Vikipeedia:Digihariduse konkurss

Allikas: Vikipeedia
Paneme ühiselt Eesti majandustaeva elama!

Digihariduse konkurss on ellu kutsutud selleks, et täiendada majandusvaldkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias ja muuta majanduskeele mõistevara kõigile hõlpsamini kättesaadavaks. Osalema on kutsutud kõik, kes loovad ja tõlgivad vikiartikleid majandusvaldkonna (sh -isikute) kohta. Konkursi viivad läbi ning parimaid artiklikirjutajaid premeerivad Tartu Ülikool ja Swedbank. Konkursi raames korraldatakse kaks artiklivõistlust aastas. Digihariduse konkurss on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

2017. aasta teine artiklivõistlus toimub Vikipeedia keskkonnas 1. septembrist kuni 1. detsembrini. Osaleda saavad kõik, kes kirjutavad Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid või täiendavad olulises mahus olemasolevaid.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel. Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud. Uutel kirjutajatel palume tutvuda üldise vikijuhendiga. Kindlasti on abiks ka heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Kui osaled digihariduse konkursil, siis anna sellest kindlasti teada siin. Samalt lehelt saad näha ka seda, mis teemad on valinud teised kasutajad.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Hindamiskomisjoni liikmed on Tartu Ülikooli ja Swedbanki esindajad: Helje Kaldaru, emeriitdotsent (TÜ majandusteaduskond); Riina Reinsalu, keeletoimetamise õppejõud (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut); Ivo Kruusamägi, vikipedist (TÜ); Kaur Orgusaar, karjäärikoordinaator (Swedbank); Tõnu Mertsina, peaökonomist (Swedbank); Art Lestberg, Head of Corporate Sales Business Area (Swedbank).

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Hindamisel võetakse arvesse nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust. Rahalised preemiad paneb välja Swedbank.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik majandusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Järgnevalt mõned näited.

Üldist

deflatsioon, ettevõte, ettevõtlus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, Euroopa Majanduspiirkond, fiskaalpoliitika, inflatsioon, jätkusuutlik ettevõtlus, kapitalism, kasum, kaubanduspoliitika, kontsern, käive, maailmamajandus, majandus, majandusharu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, majandussurutis, majandussüsteem, makroökonoomika, mikroökonoomika, monopol, osalusmajandus, rahvusvaheline kaubandus, riigi rahandus, segamajandus, sisemajanduse kogutoodang, sotsiaalne ettevõtlus, tarbijahinnaindeks, teenus, tööturg, turg, turundus, turutõrge, väliskaubandus, ärimudel, ökonomeetria

Finantsvaldkond ja investeerimine

aažio, akreditiiv, aksepteerimisväärtus, aktsiakapital, aktsiaorder, aktsionär, annutiteet, apostill, arhiveerimistunnus, arvelduskonto, arvelduskrediit, arvelduspäev, asutamisotsus, autoriseerimine, autoriseerimispiir, autoriseerimispäring, bartertehing, Basel I, Basel II, bilansireisting, bilansireiting, blankett, broneerimine, brutomarginaal, brutotulu, börsihind, börsiväline, debiteerimise kuupäev, deebetkaart, deposiit, diferentseeritud määrad, diskonteerimine, dividend, dokumentaalmakse, duokonto, duratsioon, E-arve, elektrooniline maksevahend, elektroonilised kanalid, eluasemelaen, emaettevõte, eraisik, eraklient, esindaja, Euribor, faktooring, faktuurarve, finantsanalüüs, finantsinstrument, finantsjuhtimine, finantsplaneerimine, finantsteenus, finantsturg, fond, fondi depoopank, fondikorraldus, fondiorder, fondiosak, fondivalitseja, futuur, FIE, hange, hedge-fond (riski maandamise fond), hindamisakt, hoiukuu, hoiuperiood, hooldustasu, hüpoteek, IBAN, inkassatsioon, inkasso, intress, intressimäär, investeerimisfond, investeerimiskonto, investeerimislaen, investeerimistoode, investeering, investor, juriidiline isik, järelmaks, järelmaksukaart, kaardimakse, kaaslaenaja, kaaslaenajad, kahjum, kapitali adekvaatsus, kapitalinõue, kasumi tulusiduvus, kasumiaruanne, kasusaaja, kasutusrent, kasvukonto, kattekonto, kattevaluuta, kaubaväärtpaber, kauplemiskonto, kindlustushüvitis, kindlustuskaitse, kindlustusperiood, kindlustusvõtja, kinnisasi, kinnistamine, kliendinõustaja, kliendireiting, kliiring, kodukapitalilaen, kogumiskonto, kohaselt, kohustis, kohustistasu, kohustuslik kogumispension, kombineeritud kapitaliväärtpaberid, komisjonitasu, kommertspaber, kommertspant, konsolideerimine, konteerimine, konto, kontojääk, kontoväljavõte, konverteerimisvaluuta, korrespondentpank, krediidi kulukuse määr, krediidirisk, krediitkaart, kuuhooldustasu, kuulimiit, kviitung, kvoot, käendaja, käendusleping, käibekapitalilaen, käibeteatis, käsipant, laenu provisjon, laenu vaba jääk, laenude järelvalve, laenugraafik, laenukomitee, laenukomponendid, laenulimiit, laenumakse, laenupoliitika, laenupädevus, laenurisk, laenusaaja, laenusumma, laenutulu, lepingutasu, leppetrahv, liising, limiidikonto, limiiditasu, maaelu- ja põllumajanduslaen, majandusanalüüs, maksehäireregister, maksejõuetus, maksekorraldus, maksepuhkus, maksepäev, maksevahendaja, marginaal, marsruutimisnumber, mittenoteeritud aktsia, mitteresident, määratud maksed, netosissetulek, nimiväärtus, nominaalne, nostrokonto, obligatsioon, omafinantseerimine, omakapital, omandiõigustunnistus, omavastutus, optsioon, osak, osakapital, osakud, osanik, osaühing, otsekorraldus, pangakaart, pangakonto, pangapäev, pangasaladus, pank, pensionifond, pikaajaline laen, PIN kood, poliis, POS terminal, proaktiivne, probleemlaen, prokurist, provisjon, provisjoneerimine, puhasväärtus, põhiosa võlg, põhivaluuta, pärimisõigus, pärimisõigustunnistus, püsikorraldus, püsilaekumine, püsimakse, rahandus, rahaturuinstrument, rahvusvaheline makse, registreerimisnumber, registrikood, regressinõue, riskikapital, saldo, segment, sertifikaat, sidusettevõte, siirdväärtpaber, siseriiklik makse, skooring, struktureeritud võlakirjad, sularaha, SWIFT kood, tagatis, tarbimislaen, tasaarveldus, tasaarvestus, teenustasu, teller, tooraine, trahv, turuhind, tähtajaline hoius, täisühing, usaldusühing, vabad vahendid, vabakonteering, vallasvara, valuuta, valuutaforward, varade juhtimine, varaklass, veksel, viiteaeg, viitenumber, viivis, volikiri, volitus, võlakiri, võlg, võlgnik (deebitor), väärtpaber, väärtpaberikonto, väärtuspäev, õnnetusjuhtum, õppelaen, ärakiri, ärilaen

Eestiga seotud artikleid

Eesti import, Eesti eksport, Eesti energeetika, Eesti majandus, Eesti majanduse ajalugu, Eesti maksusüsteem, Eesti pangandus, Eesti rahapoliitika

Tulemused[muuda lähteteksti]

Parimate väljakuulutamine Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 27. juulil 2017.

Esimese konkursi puhul, mis toimus 1. veebruarist kuni 1. juunini 2017, sai esile tõstetud järgnevaid artikleid ja autoreid:

Kontakt[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Ivo Kruusamägile (ivo@wikimedia.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]