Vikipeedia:Digihariduse konkurss

Allikas: Vikipeedia
Paneme ühiselt Eesti majandustaeva elama!

Digihariduse konkurss on ellu kutsutud selleks, et täiendada majandusvaldkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias ja muuta majanduskeele mõistevara kõigile hõlpsamini kättesaadavaks. Osalema on kutsutud kõik, kes loovad ja tõlgivad vikiartikleid majandusvaldkonna (sh -isikute) kohta. Konkursi viivad läbi ning parimaid artiklikirjutajaid premeerivad Tartu Ülikool ja Swedbank. Konkursi raames korraldatakse kaks artiklivõistlust aastas. Digihariduse konkurss on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

2018. aasta esimene artiklivõistlus toimub Vikipeedia keskkonnas 1. veebruarist kuni 10. maini. Osaleda saavad kõik, kes kirjutavad Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid või täiendavad olulises mahus olemasolevaid.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel. Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud. Uutel kirjutajatel palume tutvuda üldise vikijuhendiga. Kindlasti on abiks ka heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Osalemiseks on vaja:

  • registreeruda Vikipeedia kasutajaks,
  • valida artikli teema (vt ka soovituslike artiklite loend allpool),
  • lisada siia tabelisse oma kasutajanimi ja loodava(te) artikli(te) pealkiri,
  • ennast siin lehel kirja panna.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Hindamiskomisjoni liikmed on Tartu Ülikooli ja Swedbanki esindajad: Helje Kaldaru, emeriitdotsent (TÜ majandusteaduskond); Riina Reinsalu, keeletoimetamise õppejõud (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut); Ivo Kruusamägi, vikipedist (TÜ); Kadri Leesment, karjäärikeskuse projektijuht (Swedbank); Tõnu Mertsina, peaökonomist (Swedbank); Art Lestberg, Head of Corporate Sales Business Area (Swedbank).

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Hindamisel võetakse arvesse nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust. Rahalised preemiad paneb välja Swedbank.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik majandusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Järgnevalt mõned näited.

Üldist

deflatsioon, ettevõte, ettevõtlus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, Euroopa Majanduspiirkond, fiskaalpoliitika, inflatsioon, jätkusuutlik ettevõtlus, kasum, kaubanduspoliitika, kontsern, käive, maailmamajandus, majandus, majandusharu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, majandussurutis, majandussüsteem, makroökonoomika, mikroökonoomika, monopol, osalusmajandus, rahvusvaheline kaubandus, riigi rahandus, segamajandus, sisemajanduse kogutoodang, sotsiaalne ettevõtlus, tarbijahinnaindeks, teenus, tööturg, turg, turundus, turutõrge, väliskaubandus, ärimudel, ökonomeetria

Finantsvaldkond ja investeerimine

aažio, akreditiiv, aksepteerimisväärtus, aktsiakapital, aktsiaorder, aktsionär, annutiteet, apostill, arhiveerimistunnus, arvelduskonto, arvelduskrediit, arvelduspäev, asutamisotsus, autoriseerimine, autoriseerimispiir, autoriseerimispäring, bartertehing, Basel I, bilansireisting, bilansireiting, blankett, broneerimine, brutomarginaal, brutotulu, börsihind, börsiväline, debiteerimise kuupäev, deebetkaart, deposiit, diferentseeritud määrad, diskonteerimine, dividend, dokumentaalmakse, duokonto, duratsioon, E-arve, elektrooniline maksevahend, elektroonilised kanalid, eluasemelaen, emaettevõte, eraisik, eraklient, esindaja, Euribor, faktooring, faktuurarve, finantsinstrument, finantsjuhtimine, finantsplaneerimine, finantsturg, fond, fondi depoopank, fondikorraldus, fondiorder, fondiosak, fondivalitseja, FIE, hange, hedge-fond (riskifond), hindamisakt, hoiukuu, hoiuperiood, hooldustasu, hüpoteek, IBAN, inkassatsioon, inkasso, intress, intressimäär, investeerimisfond, investeerimiskonto, investeerimislaen, investeerimistoode, investeering, investor, juriidiline isik, järelmaks, järelmaksukaart, kaardimakse, kaaslaenaja, kaaslaenajad, kahjum, kapitali adekvaatsus, kapitalinõue, kasumi tulusiduvus, kasumiaruanne, kasusaaja, kasutusrent, kasvukonto, kattekonto, kattevaluuta, kaubaväärtpaber, kauplemiskonto, kindlustushüvitis, kindlustuskaitse, kindlustusperiood, kindlustusvõtja, kinnisasi, kinnistamine, kliendinõustaja, kliendireiting, kliiring, kodukapitalilaen, kogumiskonto, kohaselt, kohustis, kohustistasu, kohustuslik kogumispension, kombineeritud kapitaliväärtpaberid, komisjonitasu, kommertspaber, kommertspant, konsolideerimine, konteerimine, konto, kontojääk, kontoväljavõte, konverteerimisvaluuta, korrespondentpank, krediidi kulukuse määr, krediidirisk, kuuhooldustasu, kuulimiit, kviitung, kvoot, käendaja, käendusleping, käibekapitalilaen, käibeteatis, käsipant, laenu provisjon, laenu vaba jääk, laenude järelvalve, laenugraafik, laenukomitee, laenukomponendid, laenulimiit, laenumakse, laenupoliitika, laenupädevus, laenurisk, laenusaaja, laenusumma, laenutulu, lepingutasu, leppetrahv, liising, limiidikonto, limiiditasu, maaelu- ja põllumajanduslaen, majandusanalüüs, maksehäireregister, maksejõuetus, maksekorraldus, maksepuhkus, maksepäev, maksevahendaja, marginaal, marsruutimisnumber, mittenoteeritud aktsia, mitteresident, määratud maksed, netosissetulek, nimiväärtus, nominaalne, nostrokonto, obligatsioon, omafinantseerimine, omakapital, omandiõigustunnistus, omavastutus, osak, osakapital, osakud, osanik, osaühing, otsekorraldus, pangakaart, pangakonto, pangapäev, pangasaladus, pank, pensionifond, pikaajaline laen, PIN, poliis, POS terminal, proaktiivne, probleemlaen, prokurist, provisjon, provisjoneerimine, puhasväärtus, põhiosa võlg, põhivaluuta, pärimisõigus, pärimisõigustunnistus, püsikorraldus, püsilaekumine, püsimakse, rahandus, rahaturuinstrument, rahvusvaheline makse, registreerimisnumber, registrikood, regressinõue, riskikapital, saldo, segment, sertifikaat, sidusettevõte, siirdväärtpaber, siseriiklik makse, skooring, struktureeritud võlakirjad, sularaha, SWIFT kood, tagatis, tarbimislaen, tasaarveldus, tasaarvestus, teenustasu, teller, tooraine, trahv, turuhind, tähtajaline hoius, täisühing, usaldusühing, vabad vahendid, vabakonteering, vallasvara, valuuta, valuutaforward, varade juhtimine, varaklass, veksel, viiteaeg, viitenumber, viivis, volikiri, volitus, võlakiri, võlg, võlgnik (deebitor), väärtpaber, väärtuspäev, õnnetusjuhtum, õppelaen, ärakiri, ärilaen

Eestiga seotud artikleid

Eesti import, Eesti eksport, Eesti energeetika, Eesti majanduse ajalugu, Eesti maksusüsteem, Eesti pangandus, Eesti rahapoliitika

Tulemused[muuda lähteteksti]

Parimate väljakuulutamine Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 27. juulil 2017.

Esimesel konkursil, mis toimus 1. veebruarist kuni 1. juunini 2017, tõsteti esile järgnevaid artikleid ja autoreid:

Kõiki esitatud artikleid näeb siit.

Teisel konkursil, mis toimus 1. septembrist kuni 1. detsembrini 2017, tõsteti esile järgnevaid autoreid:

  • Kristjan Kalam [peapreemia]
  • Andry Arro [peapreemia]
  • Isabel Laiapea [ergutusauhind]
  • Mari Kirss [ergutusauhind]

Kõiki esitatud artikleid näeb siin.

Kontakt[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud sisulisi küsimusi saab esitada Ivo Kruusamägile (ivo@wikimedia.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus. Konkursi korraldust puudutavad küsimused palun saata Katrin Linnole (katrin.linno@ut.ee).

Välislingid[muuda lähteteksti]