Vikipeedia:Artiklite kvaliteedikriteeriumid

Allikas: Vikipeedia

Eestikeelse Vikipeedia 244 671 artikli seas on nii kõrge kvaliteediga põhjalikke kirjutisi kui ka hädasti toimetamist ootavaid tekste. Siinse lehekülje eesmärgiks on pakkuda abi artiklite kvaliteedi hindamisel ja sellega toetada nende arengut.

Hindamine on kasulik näiteks selleks, et hõlbustada artiklite juures puuduste leidmist ja innustada inimesi nende seisukorda parandama. Ühtlasi aitab see leida artikleid, millest eeskuju võtta, määratleda ootusi artiklitele ja täpsustada Vikipeedia vormistusnõudeid ning ühtlustada eri artiklite stiili ja ülesehitust.

Hindamisele ei kuulu loendid, täpsustusleheküljed ja artiklinimeruumi mittekuuluvad lehed.

Ootused artiklile[muuda lähteteksti]

Tõeliselt hea artikkel:

 • vastab teemale ja katab sobivates proportsioonides ning selgelt struktureeritud kujul kõik teema seisukohalt olulised aspektid (ehk artikkel on teema piires enam-vähem ammendav);
 • on võimalikult põhjalik ja avab ühtlasi laiemat konteksti, kuid ei lange kõrvalistesse detailidesse;
 • kõik olulised faktid on tõendatud viidetega usaldusväärsetele allikatele;
 • teema on esitatud neutraalselt kattes erinevatest usaldusväärsetest allikatest pärinevaid seisukohti ja esituses pole vastuolusid;
 • sõnastus on selge, kompaktne ja üheselt mõistetav ning korrektse õigekeelega;
 • vastab Vikipeedia vormistusnõuetele (sealhulgas artikliosade järjekorra, linkimise jm osas);
 • vastab stiilinõuetele (näiteks ei sisalda erialast slängi, kõik viited on artikli piires ühetaoliselt vormistatud, sisaldab korralikku sissejuhatust jne);
 • artikkel on varustatud kvaliteetsete teemakohaste meediamaterjalidega, mille juures on sobivad selgitused ja mille kasutusõigustega on kõik korras;
 • tekst on stabiilne (artiklit ei muudeta pidevalt vaidluste tõttu) ja ajakohane;
 • see ei sisalda originaaluurimusi (sest Vikipeedia on referatiivne allikas);
 • esitleb teema seisukohalt olulisi lisamaterjale (kirjandus ja välislingid);
 • ning toob võimalusel välja teema seosed Eestiga.

Kvaliteedikategooriad[muuda lähteteksti]

Märgis Klass Vaste Selgitus Nomineerimine Näide
Eeskujuliku artikli ikoon Eeskujulik artikkel Artikkel on igas punktis täiuslik või sellele ülimalt lähedal. Lisaks sellele on korraliku kvaliteedini viidud kõik otseselt selle teemaga seotud artiklid (st puuduvad punased lingid). Seda tiitlit ei ole kõigi eelduste kohaselt võimalik saada. Valikumehhanismides lepime kokku siis, kui ette peaks sattuma tõesti mõni ideaali-lähedane artikkel.
Hea artikli ikoon Hea artikkel Featured article Vastab kõigile esitatud nõuetele ja artikli juures pole ühtegi ilmselget puudust. Mitu kasutajat on selle sisu põhjalikult üle vaadanud. Kuigi artiklit on tõenäoliselt võimalik edasi arendada, siis kasutajate arvamused täiendamise vajalikkuse ja selle suuna osas arvatavasti lahknevad. Artikkel sobib eeskujuks teistele sama teema artiklitele. Valimine toimub siin või selle lehekülje alamlehekülgedel. Seejuures peab artikkel korjama vähemalt kuus poolthäält ja mitte ükski kasutaja ei tohi olla vastu selle arvamisele heade artiklite hulka. Kandidaatide sekka sobivad ainult A-klassi artiklid. Andesiit
A-klassi artikli ikoon A-klassi artikkel Good article Tegemist on potentsiaalse hea artikliga, mille juures võib leida ainult väiksemaid puudujääke ja nende leidmine eeldab üldiselt süvenemist teemasse. Näiteks võib esineda mõni viidet ja/või täiendavat kontrollimist vajav koht, puududa kõige olulisem asjakohane kirjandus ning teemaga lähemal tutvumisel võib ilmneda vajadus mõnes kohas teksti laiendada või kitsendada. Kui pildimaterjali hankimine on keeruline, siis on A-klassi artikli puhul aktsepteeritav selle puudumine. Valimine toimub siin. Kui vastavuse osas A-klassi nõuetele on ühel meelel vähemalt kolm vikipedisti ja keegi ei ole otseselt selle vastu, võib artikli arvata nimetatud kvaliteedikategooriasse kuuluvaks. Samuti võib seda teha kuni ühe vastuhääle puhul, kui toetavaid hääli on neli või enam. Siia kategooriasse arvatud artiklid sobivad juba eksponeerimiseks ning neid võib esitada hea artikli kandidaatideks. Canberra
B-klassi artikli ikoon B-klassi artikkel B-Class article Artikkel on põhjalik ja annab teemast hea ülevaate. Artikli struktuur ja vormistus on paigas. Esitlus on neutraalne. Esineb aga mitmeid väiksemaid puudusi ja mõni artikli osa võib vajada üle kirjutamist. Artikkel ei ole veel mitme kasutaja poolt kontrollitud. Tegemist on üleminekuastmega keskmise taseme artiklilt kõrgema taseme kategooriasse. Siit edasiliikumiseks vajab artikkel teiste kasutajate abi. Arutelu toimub artikli aruteluleheküljel. Iga kasutaja võib A-klassi potentsiaaliga artikli leidmisel esitada selle B-klassi artikli nominendiks. Kui keegi ei ole tehtud ettepanekule vastu, siis võib kasutaja ettepaneku tegemisest nädala möödudes lisada artikli aruteluleheküljele vastava märkuse artikli uue staatuse kohta. Nomineerimine sellele tasemele on mõeldud eelkõige üleskutsena teistele kaastöölistele, kelle abiga oleks võimalik viia see A-kvaliteediklassi. Oskar Luts
C-klassi artikkel C-Class article Artikkel suudab anda lugejale igati põhjaliku ülevaate teemast ja selle edasine täiendamine mahu osas nõuaks juba arvestatavat pingutust. Kuigi teksti juures hakkab silma mitmeid väiksemaid puudusi või võimalusi täiendamiseks, siis üldjoontes vastab see siiski seatud nõuetele. Otseselt C-klassi artikleid ei valita. Tegemist on nö korraliku artikliga ja vähemalt sellele tasemele võiks jõuda iga Vikipeedia artikkel. Edasiliikumiseks on aga vaja, et artikkel juba millegi poolest silma paistaks ja teistes kaastöölistes huvi ärataks. Anu Kallavus
D-klassi artikkel Start-Class article Artikkel käsitleb teemat küll hulga põhjalikumalt, kui E-klassi artikkel, kuid selle juures on arvukalt väiksemaid puudujääke. Näiteks võib see vajada ajakohastamist ja selle viitamine on puudulik. Tõenäoliselt on võimalik artiklisse olulist materjali juurde lisada, sest artikkel toetub vähestele allikatele ja nende juurdeotsimisel võib ilmneda uut informatsiooni. Otseselt D-klassi artikleid ei valita. Küll aga võivad nad olla varustatud hoiatavate mallidega ja oodata tähelepanu, sest nende puhul on selgelt olemas arenguruumi. 26. veebruari riigipöördekatse
E-klassi artikkel Stub-Class article Artikkel on selgelt liiga lühike või sisaldab pikkusest hoolimata vähe kasulikku sisu. Esineb mitmeid parandamist ja täiendamist ootavaid kohti ning paranduste ja täienduste tegemine tuleks esimesel võimalusel ette võtta. Otseselt E-klassi artikleid ei valita. Küll aga võivad nad olla varustatud hoiatavate mallidega ja oodata tähelepanu. Kindlasti vajavad nad aga olulist täiendamist teksti mahu osas. Leetse paljand
F-klassi artikkel Artikkel vajab kiiremas korras põhjalikku parandamist või tuleks see sootuks kustutada. Iga kasutaja võib lisada lehekülje algusesse malli {{kustutada}}. Seda võib käsitleda artikli arvamisena F-klassi kuuluvaks. Energiakriis