Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute (eRT OkupS[1]) avalikustamise seadus võeti vastu 6. veebruaril 1995. aastal Riigikogu poolt ning antud seadusega määratleti kord, mille alusel aastatel 1940–1991 Eestit okupeerinud võõrriikide luure, vastuluure ning riikliku julgeolekuasutustes töötanud ning kaastööd teinud isikud on kohustatud enda teenistusest või kaastööst võõrriikide julgeolekuorganite või relvajõududega teavitama Eesti riiklikku julgeolekut tagavat Kaitsepolitseiametit.

Seadusega määratleti, et isikud, kes vabatahtlikult ei teavita oma kaastööst Eestist okupeerinud riikide isikuandmed avaldatakse Kaitsepolitsei ametlike teadaannetena avalike teadaannetena Riigi Teatajas.

Scale of justice 2.svg  Legaaldefinitsioon: {{{1}}}


Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure, vastuluure ning riiklike julgeolekuasutuste loetelu[muuda | muuda lähteteksti]

§ 2. Julgeoleku- ja luureorganid

Julgeoleku- ja luureorganid käesoleva seaduse mõistes on Saksa Riigi julgeolekuorganid ning relvajõudude luure- ja vastuluureorganid ning nendele alluvad struktuurid:

 • Saksa Riigi Julgeolekupolitsei – Sicherheitspolizei (SiPo) ja Saksa Riigi Julgeolekuteenistus – Sicherheitsdienst (SD), mis alates 1939. aastast tegutses SS-i Riigi Julgeoleku Peaameti – Reichs Sicherheits Hauptamt (RSHA) III ja VI osakonnana;
Next.svg Pikemalt artiklis Riigi Julgeoleku Peaamet
Next.svg Pikemalt artiklis Sicherheitsdienst
 • Saksa Riigi Salapolitsei – Geheime Staatspolitzei (Gestapo), mis alates 1939. aastast tegutses SS-i Riigi Julgeoleku Peaameti (RSHA) IV osakonnana;
Next.svg Pikemalt artiklis Gestapo
 • Saksa Riigi relvajõudude ülemjuhatuse staabi juures asuv luureamet (Abwehr), mis 1944. aasta juulist tegutses SS-i Riigi Julgeoleku Peaameti (RSHA) IV ja VI osakonna ning Sõjaväeameti (Militärisches Amt) alluvuses.
Next.svg Pikemalt artiklis Abwehr

Julgeoleku- ja luureorganid käesoleva seaduse mõistes on NSV Liidu julgeolekuorganid ning relvajõudude luure- ja vastuluureorganid ning nendele alluvad struktuurid:

 • NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi (Narodnõi Komissariat Vnutrennihh Del), NKVD koosseisu kuulunud Riikliku Julgeoleku Peavalitsus – GUGB (Glavnoje Upravlenije Gossudarstvennoi Bezopasnosti), mis eksisteeris 1934. aasta 10. juulist kuni 1941. aasta 3. veebruarini ja 1941. aasta 20. juulist kuni 1943. aasta 14. aprillini;
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat#Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Valitsus
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat – NKGB (Narodnõi Komissariat Gossudarstvennoi Bezopasnosti), mis eksisteeris 1941. aasta 3. veebruarist kuni 20. juulini ja 1943. aasta 14. aprillist kuni 1946. aasta 15. märtsini;
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat
 • NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus (Glavnoje Kontrrazvedõvatelnoje Upravlenije Narodnogo Komissariata Oboronõ – "Smerš"), mis eksisteeris 1943. aasta 14. aprillist kuni 1946. aasta maini;
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseministeerium
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Siseministeerium
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi Luure Peavalitsus
Next.svg Pikemalt artiklis Balti sõjaväeringkonna staabi 2. osakond
Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kolmas Valitsus
Next.svg Pikemalt artiklis Eriosakond

6. veebruaril 1995. aastal võeti Eesti Vabariigi Riigikogu poolt vastu "Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus", mille kohaselt antud seadusega ette nähtud tähtpäevaks andsid end üles 1153 KGB seotud inimest, kelle nimesid ei avalikustata][2]. Nende endiste KGB agentide nimed, kes ennast 1996. aasta 1. aprilliks kaitsepolitseile vabatahtlikult üles andsid, võidakse avalikustada 40 aasta pärast. Ülejäänud "Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute" nimede valdamist on Kaitsepolitsei alustanud alates 1997. aastast Riigi Teatajas.

Riigi Teatajas avaldatud nimekirjad[muuda | muuda lähteteksti]

 1. KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANDED RTL, 28.01.1998, 23
 2. ENDISE NSV LIIDU LUURE- VÕI VASTULUUREORGANITE TEENISTUSES OLNUD ISIKUTE KOHTA KOOSTATUD KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE RTL, 29.02.2000, 29
 3. ENDISE NSV LIIDU LUURE- VÕI VASTULUUREORGANITE TEENISTUSES OLNUD ISIKUTE KOHTA KOOSTATUD KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNETE ÄRAKIRJAD RTL, 20.12.1999, 169
 4. ENDISE NSV LIIDU LUURE- VÕI VASTULUUREORGANITE TEENISTUSES OLNUD ISIKUTE KOHTA KOOSTATUD KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE RTL, 15.03.2001, 36
 5. ENDISE NSV LIIDU LUURE- VÕI VASTULUUREORGANITE TEENISTUSES OLNUD ISIKUTE KOHTA KOOSTATUD KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE RTL, 02.04.2002, 43
 6. KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta RTL, 14.05.2003, 57
 7. KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANDED Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute kohta. RTL, 16.06.2004, 79,
 8. Riigi Teataja Lisas avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad RTL, 14.07.2005, 79
 9. Riigi Teataja Lisas avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuse olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad RTL, 07.07.2006, 53
 10. Riigi Teataja Lisas avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad RTL, 04.01.2008, 1

Ajakirjanduses avaldatud artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]