Mine sisu juurde

Põhja Oblasti Kommuunide Liit

Allikas: Vikipeedia

Põhja Oblasti Kommuunide Liit (vene keeles Союз коммун Северной области) oli aprillist 1918 kuni veebruarini 1919 Põhja- ja Loode-Venemaa piirkondi ühendav sotsialistliku riigikorraldustega piirkondlik omavalitsuste liit. Liidu keskmeks oli 10. märtsil 1918 moodustatud Petrogradi Töörahva Kommuun (Петроградская трудовая коммуна) ja haldusasutusteks Petrogradi Kommuunivalitsuse osakonnad.

Liitu kuulusid Petrogradi, Vologda, Pihkva, Novgorodi, Olonetsi, Arhangelski kubermang ja 1918. aasta juunist ka Põhja-Dvinski ja Tšerepovetski kubermang.

Liidu halduskeskuseks oli Petrogradi linn ja haldusorganiks komissaride nõukogu, mis asetses Petrogradis Smolnõis.

24.–26. aprillil 1918 toimunud Põhja Oblasti Kommuunide Liidu I Kongressil valiti Oblasti Kesktäitevkomitee, millesse kuulusid;

Kuni juulini 1918 kuulusid komissaride nõukogusse ka vasakesseerid Proš Prošjan (Прош Прошьян) – 1. Petrogradi TK Siseasjade komissar, enne M. Uritskit) ja N. Kornilov.

  • Boleslav Orlinski (Болеслав Орлински)...(Центральная уголовно-следственная комиссия при Совете Комиссаров Союза Коммун Северной области)

Reaalselt juhtisid nõukogu ja Kesktäitevkomitee tegevust VK(b)P KK Petrogradi büroo ja VK(b)P Põhja oblasti komitee.

Petrogradi Töörahva Kommuuni Siseasjade komissariaat (Комиссариат внутренних дел (КВД) Петроградской трудовой коммуны) loodi 25. märtsil 1918, 22. maist Põhja Oblasti Kommuunide Liidu Kesktäitevkomitee otsusega reorganiseeriti see Põhja Oblasti Kommuunide Liidu Siseasjade komissariaadiks (КВД СКСО). Siseasjade komissariaati kuulusid järgmised osakonnad:

  • Üldosakond;
  • Asjadevalitsuse osakond;
  • Nõukogude osakond (отдел советского управления);
  • Välisvalve osakond (отдел наружной охраны), mis 18. novembril 1918 Siseasjade komissariaadi kolleegiumi otsusega muudeti Töölis-talupoegade miilitsavalitsuseks (Управление рабоче-крестьянской милиции)
  • Linnaväline osakond, väljaspool Petrogradi asuvate nõukogude kontrolliks ja juhtimiseks (иногородний отдел ЦИК СКСО)

Likvideeriti Vene NFSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Kolleegiumi otsusega 1. mail 1919 ning Põhja Oblasti Kommuunide Liidu Siseasjade komissariaat liideti Petrogradi Nõukogu Valitsuse vastava osakonnaga.

Detsembris 1918 Kommuunide Liit lagunes Vologda kubermangu lahkumise tõttu Liidust, millele järgnes 1919. aasta veebruaris Põhja Oblasti Kommuunide Liidu III Kongressil vastu võetud otsus Liidu likvideerimisest.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]