele, riikidele, jõuad sa siis kõike kontrollida. Sotsio-kultuurilisest taustast lähtuv „enesetapja”, vaimsest hälbest tulenev ameti pidaja, ja ülim (ameti)nimetuse „Enesetapja” omistaja mõni Vikipeedia ruumis kirjutaja (mitte W kui üksus, aga, üksuse arvele lugejad siit loetu panevad).Pietadè (arutelu)
Jah, tegu on artiklitega enesetapjatest, minu meelest küll, sest need artiklid räägivad inimestest, kes end tapsid. Mille kohta see kategooria käib, võib ju päisesse kirja panna. Mina saan nii aru, et enesetapja on see, kellel õnnestus end tappa. Andres (arutelu) 31. detsember 2016, kell 10:56 (EET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────„tegu on artiklitega enesetapjatest” – ei ole ju, tegu on artiklitega inimestest, esmajoones, ja nende tegevusest (pealegi on olemas kategooriad "Surnud XXXX").
Üksik ja üldine”, jälle, tavakssaanult;
ehk siis kategooriaga „Enesetapjad” nõus (tegelikult, ei ole) siis, kui olemas ka cat „Mitte-enesetapjad”, perspektiivse arendusega nt selliste kategooriate tekitamisele, nagu „Sirgninalised inimesed”/ „Kongusninalised inimesed”, „Suguhaiged inimesed” / „Suguhaigusetud inimesed”, „Kiilaspead”/ „Mittekiilaspead”; või siis, „Karsklased” (ei viici vaadata, kas on olemas) ja „Joodikud”; „Vabasurmad” ja sinna suundujad, mis iganes põhjustel siis, oli vist olemas ammu enne antiikaega…
Hüpoteetiliselt: kui kiirteel sõidavad vastassuunaliselt reisijaist pungil liinibuss ja veoauto ning veoautojuht on inimeste päästmiseks sunnitud auto teelt kõrvale juhtima, mis päädib tema jaoks laibakoti sisustamisega, kas see toob siis automaatselt kaasa Wiki kategooria: enesetapjad?—Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 11:20 (EET)
Kui enesetapu sooritamist lugeda meditsiinilise hälbe tulemuseks (aastatuhandete jooksul peamiselt sotsiaal-kultuurilisest kontekstist lähtuvad vabasurmad kõrvale jättes), siis lisame ka kategooriad „Alkohoolikud”, „Skisofreenikud” jne… „Riikikoku töös mitteosalejad, kes on käinud Taimaal valijatega kohtumas”, „Rahva asemikud, kellel on fikseeritud joove, alates x, alates y astmest…”. Nii avar mängumaa…, ’’MHO’’ ;-)–Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 11:56 (EET)

Kui tegu ei ole artiklitega enesetapjatest, siis ammugi mitte pole tegu artiklitega vabasurmadest, sest inimesed ei ole vabasurmad.
See, milliseid kategooriaid kasutada on üldiselt vaieldav, aga samasuguste argumentidega saab põhjendada, et "Surnud 2016" ja "Tartu ülikooli vilistlased" ei ole sobivad kategooriad.
Enesetapu mõistest on pisut juttu siin: Enesetapp#Enesetapu mõiste. Minu meelest võib teha nii, et kasutada seda kategooriat ainult juhul, kui pole kahtlust, et tegu enesetapuga.
Leian ka, et ühe kategooria kasutamine ei too kaasa kohustust mingit teist kategooriat kasutada. Andres (arutelu) 31. detsember 2016, kell 12:05 (EET)
Kas olete ikka kindel, et säärase tunnuse järgi inimeste rühmitamine ühte kategooriasse on sünnis? Vabasurm on nii isiklik asi, et piisab, kui see on kellegi isikuartiklis märgitud. Aga selle kohta kategooria loomine on minu arvates sündsusetu. Mis sellise kategooria otstarve võiks olla? Millist otsingut see kergendaks? Ssgreporter (arutelu) 31. detsember 2016, kell 01:14 (EET)
Kümned eri vikipeediad peavad sellist kategooriat vajalikuks, mina ei ole seda välja mõelnud. Arvasin, et siin võiks ka olla. --217.71.46.226 31. detsember 2016, kell 01:23 (EET)
Jälle red konf-st;
Ei ühti selle arvamusega, põhjamaiselt.
Alustasin kustutamismärkuse panemisega, praegu vahetasin e-tapja v-surma vastu, ja endiselt arvamusel, et kustutada, sündsusetu, on üks paljudest põhjendustest; 30 wikis on see olemas..., ei ole põhjendus ~4 miljardit inimest kannavad seelikuid...
+ nt Jaapani kultuur ja selle tavad—Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 01:31 (EET)

Juba selle kategooria teke, olenemata edasisest, on jäetud jälg, kirjutajate/arvajate poolt; samuti kui selle edasine saatus.—Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 01:40 (EET)

Arvan samuti. Siin on jutt inimestest ja eriti eestlaste puhul on oluline, et rahvaarv on väike, nimesid aga nii mitmekesiseid, et iga inimene on kergemini äratuntav kui keegi 82 Ivanovi hulgast kunagises Tallinna telefoniraamatus. Kümned muukeelsed vikid ei puutu siinkohal üldse asjasse, kui me räägime Eesti kombeist ja lugupidamisest Eesti inimeste vastu. Pean sellist kategooriat täiesti sobimatuks. Ssgreporter (arutelu) 31. detsember 2016, kell 02:06 (EET)
Soovitan wikipedia põhimõtteid lugeda, eriti Wikipedia:Offensive material , Wikipedia:Content disclaimer & Wikipedia is not censored. Lisaks see, et analoogsed kategooriad on mitmetes teistes wikides olemas, puutub vägagi asjasse. - Neptuunium (arutelu) 31. detsember 2016, kell 02:38 (EET)
See, mis teistes vikides on, on meie jaoks tähtis ainult orientatsiooni mõttes. Minu meelest me ei tohiks teha midagi ainult sellepärast, et teistes vikides on nii tehtud. Ja inglise viki reeglid meil automaatselt ei kehti. Me peame ise oma reeglid kehtestama. Andres (arutelu) 31. detsember 2016, kell 10:41 (EET)

Kas need, kes seda kategooriat ei taha, lubaksid enesetapjaid loetleda artiklis Enesetapp või mõnes spetsiaalses loendis? Mul ei ole kindlat seisukohta kategooria asjus, aga minu meelest peaks niisugune info Vikipeedias olema. Andres (arutelu) 31. detsember 2016, kell 10:41 (EET)

Mismoodi saavad inimesed olla vabasurmad?194.150.65.233 31. detsember 2016, kell 05:01 (EET)

Pean nentima, et toetan kustutamisettepanekut.  • • • Kasutaja:Ahsoous • arutelu • 31. detsember 2016, kell 12:03 (EET)

Minu uuendatud ettepanek on
Kategooria kustutada (saab käsitleda konkreetsetes artiklites), arutelu talletada (las siis saja aasta pärast loevad).—Pietadè (arutelu) 31. detsember 2016, kell 12:24 (EET)
Toetan seda ettepanekut. Minu arvates on kiire kõigepealt see kategooria isikuartiklitest kustutada. Toetan samuti ettepanekut jätta arutelu alles. Pean sellist kategooriasse liigitamist Eesti kultuuriruumis jätkuvalt sündsusetuks, ükskõik, mida muud vikid sellest arvavad. Kui põhjendus on see, et surnud ei tunne midagi, siis nende lähedased ja järeltulijad tunnevad. Ssgreporter (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 00:56 (EET)
Symbol oppose vote.png Vastu, kategooria sündsusetus pole pädev argument. Kategooria ise tuleks nende alusel ringi teha: Category:Suicides by method & Category:Suicides. Vabasurma asemel võiks uuesti sõna enesetapp kasutada. - Neptuunium (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 13:15 (EET)
Siit on hästi näha, et inglise vikis ei hoolita sellest, kas kategooria on sisuga vastavuses. Vabasurmad saavad olla surmad, aga mitte inimesed.146.255.183.82 1. jaanuar 2017, kell 14:01 (EET)
"These subcategories list people who committed suicide, organized by suicide method." "Suicides are people who committed suicide. Individuals should be listed by subcategory.". Ei ütleks, et kategooriad pole sisuga vastavuses. - Neptuunium (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 14:06 (EET)
Minu meelest on siin asi inglise ja eesti keele erinevuses. "Suicides" inglise keeles sobib, "Vabasurmad" eesti keeles ei sobi. Inglise keeles on ka "Deaths in 2016". Andres (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 14:21 (EET)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kategooria:VabasurnudPietadè (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 14:43 (EET)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Selles osas olen nõus, et siin kategoorias ei peaks loetlema enesetapu teinud inimesi. Pigem võiks olla loetletud seotud alamkategooriad (nt: Enesetapp (meetodi) läbi) jne. - Neptuunium (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 14:37 (EET)

Sellist sõna nagu "vabasurnud" ei ole olemas.

Mul on niisugune kompromissettepanek. Kaotame selle kategooria, kuid teeme enesetapjate loendi. Arvan, et see oleks vähem häiriv. Andres (arutelu) 1. jaanuar 2017, kell 16:12 (EET)

Veel vähem häiriv oleks, kui Eesti inimesed sellest välja jäetaks. Ükskõik kas kategoorias või loendis on esikohal perekonnanimi, mis algab kahe aa-ga ja on piisavalt tuntud, lähedasedki elus. Ärgem sildistagem inimesi sel moel. Ssgreporter (arutelu) 2. jaanuar 2017, kell 00:27 (EET)
Noh, hea küll. Seda loendit praegu polegi. Andres (arutelu) 2. jaanuar 2017, kell 02:50 (EET)
Loend võiks alles jääda, kuid lepime kokku, et eestlasi siia ei lisata. Velirand (arutelu) 12. jaanuar 2018, kell 15:24 (EET)