Vikipeedia:Digihariduse konkurss

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Paneme ühiselt Eesti majandustaeva elama!

Digihariduse konkurss on ellu kutsutud selleks, et täiendada majandusvaldkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias ja muuta majanduskeele mõistevara kõigile hõlpsamini kättesaadavaks. Osalema on kutsutud kõik, kes loovad ja tõlgivad vikiartikleid majandusvaldkonna (sh -isikute) kohta. Konkursi viivad läbi ning parimaid artiklikirjutajaid premeerivad Tartu Ülikool ja Swedbank. Konkursi raames korraldatakse kaks artiklivõistlust aastas. Digihariduse konkurss on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

IV konkurss toimus 1. septembrist kuni 15. detsembrini 2018. Osaleda said kõik, kes kirjutasid Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid või täiendasid olulises mahus olemasolevaid. Parimaid artikleid premeeritakse rahaliste auhindadega. Auhinnafond on 1800 eurot, mille on pannud välja Swedbank.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel. Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud. Uutel kirjutajatel palume tutvuda üldise vikijuhendiga. Kindlasti on abiks ka heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Osalemiseks on vaja:

 • registreeruda Vikipeedia kasutajaks,
 • valida artikli teema (vt ka soovituslike artiklite loend allpool),
 • lisada siia tabelisse oma kasutajanimi ja loodava(te) artikli(te) pealkiri,
 • ennast siin lehel kirja panna.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Hindamiskomisjoni liikmed on Tartu Ülikooli, Vikipeedia ja Swedbanki esindajad: Riina Reinsalu, keeletoimetamise õppejõud (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut); Ivo Kruusamägi (Vikipeedia); Birgit Märtin (Swedbank).

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Hindamisel võetakse arvesse nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust. Rahalised preemiad paneb välja Swedbank.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik majandusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Järgnevalt mõned näited.

Üldist

deflatsioon, ettevõte, ettevõtlus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, Euroopa Majanduspiirkond, fiskaalpoliitika, inflatsioon, jätkusuutlik ettevõtlus, kasum, kaubanduspoliitika, kontsern, käive, maailmamajandus, majandus, majandusharu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, majandussurutis, majandussüsteem, makroökonoomika, mikroökonoomika, monopol, osalusmajandus, rahvusvaheline kaubandus, riigi rahandus, segamajandus, sisemajanduse kogutoodang, sotsiaalne ettevõtlus, tarbijahinnaindeks, teenus, tööturg, turg, turundus, turutõrge, väliskaubandus, ärimudel, ökonomeetria

Finantsvaldkond ja investeerimine

aažio, akreditiiv, aksepteerimisväärtus, aktsiakapital, aktsionär, arhiveerimistunnus, arvelduskonto, arvelduskrediit, asutamisotsus, autoriseerimine, autoriseerimispiir, autoriseerimispäring, bartertehing, bilansireisting, bilansireiting, blankett, broneerimine, brutomarginaal, börsihind, börsiväline, debiteerimise kuupäev, deebetkaart, deposiit, diferentseeritud määrad, diskonteerimine, dividend, dokumentaalmakse, duokonto, duratsioon, elektroonilised kanalid, emaettevõte, eraisik, eraklient, esindaja, Euribor, faktuurarve, finantsinstrument, finantsplaneerimine, finantsturg, fond, fondi depoopank, fondikorraldus, fondiorder, fondiosak, fondivalitseja, FIE, hange, hindamisakt, hoiukuu, hoiuperiood, hooldustasu, hüpoteek, IBAN, inkassatsioon, inkasso, intress, intressimäär, investeerimisfond, investeerimiskonto, investeerimislaen, investeerimistoode, investeering, investor, juriidiline isik, järelmaks, järelmaksukaart, kaardimakse, kaaslaenaja, kaaslaenajad, kapitali adekvaatsus, kapitalinõue, kasumi tulusiduvus, kasumiaruanne, kasusaaja, kasutusrent, kasvukonto, kattekonto, kattevaluuta, kaubaväärtpaber, kauplemiskonto, kindlustushüvitis, kindlustuskaitse, kindlustusperiood, kindlustusvõtja, kinnisasi, kinnistamine, kliendinõustaja, kliendireiting, kliiring, kodukapitalilaen, kogumiskonto, kohaselt, kohustistasu, kohustuslik kogumispension, kombineeritud kapitaliväärtpaberid, komisjonitasu, kommertspaber, kommertspant, konsolideerimine, konteerimine, konto, kontojääk, kontoväljavõte, konverteerimisvaluuta, korrespondentpank, krediidi kulukuse määr, krediidirisk, kuuhooldustasu, kuulimiit, kviitung, kvoot, käendaja, käendusleping, käibekapitalilaen, käibeteatis, käsipant, laenu provisjon, laenu vaba jääk, laenude järelvalve, laenugraafik, laenukomitee, laenukomponendid, laenulimiit, laenumakse, laenupoliitika, laenupädevus, laenurisk, laenusaaja, laenusumma, laenutulu, lepingutasu, leppetrahv, liising, limiidikonto, limiiditasu, maaelu- ja põllumajanduslaen, majandusanalüüs, maksejõuetus, maksekorraldus, maksepuhkus, maksepäev, maksevahendaja, marginaal, marsruutimisnumber, mittenoteeritud aktsia, mitteresident, määratud maksed, netosissetulek, nimiväärtus, nominaalne, nostrokonto, obligatsioon, omafinantseerimine, omakapital, omandiõigustunnistus, omavastutus, osak, osakapital, osakud, osanik, osaühing, otsekorraldus, pangakaart, pangakonto, pangapäev, pangasaladus, pank, pensionifond, pikaajaline laen, PIN, poliis, POS terminal, proaktiivne, probleemlaen, prokurist, provisjon, provisjoneerimine, puhasväärtus, põhiosa võlg, põhivaluuta, pärimisõigus, pärimisõigustunnistus, püsikorraldus, püsilaekumine, püsimakse, rahandus, rahaturuinstrument, rahvusvaheline makse, registreerimisnumber, registrikood, regressinõue, riskifond, riskikapital, saldo, segment, sertifikaat, sidusettevõte, siirdväärtpaber, siseriiklik makse, skooring, struktureeritud võlakirjad, sularaha, tagatis, tarbimislaen, tasaarveldus, tasaarvestus, teenustasu, teller, tooraine, trahv, turuhind, tähtajaline hoius, täisühing, usaldusühing, vabad vahendid, vabakonteering, vallasvara, valuuta, valuuta-''forward'', varade juhtimine, varaklass, veksel, viiteaeg, viitenumber, viivis, volikiri, volitus, võlakiri, võlgnik (deebitor), väärtuspäev, õnnetusjuhtum, õppelaen, ärakiri, ärilaen

Eestiga seotud artikleid

Eesti import, Eesti energeetika, Eesti majanduse ajalugu, Eesti maksusüsteem, Eesti pangandus, Eesti rahapoliitika

Tulemused[muuda lähteteksti]

Parimate väljakuulutamine Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 27. juulil 2017.
Stipendiaatide premeerimine Tartu Ülikooli nõukogu saalis 15. veebruaril 2018. Anneli Saro, Kristjan Kalam, Isabel Laiapea ja Kadri Leesment.

Esimesel konkursil, mis toimus 1. veebruarist kuni 1. juunini 2017, tõsteti esile järgnevaid artikleid ja autoreid:

Kõiki esitatud artikleid näeb siit.

Teisel konkursil, mis toimus 1. septembrist kuni 1. detsembrini 2017, tõsteti esile järgnevaid autoreid:

 • Kristjan Kalam [peapreemia]
 • Andry Arro [peapreemia]
 • Isabel Laiapea [ergutusauhind]
 • Mari Kirss [ergutusauhind]

Kõiki esitatud artikleid näeb siin.

Kolmandal konkursil, mis toimus 1. veebruarist kuni 10. maini 2018, tõsteti esile järgnevaid autoreid:

 • Andry Arro [peapreemia]
 • Britt Kalam [ergutusauhind]
 • Raul Kern [ergutusauhind]
 • Kristjan-Martin Kirjanen [ergutusauhind]

Kõiki esitatud artikleid näeb siin.

Neljandal konkursil, mis toimus 1. septembrist kuni 15. detsembrini 2018, tõsteti esile järgnevaid autoreid:

 • Andry Arro [1. koht]
 • Raul Veede [2. koht]
 • Britt Kalam [ergutusauhind]
 • Ille Knotts [ergutusauhind]

Kõiki esitatud artikleid näeb siin.

Kontakt[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud sisulisi küsimusi saab esitada Ivo Kruusamägile (ivo@wikimedia.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus. Konkursi korraldust puudutavad küsimused palun saata Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee).

Välislingid[muuda lähteteksti]