Viivi Neare

Allikas: Vikipeedia

Viivi Neare (kuni 1967 Viivi Tetsmann; sündinud 8. detsembril 1941 Kõrevere külas Vändra vallas Pärnumaal) on Eesti oligofrenopedagoog ja logopeed.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Viivi Neare on talupidaja tütar.[1]

1962 lõpetas Neare Vändra Keskkooli (eksternina), 1966 Moskva Pedagoogilise Instituudi. 1984 kaitses ta pedagoogikakandidaadi kraadi Defektoloogia Teaduslik Uurimise Instituudis Moskvas väitekirjaga "Формирование дочисловых понятий у старших дошкольников и младших школьников с нормальным и нарушенным развитием"[1] oligofrenopedagoogika erialal. Täiendas end seejärel Taanis, Soomes, Inglismaal ja Saksamaal.[viide?]

1960–62 oli ta eriinternaatkooli õpetaja, 1966–72 Eesti NSV Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi kabinetijuhataja, 1972–76 Tartu Ülikooli eripedagoogika kateedri õpetaja ja vanemõpetaja. 1977–82 Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse kasvatuse ja psühholoogia kateedri vanemõpetaja[1], 1982–84 ENSV Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi õppejõud[viide?]. 1982–89 töötas ta eriinternaatkoolides ja Haridusministeeriumis, 1989–2000 oli Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna dotsent, 2000. aastast õppeülesande täitja.[1] Neare on töötanud Porkuni Koolis, Raikküla Koolis ja Tallinna Eriinternaatkoolis.[viide?]

Viivi Neare on Tallinna Pedagoogilise Seminari õppejõud ning nõukogu liige.[viide?]

Ta on Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Autismiühingu liige. Aastast 2001 Eesti Eripedagoogide Liidu auliige (Vanapagan).[viide?]

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Viivi Neare on uurinud hälvik- ja eakohaselt arenenud laste koolivalmidust, sh arvu eelkujutluste ja tekstülesannete lahendamise oskuste kujunemist, ning nende psüühiliste protsesside arengu iseärasusi. Ta on avaldanud üle 30 teadustrükise, kirjutanud abikooli matemaatika töövihikuid ja ainekavasid.[1] Ta on kirjutanud palju artikleid koolieelikute arengust, koolivalmidusest, matemaatika õpetamisest abikoolis ning vaimupuudepedagoogikast.[viide?]

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Erikoolide töökorraldusest, Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1971 (üks autoritest)
 • Особенности внимания у умственно отсталых детей и детей с задержкой психического развития : разработка приемов воспитания внимания учащихся вспомогательных школ на уроках арифметики, Тарту 1974 (üks autoritest)
 • Matemaatika õpetamise erimetoodika programm Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogiaosakonna üliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool 1975
 • Oligofrenopedagoogika programm : defektoloogiaosakonna üliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool, ajalooteaduskond 1976
 • Korrektsioonist erikoolis, Eesti NSV Haridusministeerium 1976.
 • Eripsühholoogia küsimusi, Tallinn : Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, 1978. (üks autoritest)
 • Matemaatika töövihik. 1. vihik : abikooli IV klassile, Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1980.
 • Matemaatika õpetamise erimetoodika programm ja õppemetoodiline juhend defektoloogiaosakonna II-IV kursuse statsionaarsetele ja IV kursuse kaugõppeüliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool 1980.
 • Eripsühholoogia programm ja metoodiline juhend ajalooteaduskonna defektoloogiaosakonna I-II kursuse statsionaarsetele ning II-III kursuse kaugõppeüliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool, 1980. (üks autoritest)
 • О развитии познавательных процессов при помощи уточнения понятия о множестве у детей специальных групп детского сада. // Актуальные проблемы обучения и умственного развития в дошкольном возрасте. Тлн, 1981
 • Loenguid pedagoogikast : koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala üliõpilastele, Tallinn : Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1981. (üks autoritest)
 • Loenguid elementaarsete matemaatiliste kujutluste arendamise metoodikast koolieelses eas, Tallinn : Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982.
 • Matemaatika töövihik abikooli 4. klassile, Tallinn : Valgus, 1991
 • Special education in Estonia: summary of National Status Report. // Special needs education in Europe for children with menthal and physical disabilities. Denmark, 1993
 • Школьная зрелость и выявление неуспеваемости. // Балтийский сб. по специальной педагогике. Трт, 1995
 • Tekstülesannete lahendamine algoritmide abil. // Eriped. (1998)
 • I–II klassi õpilaste oskused matemaatikas. // Eriped. (1998)
 • Lapsest saab koolilaps : materjale koolivalmidusest ja selle kujunemisest, Eesti Haridusministeerium Tallinn, 1998 (üks autoritest)
 • Erivajadustega laste hoolekande- ja rehabiliteerimisvajaduste hindamine ja kulg : (kolme teadustöö lepingu materjalid) : teostamise ajavahemik: septembrist detsembrini 1999 : (aruanded), Tartu Ülikool 1999 (üks autoritest)
 • Vaimupuudega noorte põhikoolijärgne toimetulek (kaasautor K. Lindmäe). // Eriped. (2001).
 • Erivajadustega lapsed lasteaias ja koolis. Nende arengu ja õppimise toetamine. Autor Viivi Neare. (2022) ISBN 9789916620144

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 "Eesti teaduse biograafiline leksikon", 3. köide
 2. Teenetemärkide kavaleride andmekogu – 19668

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]