Navy SEALs

Allikas: Vikipeedia
Navy SEALs
Asutatud 1962
Riik  Ameerika Ühendriigid

United States Navy Sea, Air and Land (SEAL) Teams (tõlgituna umbes 'Ameerika Ühendriikide Mereväe Mere-, Õhu- ja Maaüksused'), tihti lühendatult kui Navy SEALs on Ameerika Ühendriikide mereväe peamine eriüksus, mis kuulub mereväe erioperatsioonide väejuhatuse koosseisu.

Üksuse peamine ülesanne on erioperatsioonide teostamine merel, džunglis, asulates, mägedes ja nii arktika- kui ka kõrbeoludes. Tihti saadetakse neid koguma luureandmeid vaenlase tagalas või vangistama/tapma vaenlase võtmeisikuid.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Navy SEALs loodi ametlikult 1. jaanuaril 1962, kuigi selle eelkäijad - veealused lõhkamismeeskonnad (Underwater Demolition Teams) ja frogmanid tegutsesid juba teise maailmasõja ja Korea sõja ajal. Alguses loodi kaks allüksust – Team One Läänerannikul San Diego lähedal Coronados mereväe amfiibbaasis ja Team Two idarannikul Virginia Beachis Little Creeki amfiibbaasis. Esimesed liikmed olid endiste veealuste lõhketiimide liikmed, kes pidid hakkama nüüd pidama geriljasõda ja salaoperatsioone veekeskkondades. Neile hakati õpetama käsivõitlust, kõrgelt kõrguselt langevarjuhüppeid, lõhkamist ja võõrkeeli.

SEALsi esimesed missioonid olid kavandatud kommunistliku Kuuba vastu, suurema osaluse saavutasid nad aga Vietnami sõjas.

Peale 1979. aasta Iraani pantvangikriisi loodi novembris 1980 kolmas tiim spetsiaalselt terrorismivastaseks võitluseks. Et aga Nõukogude Liidu luuret segadusse ajada, nimetati see meelega Team Sixiks, millest sai mereväe eliittiim, seda on võrreldud ka maaväe Delta Force'iga. 1987. aastal saadeti SEAL Team Six laiali, selle asemele loodi Naval Special Warfare Development Group (lühendatult DEVGRU), mida aga kõnekeeles kutsutakse endiselt Team Sixiks.

Struktuur ja koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

P - 8 põhitiimi (SEAL Team 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10), eliittiim DEVGRU, kaks reservtiimi (SEAL Team 17, 18) ja kaks allveeskuutri tiimi (SEAL Delivery Vehicle Team 1, 2). SEAL Team 1, 3, 5, 7 ja 17 baseeruvad Coronados, SEAL Team 2, 4, 8, 10, 18, SEAL Delivery Vehicle Team 2 ja DEVGRU Virginia Beachis ja SEAL Delivery Vehicle Team 1 Pearl Harboris.

Meeskonda ülemaks on kaptenleitnant (USA mereväes Commander, O-5). Põhimeeskonda kuulub kaheksa rühma (Platoon), reservmeeskonda kaks ja allveeskuutrimeeskonda neli, DEVGRU rühmade arv on salastatud.

Operatsiooniliselt on meeskonnas kaks kuni neli 40-mehelist sihtüksust. Sihtüksust juhib kaptenmajor (Lieutenant Commander, O-4) koos staabiveebliga (Senior Chief Petty Officer, E-8) ning selle alla kuuluvad kaks kuni neli 16-mehelist rühma (kaks ohvitseri ja 14 allohvitseri), mida saab omakorda jagada kas kaheks 8-meheliseks jaoks, neljaks 4-meheliseks pooljaoks või kaheksaks kahemeheliseks täpsuslaskuri- või luure lahingpaariks. Ühte põhitiimi kuulub koos 8 rühma ja toetusüksustega ligi 300 meest. Rühmaülem on tavaliselt vanemleitnant (Lieutenant, O-3) koos rühmaveebel, kelleks on kas vanemveebel (Chief Petty Officer, E-7) või staabiveebel (Senior Chief Petty Officer, E-8). Tavaliselt jagatakse üks rühm kaheks jaoks, jaoülemateks on leitnant (Lieutenant (junior grade), O-2) ja vanemmaat (Petty Officer First Class, E-6). Ülejäänud jaoliikmed on erinevate ülesannetega operaatorid (operators); nad on kõik nooremallohvitseride auastmetes ehk nooremmaadid (Petty Officer Third Class, E-4), maadid (Petty Officer Second Class, E-5) ja vanemmaadid (Petty Officer First Class, E-6).

Värbamine[muuda | muuda lähteteksti]

SEALsi võib kandideerida iga 18-29-aastane mereväelane, kes on USA kodanik. Vajalik on vähemalt keskharidus, hea inglise keele oskus, vähemalt 220 punkti relvajõudude karjääritestis ASVAB, nägemine 20/70 või parem, hea värvitaju, ei tohi olla kriminaalkorras karistatud. Kuni 2015. aastani tohtisid SEALsi astuda ainult mehed, kuid ka täna on kõik SEALsid olnud eranditult meessoost. Treening kestab 15 kuud, edukalt läbib selle vaid iga kümnes. Enamus langeb välja 7-nädalasel füüsilisel BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL) baastreeningul, mille läbib vaid iga kolmas.