Muudatused

Jump to navigation Jump to search
resümee puudub
'''Asendusrühm''' (nimetatakse ka rühm, grupp, '''substituent''') on [[orgaanilised ühendid|orgaaniliste]] [[molekul]]ide struktuuriga seotud mõiste – see on [[aatom]] või aatomite rühm, mis asendab [[tüviühend]]is [[vesinik]]u aatomit. Tüviühendis, see tähendab hargnemata ahelaga atsüklilise või tsüklilise [[süsivesinikud|süsivesiniku]] molekulis, ei ole asendusrühmi, aga kui selles molekulis mõne vesiniku aatomi asemel on mingi teine aatom või aatomite rühm, siis viimaseid vaadeldakse asendusrühmadena.
 
Asendusrühmad on nii tüviühendi põhiahelaga seotud ainult [[süsinik]]u ja [[vesinik]]u aatomeid sisaldavad kõrvalahelad ([[alküülrühm]]ad, [[arüülrühm]]ad jmt) kui ka [[heteroaatom]]eid (O, N, S, Cl, B, Si jt) sisaldavad [[funktsionaalrühm]]ad. Asendusrühmadega on seotud spetsiifilised elektroonsed ([[mesomeerne efekt]], [[induktsioonefekt]]) ja [[steerilised efektid]], mis mõjutavad [[reaktsioonikineetika|reaktsioonide kineetikat]] ja moodustuvate produktide koostist, kui see rühm on seotud reaktsioonitsentriga (α-asendusrühm), aga paljudel juhtudel on mõju ka kaugematel (β-, γ-, δ-, ε-) rühmadel.
 
Orgaaniliste ühendite süstemaatilised [[IUPAC-i nomenklatuur|IUPAC-i nimetused]] tuletatakse selliselt, et [[tüviühend]]i süsiniku aatomid nummerdatakse ja vastava numbriga asendusrühma(de) nimetus(ed) kirjutatakse tüviühendi nimetuse ette. Mõned lihtsad näited (valem, [[triviaalnimetus|triviaalne nimetus]], [[IUPAC-i nomenklatuur|IUPAC-i nimetus]]):
*''p''- ehk ''para''- - rühmad on eraldatud kahe süsiniku aatomiga
 
Tihti kasutatakse asendusrühma reaktsioonitsentrist või aktiivsest tsentrist (tähistatud C*) kauguse märkimiseks [[kreeka tähestik]]u tähti. Loendamist alustatakse reaktsioonitsentris olevast [[süsinik]]uaatomist, millega on seotud α-asendusrühm ja edasi järgmiste süsinikuaatomite juures on vastavalt β-, γ-, δ-, ε- jne asendusrühmad. Lineaarse molekuliMolekuli ([[makromolekul]]i) põhiahela „viimase” süsinikuaatomi juures olevat rühma tähistatakse ω:
:C*R<sup>α</sup>-CR<sup>β</sup>-CR<sup>γ</sup>-CR<sup>δ</sup>-…-CR<sup>ω</sup>
 

Navigeerimismenüü