Mare Teichmann

Allikas: Vikipeedia

Mare Teichmann (sündinud 1. märtsil 1954 Tallinnas) on eesti psühholoog.

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Ta on õppinud aastatel 19611972 Tallinna 10. Keskkoolis ja lõpetanud 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal (spetsialiseerumisega tööstuspsühholoogiale).

Ta on kaitsnud V. M. Bechterevi nimelises Psühhoneuroloogia Instituudis väitekirja "Mediko-psühholoogilised korrelaadid vibratsioontõbe põdevatel põlevkivi kaevuritel" ("Медико-психологические корреляты вибрацонной болезни у рабочих сланцевых шахт"), juhendajad professor L. I. Vasserman ja professor N. Loogna (1987).

1997. aastal andis Sotsiaalministeerium talle I kategooria meditsiinipsühholoogi kutse.

Teadustegevus ja töökohad[muuda | muuda lähteteksti]

Tema peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet sh tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks.

Aastatel 19801989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur.

1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel:

 • Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992).
 • Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009).

Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge'i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble'i Ülikoolis.

Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Teaduspreemiad[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1979 – konkreetsete juhtimisülesannete lahendamise strateegia ja etapid, üliõpilaste teaduslike tööde konkursil I koht, Tartu Riiklik Ülikool.
 • 1983 – professionaalse ja mitteprofessionaalse vaegkuulmise meditsiiniline rehabilitatsioon, I koht Haridusministeeriumi, Ametiühingute ja Kurtide Ühingu korraldatud teaduslike tööde konkursil.
 • 19841988 – seitse autoritunnistust uute psühholoogia metoodikate väljatöötamise eest.
 • 2011 valiti Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna aasta õppejõuks.

Liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1995–... Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige, Eestist kutsutud ja valitud professor.
 • 1995–... Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Assotsiatsiooni (EAWOP) liige.
 • 1997 Rahvusvahelise Rakenduspsühholoogia Assotsiatsiooni (IAAP) liige.
 • 2006–... International Society of Quality of Life Studies (ISQOLS) liige.
 • 2013. aastal valiti ta Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsiooni töö- ja organisatsioonipsühholoogia alalise komitee liikmeks.[1]

Psühhodiagnostilised e-testid tööga seotud stressi ja psühhosotsiaalsete riskitegurite hindamiseks[muuda | muuda lähteteksti]

 • OPSTI, Organisatsiooni psühhosotsiaalsete tegurite indikaator © 2017, PE Konsult OÜ OPSTI test on TTOS seadusest tulenevalt spetsiaalselt Eesti turule loodud test, mõõdab/kirjeldab töökeskkonna psühhosotsiaalseid ohutegureid neljas valdkonnas, mis koosnevad kokku kolmekümnest faktorist. Võimaldab läbi viia riskianalüüsi hinnates töökeskkonnas erinevate psühhosotsiaalsete riskide ja tööstressi suurust.
 • Technostressi test © 2016, PE Konsult OÜ. Tehnostressi test mõõdab/kirjeldab tööstressi põhjustavaid tehnikaga seotud stressorid. Statistiliselt oluline (N=623; p<0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega (r = -0.23).
 • Töösõltuvuse test © 2016, PE Konsult OÜ. Töösõltuvuse test mõõdab/kirjeldab sõltuvust tööst, töötaja sõltuvushäiret, sundkäitumist. Statistiliselt oluline (N = 731; p < 0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega (r = -0.28).
 • Tööalase vastutustunde test © 2016, PE Konsult OÜ. Tööalase vastutustunde test mõõdab/kirjeldab töötaja tööga seotud vastutustunnet, tööalast kontrollkest. Tööalasel vastutustundel on statistiliselt oluline (N = 624; p < 0.05) seos töö tulemuslikkusega (r = -0.28).
 • Tajutud töö tulemuslikkus © 2016, PE Konsult OÜ. Tajutud töö tulemuslikkuse test mõõdab/kirjeldab töötaja enda hinnangt oma töö tulemuslikkusele. MOA teooriast johtuvalt on töötaja töö tulemuslikkus tema võimete, motivatsiooni ja võimaluste koosmõju (funktsioon).
 • Emotsionaalne heaolu tööl © 2016, PE Konsult OÜ. Tööga seotud emotsionaalse heaolu test mõõdab/kirjeldab töötajal tööl esinevate positiivsete ja/või negatiivsete emotsioonide ja tunnete esinemise sagedust. Positiivsed emotsioonid tööl on statistiliselt oluliselt (N = 974; p < 0.05) seotud töö tulemuslikkusega (r = 0.60).

Valik artikleid ja intervjuusid[muuda | muuda lähteteksti]

Teadusartiklid tööstressi kohta[muuda | muuda lähteteksti]

 • Teichmann, M. (2020). Mapping and Assessing Psychosocial Risk Factors for Individual- and Organizational-level Occupational Stress Intervention. EAWOP IN PRACTICE, 2020/12, 25-38. http://www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/1337/99_inpractice_12_journal_v2.pdf
 • Teichmann, M. (2014). Academics' occupational stressors. Medical News Today’s (http://www.medicalnewstoday.com/releases/270831.php) and Medical News Today weekly newsletter.
 • Martínez-Córcoles, M.; Teichmann; M. Murdvee, M. (2017). Assessing technophobia and technophilia: Development and validation of a questionnaire. Technology in Society, 51, 183-188. https://www.sciencedirect.com/journal/technology-in-society/vol/51/suppl/C
 • Teichmann, M; Kattel, K; Murdvee, M; Kerikmäe, T. (2015). Sources of Occupational Pressure among Lawyers and Legal Professionals. International and Comparative Law Review, 15 (1), 85−106.
 • Spector, P. E.; Cooper, C. L.; Sanchez, J. I.; O'Driscoll, M.; Sparks, K.; Bernin, P.; Bussing, A.; Dewe, P.; Hart, P.; Lu, L.; Miller, K.; Renault de Moraes, L.; Ostrognay, G.; M., Pagon, M.; Pitariu, H.; Poelmans, S.; Radhakrishnan, P.; Russinova, V.; Salamatov, V.; Salgado, J.; Shima, S.; Siu, O. L.; Stora, J.; Teichmann, M.; Theorell, T.; Vlerick, P.; Westman, M.; Widerszal-Bazyl, M.; Wong, P.; Yu, S. (2013). Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: an ecological level international study. In: From Stress to Wellbeing Volume 1. The Theory and Research on Occupational Stress and Wellbeing. Ed. Cary L. Cooper, Part III, 327-348. https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137310651_16
 • Teichmann, M.; Ilvest, J. Jr.; Dondon, P. (2013). Would university academic staff be happier without students? In: Recent Advances in Educational Methods: 10th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION '13). Cambridge, UK: WSEAS Press, 2013, 11-17. https://www.wseas.org/main/books/2013/CambridgeUK/EDUCATION.pdf
 • Laane, K.; Aczel, B.; Dickinson, A.; Teichmann, M. (2013). Root causes of positive emotion at work. Ashkanasy, N.; Zerbe, W.; Härtel, C. (Ed.) Research on Emotion in Organizations, Emerald Group Publishing Ltd., 9, 7-21. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1746-9791(2013)0000009005/full/html
 • Teichmann, M.; Ilvest, J. Jr., Soone, I. (2013). Online Occupational Stress Intervention System for Academics. In: EET 2013, International Conference on Education and Educational Technologies 2013: Greece, 87-92. http://www.inase.org/library/2013/rhodes/bypaper/EET/EET-09.pdf
 • Teichmann, M.; Randmann, L.; Parts, V. (2012). Chapter 11: Stress and role conflict. In: L. Munduate, M. Euwema, P. Elgoibar (Eds.), New European Industrial Relations. The top-ten steps for empowering employee representatives in the new European industrial relations, Springer Open, 108-120. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182304/1/978-3-319-08605-7.pdf
 • Teichmann, M.; Dondon, Ph. (2011). Sources of stress in Bordeaux University academics. Mastorakis, N. et al. (Eds). Recent Researches in Educational Technology, WSEAS Press, 98-106.
 • Teichmann, M.; Ilvest, J. Jr. (2010). Sources of occupational stress in technical university academics. Dondon, P.; Martin, O. (Eds.). Latest Trends on Engineering Education, WSEAS Press, 448-453.
 • Teichmann, M.; Ilvest, J. Jr. (2009). Web-based occupational stress prevention system. EAWOP in Practice, 3, 24-29. http://www.eawop.org/uploads/datas/5/original/ejournal%202009.pdf?1297012969
 • Teichmann, M. (2008). Professionals' work locus of control and quality of life. International Journal of Psychology, 43(3-4), 812. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1080/00207594.2008.10108487
 • Teichmann, M., Ilvest, J. Jr., (2007). Engineers´ Occupational Stress Prevention System: E-psycho-diagnostics and E-learning. In: Iskander, M. (Ed.), Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment, and Engineering Education, USA: Springer, 249-255. https://www.springerprofessional.de/en/engineers-occupational-stress-and-stress-prevention-system-e-psy/1590838
 • Teichmann, M. (2007). Work Locus of Control – Eastern Managers versus Western Managers (Ten years later). EAWOP in Practice - European Association of Work and Organizational Psychology in Practice, 1, 17. http://www.eawop.org/uploads/datas/3/original/ejournal%202007.pdf?1297012126
 • Teichmann, M.; Spector, P.E.; Cooper, C.L.; Sparks, K. (2005). Job Stress and Quality of Life. Avallone, F.; Kepir Sinangil, H; Caetano, A. (Eds.). Quaderni di Psicologia del Lavoro Milano, Italy: Angelo Guerini Associati SpA, 179-187.
 • Spector, P.E.; Allen, T.; Poelmans, S.; Cooper, C.L.; Bernin, P.; Hart, P.; Lu, L.; Miller, K.; De Moraes, L.; Ostrognay, G.; Pitariu, H.; Salamatov, V.; Salgado, J.; Sanchez, J.; Siu, O.; Teichmann, M.; Theorell, T.; Vlerick, P.; Widerszal-Bazyl, M.; Yu, S. (2005). An International Comparative Study of Work-Family Stress and Occupational Strain. In: Poelmans, S. (Ed.). Work and Family: An International Research Perspective, USA: Lawrence Erlbaum Assoc. Inc., 71-86. https://www.routledge.com/Work-and-Family-An-International-Research-Perspective/Poelmans/p/book/9780805848823
 • Spector, P. E.; Cooper, C. L.; Sanchez, J. I.; O'Driscoll, M.; Sparks, K.; Bernin, P.; Bussing, A.; Dewe, P.; Hart, P.; Lu, L.; Miller, K.; Renault de Moraes, L.; Ostrognay, G.; M., Pagon, M.; Pitariu, H.; Poelmans, S.; Radhakrishnan, P.; Russinova, V.; Salamatov, V.; Salgado, J.; Shima, S.; Siu, O. L.; Stora, J.; Teichmann, M.; Theorell, T.; Vlerick, P.; Westman, M.; Widerszal-Bazyl, M.; Wong, P.; Yu, S. (2002). Locus of Control and Well-Being at Work: How Generalizable Are Western Findings? Academy of Management Journal, 45, No. 2, 453 – 466. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/3069359
 • Spector, P.E.; Cooper, C.L.; Sparks, K.; Bernin, P.; Büssing, A.; Dewe, P.; Lu, L.; De Moraes, L:R.; O`Driscoll, M.; Pagon, M.; Pitariu, H.; Poelmans, S.; Radhakrishnan, P.; Russinova, V.; Salamatov, V.; Salgado, J.; Sanchez, J.I.; Shima, S.; Siu, L.O.; Stora, J.B.; Teichmann, M.; Theorell, T.; Vlerick, P.; Westman, M.; Widerszal-Bazyl, M.; Wong, P.; Yu, S. (2001). An international study of the psychometric properties of the Hofstede Values Survey Module 1994: a comparison of individual and country/province level results. Applied Psychology: An International Review, 50, 2, 269–281. https://commons.ln.edu.hk/sw_master/133/
 • Spector, P. E.; Cooper, C. L.; Sanchez, J. I.; O'Driscoll, M.; Sparks, K.; Bernin, P.; Bussing, A.; Dewe, P.; Hart, P.; Lu, L.; Miller, K.; Renault de Moraes, L.; Ostrognay, G.; M., Pagon, M.; Pitariu, H.; Poelmans, S.; Radhakrishnan, P.; Russinova, V.; Salamatov, V.; Salgado, J.; Shima, S.; Siu, O. L.; Stora, J.; Teichmann, M.; Theorell, T.; Vlerick, P.; Westman, M.; Widerszal-Bazyl, M.; Wong, P.; Yu, S. (2001). Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: an ecological level international study. Journal of Organizational Behaviour, 22, 815-832. https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137310651_16

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Professor Mare Teichmann valiti EFPA liikmeks, 09.12.2013, vaadatud 07.04.2014.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]