Bartholomeos I

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Bartholomeos)
Jump to navigation Jump to search
Bartholomeos I
Patriarh Bartholomeus koos paavst Franciscusega.

Bartholomeos I ehk Bartolomeos I (Dimitrios Archontonis, kreeka keeles Δημήτριος Αρχοντώνης; sündinud 29. veebruaril 1940 Gökçeada saarel Hagioi Theodorois) on Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh aastast 1991. Ta on külastanud Eestit 2000. ja 2013. aastal.

Archontonis sündis 29. veebruaril 1940 Türgile kuuluval Gökçeada saarel. Ta käis algkoolis Gökçeadal (Imbros) ja keskkoolis İstanbulis. Ta sai 1961 Honsi (Chalki) teoloogiakoolist diplomi teoloogia alal ning 13. augustil 1961 pühitseti Gökçeadaldiakoniks.

1961–1963 teenis Türgi kodanikuna aega ohvitserina Türgi sõjaväes, omandades leitnandi auastme.

Oikumeenilise Patriarhaadi teadurina õppis Archontonis Roomas Oikumeenilises Idauuringute Instituudis, Bossey oikumeenilises instituudis Šveitsis ja Müncheni ülikoolis, spetsialiseerudes kanoonilisele õigusele.

1968 kaitses ta Rooma Gregoriuse Ülikoolis doktoriväitekirja "Pühade kaanonite ja kanooniliste dekreetide kodifitseerimisest õigeusu kirikus".

1969. aastast oli Honsi (Chalki) kreeka-õigeusu teoloogiakooli alldekaan.

19. oktoobril pühitseti ta İstanbulis preesteriks ja kuus kuud hiljem sai ta arhimandriidiks.

1972. aastal määrati arhimandriit Bartholomeos Konstantinoopoli patriarhi erabüroo direktoriks. 1973. aastal valis Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinod ta ühehäälselt Philadelphia metropoliidiks ning ta pühitseti piiskopiks 1973. aasta jõulupühal patriarhlikus püha Georgiose katedraalis İstanbulis.

Alates märtsist 1974 on ta Püha Sinodi liige ja 14. jaanuaril 1990 valiti ta ajaloolise linna Chalkedoni metropoliidiks.

2. novembril 1991 valis Püha Sinod pärast patriarh Dimitrios I surma metropoliit Bartholomeose ühehäälselt Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskopiks ja oikumeeniliseks patriarhiks.

Bartholomeos I räägib vabalt kreeka, türgi, itaalia, ladina, inglise, prantsuse ja saksa keelt.

Ta on idakirikute kanoonilise õiguse seltsi asutajaliige ja oli mitu aastat selle asepresident.

15 aastat (8 aastat asepresidendina) oli ta Kirikute Maailmanõukogu usu ja korra komitee liige. Ta osales kolmel Kirikute Maailmanõukogu peaassambleel (neljandal Uppsalas 1968, kuuendal Vancouveris 1983 ja seitsmendal Canberras 1991). Seitsmendal assambleel valiti ta Kirikute Maailmanõukogu Keskkomitee ja Täitevkomitee liikmeks.

Patriarh Bartholomeos I on käinud ametlikul apostellikul visiidil Agio Orosel, Kreeta kirikus, Aleksandria patriarhaadis, Antiookia patriarhaadis, Jeruusalemma patriarhaadis, Moskva patriarhaadis, Belgradis, Bukarestis (kaks korda), Sofias, Thbilisis, Soome õigeusu ja luteri kirikus, samuti Etioopia ida-õigeusu kirikus, Rootsi luteri kirikus, katoliku kirikus Vatikanis, Saksamaa katolikus ja evangeelses kirikus, Prantsusmaal katolikus kirikus ja oma oikumeenilise aujärje mitmes piiskopkonnas.

Bartholomeos I kutsus kokku kõikide autokefaalsete ja autonoomsete kirikute peade erakorralised kohtumised İstanbulis 1992. aastal ja Pátmosel 1995. aastal.

Peale selle kutsus ta 1992. ja 1994. aastal kokku kõikide Oikumeenilise Patriarhaadi hierarhide erikohtumised İstanbulis.

Ta on Ateena Ülikooli, Moskva Teoloogia Akadeemia ja Bostoni Püha Risti Teoloogiakolledži au-teoloogiadoktor ja Londoni City University, Kreeta ülikooli ja Egeuse Ülikooli (Mytilíni) keskkonnaosakonna au-filosoofiadoktor.

2000. aastal anti talle Maarjamaa Risti I klassi teenetemärk.[1]

Bartholomeos I on Kreeta Õigeusu Akadeemia liige ja Viini Pro Oriente instituudi auliige.

1994. aastal võttis ta vastu erikutse Euroopa Parlamendi presidendilt ja esines seal.

Bartholomeos I on eriti huvitatud keskkonnaküsimustest ning on algatanud mitmeid strateegiaid looduse kaitseks.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]