Arutelu:Mudel

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Oleks põnev teada, mis siin nüüd vaidlustatud on. Kui tegemist on ühe sõnaga, võib selle lihtsalt ära muuta, ma saan siis ise ka aru, millele täpsustus viitab (või siia selgituse panna). Kui ma mõne parandusega ei nõustu, siis võib juba arutelu teha.--Tvali 12:55, 14 Mar 2005 (UTC)

Mudel on omavahel seostatud ja sobivate väidete kogum (abstraktne mudel) või ese (füüsikaline objekt). Üldiselt on mudel inimese poolt valmistatud ja mitte ei ole objekt, mille mudel ta on, vaid osutab objektile või määrab objekti omadusi.

1. Siin puudub mudeli definitsioon. Mudel ei ole defineeritav selle kaudu, mis ta iseenesest on, vaid teatava suhte kaudu mudeli ja modelleeritava vahel.

2. See pole üldse oluline, kas mudel on inimese poolt valmistatud.

3. Matemaatilises loogikas on ka teine mudelimõiste, mis on küll esimesega seotud.

4. See, et mudel objektile osutab, ei ole oluline.

5. Kuidas mudel määrab asja omadusi? Andres 14:06, 14 Mar 2005 (UTC)


Eesti keeles kasutatakse mudeli kohta sõnu pilt (nagu maailmapilt, pilti ette saama) või nägemus (nägemus sellest asjast). Kas need tunduvad olevat piisavalt igapäevased, et need siia juurde kirjutada? Pilt või nägemus võib sisaldada ka emotsionaalseid elemente, mida sõna mudel üldiselt ei võimalda ja nende tähendusala on seega laiem. Mida teha?

Arvan, et nende sõnadeta saab läbi. Andres 21:53, 12 Mar 2005 (UTC)

Jälle see tõestamise küsimus. Andres 21:53, 12 Mar 2005 (UTC)

Kas võtan vaidlustamise sildi ise maha, kui olen vastava asja ära muutnud?
Parem ära võta. Andres 13:06, 13 Mar 2005 (UTC)
Jälgin edaspidi täpsemalt, et teha ümbersuunamised kõikjal, kus on, kuhu suunata ..ma lihtsalt ei salli neid punaseid linke :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_%28abstract%29

Saan aru, et Sa teed pidevalt uusi artikleid sellepärast, et Sa tahad ruttu punastest linkidest lahti saada. Aga esiteks, Sa ei saa neist lahti, kui Sa vähegi põhjalikumalt töötad, sest suurenev detailsuse aste nõuab ka spetsiifilisema teemaga artikleid. Teiseks, parem on punase lingiga ausalt signaliseerida, et teema on läbi töötamata, kui kiiruga luua artikkel, kuhu paigutatakse läbimõtlemata jutt ja lihtsalt isiklik arvamus. Korralike artiklite loomine sellistel teemadel nõuab pikaajalist kollektiivset tööd. Andres 13:06, 13 Mar 2005 (UTC)
Tegelikult ma hea meelega teeksin ka arendajatele ettepaneku, et lingi värv arvestaks selle lingi juurde lisatud mallidega. Mul on siin süvenemist, aga võib-olla uurin ka ise seda viki koodi (sest nagu aru saan, on ka suured kiiruseprobleemid ja pisut optimeerimist võiks mõnes punktis palju kasu tuua) ja proovin leida lahendeid -- esialgu on küll liiga vähe aega, et sinna developerite hulka ronida.

Kui mudel on asja vähendatud koopia, kas siis bakterist saab teha mudelit?

Õige, sellega ma ei arvestanud. Panen "muudetud mõõtkavaga".

Väidan, et mudel ei pea olema vähem funktsionaalne. Näiteks maakera mudeliks on gloobus, kuid kosmonaut võib maakera vaadelda gloobuse mudelina. Filmitähe mudeliks on tema reklaamfoto, kuid samas võib filmitähte käsitleda iseenese reklaamfoto mudelina. Jalgpallipalli mudeliks võib olla korvpallipall ja vastupidi. Taivo 17:05, 13 Mar 2005 (UTC)

Sul on õigus. Andres 17:48, 13 Mar 2005 (UTC)
Seal ongi võib-olla.
Viin täiendused sisse.


Artiklis võiks midagi olla ka selle kohta, et mudeli mõistet kasutatakse humanitaariavallaski.

Definitsioon?[muuda lähteteksti]

Mudel on originaali lihtsustatud, valitud eesmärgi seisukohast olulisi aspekte peegeldav teisend. --kanakukk 8. september 2009, kell 19:08 (UTC).

Ei pea olema lihtsustatud. Ei pea olema valitud eesmärki. Ja aks sõna "teisend" on kohane, selles pole ma kindel. Taivo 8. september 2009, kell 19:57 (UTC)

Võtsin selle tüki välja:--Kk 4. aprill 2010, kell 21:59 (EEST)Reply[vasta]

Mudel on süstemaatiline -- üritatakse määratud üldistuse-, funktsionaalsuse- ja organiseerituse tasandil kirjeldada ära kogu modelleeritav objekt, mitte ei viidata selle üksikutele omadustele. Füüsiline mudel sisaldab tavaliselt objekti visuaalseid, helilisi, funktsionaalseid, paiknevuse- ja muid aeg-ruumilisi omadusi, mida ta kirjeldab -- näiteks molekuli mudel keemias väljendab tihti aatomite ruumilist paiknevust, ent muudetud mõõtkavas. Samuti võivad sellises mudelis aatomite vahel olevad seosed olla näidatud füüsiliste ühenduste, nagu torudega. Sellisel juhul on aluseks molekuli infokaoga üldistus aatomite paiknevuse ja seosteni ning loodud vastavate omadustega objekt ruumis. Kuna molekul ise on objektide hulk, mitte objekt, siis on vastavad paiknevused ja seosed valitud sellised, et need sarnaneksid vastavatele omadustele, mis vastavat tüüpi molekulidel normaaltingimustes tavaliselt esinevad. Füüsilisele mudelile sarnaneb virtuaalne mudel arvutis, mille abil on paljusid omadusi lihtsam edastada ja mis võib kujutada ka näiteks ajaloosündmust või ilmastiku muutumist filmi kujul. Tihti väänatakse mudelit luues ka kogu teljestikku ja tekitatakse muul viisil infokadu -- näiteks päikesesüsteemi mudeli puhul ei ole võimalik näidata objektide suuruse-kauguse suhteid nii, nagu need tegelikult on, sest sellisel juhul muutuks vastav mudel kasutuskõlbmatuks. Seega võetakse suuruste suhted ja kauguste suhted ja luuakse mudel, kus on õige ainult iga kahe objekti omavaheliste suuruste suhe ja iga kahe objekti kauguse suhe päikesest. Objekti täpseim mudel on selle identne koopia.

Mudel ei pea olema vastavuses mingi teise objektiga. Näiteks lambipirni võib käsitleda nii päikese, pirni kui inimese pea mudelina, ehkki ta minu meelest ei ole ühegagi neist vastavuses. Taivo (arutelu) 15. märts 2012, kell 16:58 (EET)Reply[vasta]

Teatud strukturaalne või funktsionaalne vastavus on minu arvates siiski mudelile omane. Päikese puhul võib aluseks olla valgusetekitamine, pirni ja pea puhul kuju. Kui entiteet A ja entiteet B vahel pole mingisugust vastavust, näiteks varblane ja labialisatsioon, siis neid teineteise mudelitena ka ei käsitleta. Mudel on teatud mõttes mudeldatava kujutis ja ma tahaks kasutada minu jaoks võõraid fraase nagu "ikooniline seos" - aga siinkohal oleks tarvis juba oHpuud. --Oop (arutelu) 15. märts 2012, kell 18:45 (EET)Reply[vasta]
Võib-olla peaks siis rääkima sarnasusest, mitte vastavusest. Sellega ma oleksin nõus. Taivo (arutelu) 15. märts 2012, kell 20:17 (EET)Reply[vasta]

Makett ja näidis?[muuda lähteteksti]

Mudel võib olla sama mis makett või näidis (nt EE). Pole kindel, mis eraldi artikliks teha ja mis mitte--Estopedist1 (arutelu) 2. jaanuar 2016, kell 13:23 (EET)Reply[vasta]

Need peaksid küll olema eraldi artiklid. Andres (arutelu) 2. jaanuar 2016, kell 15:08 (EET)Reply[vasta]

Minu meelest "Mudel on objektiga kindlas vastavuses." kuulub minu meelest definitsiooni juurde, kuigi see ei ole kuigi selge sõnastus. Andres (arutelu) 3. jaanuar 2019, kell 21:29 (EET)Reply[vasta]

Tegelikult ei, selle lause võib üldse ära jätta. Andres (arutelu) 3. jaanuar 2019, kell 21:36 (EET)Reply[vasta]
Nõus.--Andrus Kallastu (arutelu) 3. jaanuar 2019, kell 23:27 (EET)Reply[vasta]

Mudeli kitsendamine teadusega pole õige, näiteks hoone makett on hoone mudel. Andres (arutelu) 3. jaanuar 2019, kell 21:36 (EET)Reply[vasta]

Nõus. Võib-olla rääkida selles artiklis mudelist kui üldmõistest, st jätta valdkond üldse ära.--Andrus Kallastu (arutelu) 3. jaanuar 2019, kell 23:24 (EET)Reply[vasta]