VASAB 2010

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

VASAB 2010 (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010) on Läänemere riikide planeeringuvaldkonda koordineerivate ministrite koostööprojekt. Selles valitsustevahelises koostöös osalevad Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome ja Norra ning Valgevene. VASAB-i igapäevast koostööd koordineerib sekretariaat (VASAB Secretariat) ja juhib ruumilise arengu komitee (Committee on Spatial Development in Baltic Sea Region). Sekretariaadi kontor rändab perioodiliselt ühest Läänemere riigist teise (kontor on olnud nt Rootsis ja Poolas). Hetkel on koostööprojekti kontor Lätis, Riias.

VASAB 2010 koostöö tulemuseks on rahvusvaheline planeering Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010, mis määratles Läänemere maade ühise visiooni. Koostööprojekti esimene aruanne "Towards a Framework for Spatial Development in the Baltic Sea Region" võeti vastu 1994. aastal Läänemere maade planeeringuministrite III konverentsil Tallinnas. See aruanne käsitleb piirkonna rahvastiku jaotumist, linnade struktuuri, logistikat, kaitsealasid, keskkonnaprobleeme jne ning esitab koostööd tegevate riikide visiooni Läänemere regiooni arengust aastani 2010.

1997. aastal ilmus VASAB 2010 raames trükist teine aruanne "From Vision to Action", mis on tõlgitud ka eesti keelde. Aruandes on ära toodud vajalikud sammud esimese aruande visiooni elluviimiseks ja seal on kajastatud Läänemere ümbruse maades koostamisel olevaid/koostada kavatsetavaid ühisprojekte või planeeringuid.

2009. aasta oktoobris valmis VASAB koostöö raames uus pikaajalise arengu perspektiiv Läänemere regioonile: "VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region 2030". Selles on sõnastatud Läänemere regiooni pika-ajalise arengu perspektiiv aastani 2030.

Jätkuprojektid[muuda | muuda lähteteksti]

Üks VASAB 2010 põhine jätkuprojekt oli Soome, Eesti ja Läti keskkonnaministeeriumi koostööst alguse saanud "Tampere–Helsinki–Tallinn–Riga Zone, A Spatial Development Project" (THTR). Projekti eesmärk oli teadvustada Via Balticaga kaasnevaid arenguvõimalusi, tänu millele tõuseks piirkonna konkurentsivõime Läänemere regioonis.

THTR-projektist kasvas välja koostööprojekt "Via Baltica Spatial Development Zone", kuhu lisaks Soomele, Eestile ja Lätile olid kaasatud ka Leedu, Poola ja Saksamaa. Eestis puudutas see ühisprojekt otseselt Harju-, Rapla- ja Pärnumaad. Projekti käigus selgitati välja kogu arengukoridori ühised eesmärgid, koostati neist lähtudes visioon ning määrati kindlaks eesmärkide realiseerimiseks vajalik strateegia ja tegevuskava. Selle projekti alusel on edasi tegeletud näiteks Rail Baltica kiirraudtee arendamisega.

Käimas on ka Läänemere planeeringu pilootprojekt (Baltic Sea Plan). Selle eesmärk on ruumilise planeerimise metoodika väljatöötamine merealadel arengu suunamisks ja merealade planeerimise põhimõtete kokkuleppimine Läänemere maades.

Hetkeseis[muuda | muuda lähteteksti]

VASAB Secretariat tegutseb Lätis. Planeeringualane koostöö piirkonna arengu edendamiseks jätkub.

15. oktoobril 2009 toimus Vilniuses VII ministrite konverents, kus võeti vastu nn Vilniuse deklaratsioon: "Towards Better Territorial Integration of the Baltic Sea Region". Selle raames lepiti kokku järgmisel ministrite kohtumisel keskenduda pikaajalise ruumilise perspektiivi elluviimisele ja merealade ruumilise planeeringu koostamise teemadele Läänemerel.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]