Pliiaku

Allikas: Vikipeedia
Autoaku

Pliiaku (ka pliiakumulaator, happeaku) on levinud elektriakumulaatori tüüp.

Kuigi pliiakul on suhteliselt väike energia ja massi, samuti energia ja ruumala suhe, on tema eeliseks väga suur võimalik voolutugevus ning seetõttu suur võimsuse ja massi suhe.

Pliiaku on kõige vanemat tüüpi elektriaku, mille leiutas 1859. aastal prantsuse füüsik Gaston Planté.

Ehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Põhimõtteliselt töötaks pliiaku ka kahe pliist lehega, kuid juba Gaston Planté sai aru, et plaatide efektiivset pindala on tarvis suurendada. Tema plaatide loomise meetod on tänaseni suures osas kasutatav statsionaarsete akude loomisel.

Camille Alphonse Faure täiustas Planté pliiakut märkimisväärselt. Tema meetodil käib tänapäeva autoakude elementide loomine, mida on järgnevalt kirjeldatud.

Kõigepealt luuakse pliist ristkülikulise struktuuriga võrk, millele on mehaaniliste omaduste parandamiseks lisatud väike kogus antimoni, tina, kaltsiumi või teisi aineid. Võrgu tühimikud täidetakse pastaga, mis koosneb plii(II,IV)tetroksiidist (punasest pliist) ja 33%-lisest väävelhappelahusest. Pasta pressitakse pliisse tehtud aukudesse, kus väävelhape reageerib pliiga ja suurendab sedasi pliist võrgu pindala.

Plaadid (elektroodid) ühendatakse elektriliselt üle ühe plaadi ja eraldatakse separaatoritega. Tavaliselt paigaldatakse positiivseid plaate üks rohkem kui negatiivseid, mistõttu mõlemad äärmised plaadid on positiivsed.

Plaatide vahele valatakse väävelhape ja akut laetakse esimest korda. Positiivsed plaadid muutuvad šokolaadipruuniks pliidioksiidiks ja negatiivsed halliks poorseks pliiks.

Tänapäeva akude plaadid on enamasti juba formeeritud, st eelnevalt muudetud pliiks ja pliidioksiidiks, ning pärast happe lisamist on akud juba kasutatavad.

Aku tühjenemisel plaadid suurenevad, sest plii või pliidioksiid reageerivad väävelhappega ja muutuvad plii(II)sulfaadiks. Aku laadimisel toimub vastupidine protsess ja plaatide suurus väheneb. Selline pidev suuruse muutumine põhjustab plaatidesse pressitud pasta järkjärgulist eraldumist ja aku põhja sadestumist. Kui sadet on kogunenud nii palju, et see puutub plaatide vastu altpoolt, on tulemuseks lühistatud element.

Separaatorid eraldavad plaate, et vältida lühist omavahelise kontakti tõttu. Nad suurendavad aga ka elemendi sisetakistust, sest takistavad ioonide liikumist plaatide vahel. Separaatoreid on tehtud erinevatest materjalidest, nagu puit, kummi, klaaskuidmatt, tselluloos, polüvinüülkloriid ja polüetüleen.

Akude kest on üldjuhul tehtud plastist.

Elektrokeemia[muuda | muuda lähteteksti]

Laetud olekus sisaldab iga pliiaku element kahte elektroodi, millest üks on peaaegu puhtast, kuid urbsest pliist (Pb), teine aga pliidioksiidist (PbO2). Elektroodid asetsevad elektrolüüdis, milleks on väävelhappe (H2SO4) 33,6%-line vesilahus (ruumala järgi).

Tühjakslaetud olekus on mõlemad elektroodid muutunud plii(II)sulfaadiks (PbSO4), samas on elektrolüüt kaotanud enamiku väävelhappest ja muutunud põhiliselt veeks (H2O).

Praktikas kasutatavad elektroodid sisaldavad lisaks pliile antimoni, tina, kaltsiumi ja/või seleeni.

Et suurem vee kontsentratsioon tõstab lahuse külmumistemperatuuri, jäätub pooltühja aku elektrolüüt talveilmadega kergemini kui täis aku elektrolüüt.

Keemilised reaktsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Anood (oksüdatsioon):

Katood (reduktsioon):

Selgituseks: stahkis, aq – vesilahus, lvedelik, ε0potentsiaal vesinikelektroodi suhtes.

Laadimine on eespool toodud reaktsioonides vaadeldav vasakult paremale ja tühjendamine paremalt vasakule. Ühe elemendi pinge on anoodi ja katoodi potentsiaalide vahe.

Liiga kõrge pingega või liiga suure voolutugevusega laadimine (ülelaadimine) põhjustab vee elektrolüüsi tõttu hapniku ja vesiniku intensiivse eraldumise. Selline gaaside segu on väga plahvatusohtlik.

Elektrilised omadused[muuda | muuda lähteteksti]

Kõige sagedamini moodustatakse pliiaku kuuest elemendist, mis ühendatakse järjestikku ehk jadamisi, kuid on ka muid konfiguratsioone.

Pinge[muuda | muuda lähteteksti]

  • Aku elemendi nimipinge on 2,105 V (volti).
  • Pideva laadimisrežiimi pinge on 13,4–13,8 V.
  • Tavalise laadimisrežiimi pinge on 14,2–14,5 V.
  • Hapnikku ja vesinikku hakkab eralduma 14,4 V juures.
  • Pärast laadimist langeb pinge kiiresti 13,2 voldini ja siis aeglaselt 12,6 voldini.
  • Täislaetud aku pinge koormuseta (tarbijata) on 12,6–12,8 V.
  • Tühjakslaetud aku pinge koormuseta on 11,8–12,0 V.
  • Tühjakslaetud aku pinge tarbijaga on 10,5 V.

Kõik pinged on toodud 20 °C juures ja neid peab temperatuuri muutumisel kompenseerima −0,022 V/°C (soojem aku vajab vähem pinget).

Pliiaku laetuse taset on kõige lihtsam määrata siiski elektrolüüdi tihedust areomeetriga mõõtes. Täis akul on see 1,27 g/cm³ ja tühjal akul 1,12 g/cm³.

Mahutavus[muuda | muuda lähteteksti]

Pliiaku mahutavust mõõdetakse ampertundides (Ah). Valdavalt on see näidatud 10- või 20-tunnise tühjenemise korral. Seda, kui palju energiat aku suudab säilitada, näidatakse ka vatt-tundides (Wh).

Pliiaku mahutavus sõltub sellest, kui kiiresti seda tühjaks laaditakse. Mida suurem on voolutugevus, seda väiksem on mahutavus. Seda tuntakse Peukerti seaduse all.

Pliiakudel on valdavalt järgmised iseloomulikud näitajad: energia/mass 30–40 Wh/kg, energia/ruumala 60–75 Wh/kg, võimsus/mass 180 W/kg.

Laadimise ja tagasisaadava energiahulga suhe on vahemikus 50–92%.

Pliiaku tühjeneb ühes kuus 3–20%.

Akut on võimalik laadida sadu kordi sõltuvalt sellest, kui tühjaks aku iga tsükli järel saab. Mida rohkem energiat on akusse jäänud tühjendamise lõpuks, seda rohkem kordi saab akut laadida.

Tüübid[muuda | muuda lähteteksti]

Ventiilreguleeritav aku

Starteriga auto käivitamiseks loodud pliiakud (käivitusakud, autoakud) ei ole mõeldud pidevate voolutarbijate energiaallikaks. Neil on õhukesed plaadid, et saavutada maksimaalne pindala ja voolutugevus (lühiajaliselt). Selliseid plaate saab sügava tühjakslaadimisega kergesti kahjustada.

Et voolutarbijale pidevalt energiat anda, selleks on loodud süvatühjenemisakud. Selliseid akusid kasutatakse varutoiteallikatena ja elektriautodes.

Ventiilreguleeritavad pliiakud (VRLA) on suletud akud, milles tekkiv hapnik ja vesinik rekombineeruvad suures osas uuesti veeks. Kui aga tekib ülerõhk, eraldub gaas ventiili kaudu väliskeskkonda. Sellised akud on reeglina hooldusvabad. Neid võib jagada vastavalt elektrolüüdi hoidmise viisile AGM (absorbeeritud klaasmatt) akudeks ja geelakudeks.

Rakendused[muuda | muuda lähteteksti]

Pliiakusid kasutatakse suure koormusega katkematu toiteallikana või varutoiteallikana (vaata puhvertoiteallikas ehk UPS).

Üks sagedasemaid pliiakude kasutusalasid on sisepõlemismootoriga autode käivitamiseks vajaliku energia salvestamine ja starteri abil auto käivitamine.

Pliiakusid kasutatakse laialdaselt ka elektriautode ja muude elektriliste sõidukite energiaallikana.

Konkureerivad tehnoloogiad[muuda | muuda lähteteksti]

Pliiakuga konkureerivatest akudest on enam levinud liitium-ioonakud (Li-ion), nikkel-kaadmiumakud (NiCd) ja nikkel-metall-hüdriidakud (NiMH).

Ohud[muuda | muuda lähteteksti]

Pliiakud sisaldavad väävelhapet, mis on söövitav.

Ülelaadimine põhjustab intensiivse vesiniku ja hapniku segu eraldumise. Selle võib säde või lahtine leek kergesti süüdata. Kui plahvatus toimub elemendi sees, võib tekkinud gaasi rõhk aku pealt või ümbert plasti purustada või minema "puhuda". Plastitükid ja pritsiv hape võivad inimest raskelt vigastada.

Akude klemmidele võib imbuda hapet, mis reageerib klemmidega. See põhjustab valge pulbri, plii(II)sulfaadi tekkimise, mis toimib mürgina sissehingamisel, neelamisel, silmade või nahaga kokkupuutel. Sageli soovitatakse selle eemaldamiseks kasutada kõigepealt traatharja, seejärel söögisooda vesilahust ja lõplikuks puhastamiseks puhast vett.

Pliiakude taaskasutus on üks edukamaid maailmas. 2004–2009 taaskasutati Ameerika Ühendriikides rohkem kui 97% akude pliist.[1] Sellele vaatamata satub palju akusid prügimäele või looduskeskkonda reostama.

Eestis saab pliiakusid tasuta ära anda mitmes ohtlike jäätmete kogumispunktis, aga mõned firmad ka maksavad neile viidud vanade akude eest[2].

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Battery Council International. Vaadatud 18.02.2010
  2. Kuusakoski hinnakiri. Vaadatud 18.02.2010