Termokeemiline muundamine

Allikas: Vikipeedia

Termokeemiline muundamine (thermochemical conversion) tähendab keemiatehnoloogias mingi toorme kõrgel temperatuuril töötlemist, mille käigus tahked või vedelad ained muundatakse väärtuslikeks tahketeks, vedelateks või gaasilisteks saadusteks.

Termokeemiline muundamine tähendab aine molekuli lagundamist kõrge temperatuuri toimel (keemiliste sidemete katkemine, termolüüs), millele võib järgneda esmaste lagusaaduste edasine lagunemine (näiteks õliaurude lagunemine gaasiks ja koksiks) või modifitseerumine keskkonda viidud ainete (õhuhapnik, veeaur) osalusel.

Termokeemiline muundamine tähendab valdavalt orgaaniliste kõrgmolekulaarsete ainete (looduslikud tahked kütused, nafta, energiataimed, mitmesugused orgaanilised jäätmed jm) lagundamist (pürolüüsi) tahke-, vedel- ja gaaskütusteks. Enamasti teostatakse pürolüüs ilma õhu juurdepääsuta (krakkimine, utmine, destruktiivne destillatsioon) või vähese õhu juuresolekul või reguleeritud koguse õhu ja veeauru osalusel (gaasistamine, hüdropürolüüs).

Paljudel juhtudel kasutatakse termokeemilise muundamise tähenduses selliseid üldisi termineid nagu "termolüüs", "pürolüüs" ja "termiline destruktsioon" ning spetsiifilisi termineid nagu "lubjapõletus", "rauasulatus", "tõrvaajamine", "depolümerisatsioon" jt.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]