Army Cadet Force

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Armee Kadetivägi)
Jump to navigation Jump to search

Armee Kadetivägi - Army Cadet Force


ACF Logo.png
ACF logo
Lühend ACF
Moto To Inspire To Achieve
Asutatud 1860
Tüüp Sõjanduslik noorteorganisatsioon
Õiguslik staatus Avalik organisatsioon
Eesmärk Sõjaline huviõpe ja kodanikukasvatus
Peakorter London
Asukoht Inglismaa
Liikmed ~56 000
Veebileht http://armycadets.com/

Army Cadet Force ehk Armee Kadetivägi, lühendatuna ACF ehk AKV on Suurbritannias kaitseministeeriumi toetusel tegutsev paramilitaarse kallakuga riiklik noorteorganisatsioon. Ei kuulu relvajõudude koosseisu.

Suurbritannias on lisaks ka eraldi organisatsioon Kombineeritud Kadetivägi (Combined Cadet Force), mis tegutseb koolide juures ja omab riigikaitseõpetuse iseloomu. Samuti on olemas vastavad merendus- ja lennuasjanduse teemalised noorteorganisatsioonid.

Liikmeskond[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsiooni noored liikmed on vanuses 12–18,9 aastat ja neid nimetatakse kadettideks. Liikmed ei kuulu sõja-ajal rakendamisse ega ametlikku sõjaväe koosseisu. Tegevust juhivad täiskasvanud noortejuhid, kellest paljud on endised sõjaväelased. Liikmeid on kokku umbes 47 700 (2010). Lisaks on u 8500 täiskasvanud instruktorit. Rühmi on kokku u 1700, need moodustavad kompaniisid, pataljone ja rügemente.

Väljaõpe ja tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Armee Kadetivägi pakub noortele väljaõpet ja kogemust sõjalise väljaõppe kaudu, sisaldades seikluslikku õpet, kogemuste omandamist, distsipliini ja heaks kodanikuks kasvamist. Regulaarsed kokkusaamised toimuvad tavaliselt 2 korda nädalas. Lisaks toimuvad välilaagrid, matkad, Briti sõjaväeosade külastused ja muud üritused.

Õppeained:

 • Riviõpe ja sõjaväeline viisakus
 • Militaarsed teadmised
 • Lahingu- ja välitegevus
 • Relvad
 • Laskmine
 • Kaart ja kompass
 • Matkamine
 • Esmaabi
 • Füüsiline treening
 • Kadett ühiskonnas

Kadettidel on väljaõppega seotud järgukatsed, mis jagunevad baasõppeks, 1.-4. järguks ja meistrijärguks. Lisaks antakse juhtimiskoolitust ja on võimalik sooritada erialakasteid nagu näiteks täpsuslaskur või sidemees.

Kadettide auastmed[muuda | muuda lähteteksti]

Kadettide auastmed jäljendavad Briti armee allohvitseri auastmeid ja märgivad noorte vastutuse astet ühenduses võimaliku juhiametiga. Koos auastmega kantakse pagunil märgistust CADET.

Alljärgnevas tabelis on AKV auastmetunnused koos eestikeelse lähedase vastega, arvestades Briti armee ja Eesti kaitseväe auastmete ning ametikohtade süsteemi erinevusi.

Tunnus-pagun Cadet Rank Slide - Cadet.jpg Cadet Rank Slide - Lance Corporal.jpg Cadet Rank Slide - Corporal.jpg Cadet Rank Slide - Sergeant.jpg Cadet Rank Slide - Staff Sergeant.jpg Cadet Rank Slide - CSM.jpg Cadet Rank Slide - RSM.jpg Under Officer.png
Auaste inglise k. Cadet Cadet Lance Corporal Cadet Corporal Cadet Sergeant Cadet Staff/Colour Sergeant Cadet Company Sergeant Major Cadet Regimental Sergeant Major Cadet Under Officer
Auastme tõlge kadett kadett nooremkapral kadett kapral
(grupiülem)
kadett seersant
(jaoülem)
kadett veebel
(rühmavanem)
kadett vanemveebel
(kompaniiveebel)
kadett staabiveebel
(üksuseveebel)
kadett ohvitseri asetäitja

Varustus[muuda | muuda lähteteksti]

Kadett väljaõppel automaadiga L98A1.
Plakat 2. maailmasõja ajast

Liikmetel on õigus kanda briti armee uut MTP (Multi-Terrain Pattern) välivormi, mis vahetab järk-järgult välja senise mudel CS95 vormi. Vormil peab olema 3 küljest selgelt nähtav märgis "ACF". Varustus saadakse riigi poolt ja kadetid peavad selle hiljem tagastama. Kõigile kadettidele väljastatakse:

 • Peakate (erinev sõltuvalt rügemendist)
 • 2 vormikuube
 • 2 vormipükste paari
 • 2 T-särki
 • Tuule- ja vihmajope
 • Fliis
 • Ametivöörihm
 • Õla-käeside tunnusmärkidega

Saapad tuleb muretseda lapsevanema vahenditest. Kadetid kasutavad väljaõppel oma tulirelvi, milleks on L98A2 (armees SA80A2). Kadettidele väljastatakse õppustel armee 24-tunni toidupakke.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

1859. a formeeriti Inglismaal Prantsuse invasiooni ohus kohalikud miilitsaüksused, mis said praktiliselt Briti Territoriaalarmee eelkäijaiks. Esimene kadetiüksus formeeriti noortest ametlikult 1889. a Frimley Park´is. Üksus koosnes kaheksast koolipõhisest kadetikompaniist ja oli tänase Kombineeritud Kadetiväe eelkäija. Hiljem Victoria ajastul moodustati sotsiaaltöö eestvedaja Adam Gray juhtimisel koolidest erialdi Kadetikorpuse üksused. Kui 1908. a formeeriti Territoriaalarmee, läksid nii koolipõhised, kui eraldiseisvad kadetiüksused selle käsutusse. Koolipõhised kadetiüksused hakkasid tegema koostööd Ohvitseride õppekorpusega (Officer Training Corps).

1914. a nimetati eraldiseisvad kadetiüksused Armee Kadetiväeks - Army Cadet Force ja võeti Sõjabüroo (War Office) kontrolli alla. Korrastati kadettide väljaõpet ja juurutati tasemetestid. Pärast kaitse-eelarve kärpeid otsustati 1923. a lõpetada organisatsiooni riiklik regulaarne toetamine. Tegevuse jätkamiseks moodustati Briti Rahvuslik Kadetiassosatsioon (British National Cadet Association). 2. maailmasõja ajal tõusis noortetegevus jälle päevakorda, reformeeriti ja saadi juurde toetust kodukaitseüksustelt. 1957. a tunnistati Armee Kadetivägi ametlikult tähendusrikkaks noorteorganisatsiooniks ja Kaitseministeerium võttis selle ametlikult enda sponsorluse alla. Alates 1982. a lubati liikmeks astuda ka tütarlastel, kellele oli seni olnud erialdi organisatsioon.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Lingid[muuda | muuda lähteteksti]