Bartholomeos I

Allikas: Vikipeedia
Bartholomeos I
Patriarh Bartholomeus koos paavst Franciscusega.

Bartholomeos I ehk Bartolomeos I (Dimitrios Archontonis, kreeka keeles Δημήτριος Αρχοντώνης; sündinud 29. veebruaril 1940 Gökçeada saarel Hagioi Theodorois) on Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh aastast 1991. Ta on külastanud Eestit 2000 ja 2013. aastal.

Archontonis sündis 29. veebruaril 1940 Türgile kuuluval Gökçeada saarel. Ta käis algkoolis Gökçeadal (Imbros) ja keskkoolis İstanbulis. Ta sai 1961 Honsi (Chalki) teoloogiakoolist diplomi teoloogia alal ning 13. augustil 1961 pühitseti Gökçeadaldiakoniks.

1961–1963 teenis Türgi kodanikuna aega ohvitserina Türgi sõjaväes, omandades leitnandi auastme.

Oikumeenilise Patriarhaadi teadurina õppis Archontonis Roomas Oikumeenilises Idauuringute Instituudis, Bossey oikumeenilises instituudis Šveitsis ja Müncheni ülikoolis, spetsialiseerudes kanoonilisele õigusele.

1968 kaitses ta Rooma Gregoriuse Ülikoolis doktoriväitekirja "Pühade kaanonite ja kanooniliste dekreetide kodifitseerimisest õigeusu kirikus".

1969. aastast oli Honsi (Chalki) kreeka-õigeusu teoloogiakooli alldekaan.

19. oktoobril pühitseti ta İstanbulis preesteriks ja kuus kuud hiljem sai ta arhimandriidiks.

1972 määrati arhimandriit Bartholomeos Konstantinoopoli patriarhi erabüroo direktoriks. 1973 valis Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinod ta ühehäälselt Philadelphia metropoliidiks ning ta pühitseti piiskopiks 1973. aasta jõulupühal patriarhlikus Püha Jüri katedraalis İstanbulis.

Alates märtsist 1974 on ta Püha Sinodi liige ja 14. jaanuaril 1990 valiti ta ajaloolise linna Chalkedoni metropoliidiks.

2. novembril 1991 valis Püha Sinod pärast patriarh Dimitrios I surma metropoliit Bartholomeose ühehäälselt Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskopiks ja oikumeeniliseks patriarhiks.

Bartholomeos I räägib vabalt kreeka, türgi, itaalia, ladina, inglise, prantsuse ja saksa keelt.

On Idakirikute kanoonilise õiguse seltsi asutajaliige ja oli mitu aastat selle asepresident.

15 aastat (8 aastat asepresidendina) oli ta Kirikute Maailmanõukogu usu ja korra komitee liige. Ta osales kolmel Kirikute Maailmanõukogu peaassambleel (neljandal Uppsalas 1968, kuuendal Vancouveris 1983 ja seitsmendal Canberras 1991). Seitsmendal assambleel valiti ta Kirikute Maailmanõukogu Keskkomitee ja Täitevkomitee liikmeks.

Patriarh Bartholomeos I on käinud ametlikul apostellikul visiidil Agio Orosel, Kreeta kirikus, Aleksandria patriarhaadis, Antiookia patriarhaadis, Jeruusalemma patriarhaadis, Moskva ja kogu Venemaa patriarhaadis, Belgradis, Bukarestis (kaks korda), Sofias, Thbilisis, Soome õigeusu ja luteri kirikus, samuti Etioopia ida-õigeusu kirikus, Rootsi luteri kirikus, katoliku kirikus Vatikanis, Saksamaa katoliku ja evangeelses kirikus, Prantsusmaal katoliku kirikus ja oma oikumeenilise trooni mitmes piiskopkonnas.

Bartholomeos I kutsus kokku kõikide autokefaalsete ja autonoomsete kirikute peade erakorralised kohtumised İstanbulis 1992 ja Pátmosel 1995.

Peale selle kutsus ta 1992 ja 1994 kokku kõikide Oikumeenilise Patriarhaadi hierarhide erikohtumised İstanbulis.

Ta on Ateena Ülikooli, Moskva Teoloogilise Akadeemia ja Bostoni Püha Risti Teoloogiakolledži au-teoloogiadoktor ja Londoni City University, Kreeta ülikooli ja Egeuse Ülikooli (Mytilíni) keskkonnaosakonna au-filosoofiadoktor.

Bartholomeos I on Kreeta Õigeusu Akadeemia liige ja Viini Pro Oriente instituudi auliige.

1994 võttis ta vastu erikutse Euroopa Parlamendi presidendilt ja esines seal.

Bartholomeos I on eriti huvitatud keskkonnaküsimustest ning on algatanud mitmeid strateegiaid looduse kaitseks.