Lov om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

"Lov om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m." ('Seadus Bouvet' saarest, Peeter I saarest ja Kuninganna Maudi maast jt (sõltlasalade seadus)', ka Bilandsloven) on Norra seadus, mis reguleerib Norra sõltlasalade õiguslikku staatust.

Seadus võeti vastu 27. veebruaril 1930 (seadus nr 3) ning seda muudeti viimati 27. juunil 2008.

Seisuga 25. märts 2009 viimase redaktsiooni tõlge on järgmine:

§ 1. Bouvet' saar, Peeter I saar ja Kuninganna Maudi maa (45° E - 20° W) kuulub Norra suveräänsuse alla sõltlasalana (biland).
§ 2. Norra eraõigus ja karistusõigus ning Norra seadusandlus kohtupidamise kohta kehtivad Bouvet' saarel, Peeter I saarel ja Kuninganna Maudi maal. Millises ulatuses kehtivad teised seadused, selle sätestab Kuningas. Nendesse seadustesse ja seadusandlusse kohtupidamise kohta võib Kuningas teha muudatusi, kui kohalikud olud peaksid selle vajalikuks tegema.
Sätteid 17. juuli 1925 seaduses Svalbardi kohta (lov om Svalbard) § 4 kohaldatakse vastavalt.
Kuningas võib anda eeskirju keskkonnakaitse kohta Bouvet' saarel, Peeter I saarel ja Kuninganna Maudi maal. Sätet 17. juuli 1925 seaduses Svalbardi kohta (lov om Svalbard) § 4 teises lõikes kohaldatakse vastavalt.
§ 3. Kogu maa, mis ei ole võõrandatud erakätesse, kuulub riigile.
§ 4. Ilma kuninga loata on §-is 1 nimetatud aladel keelatud korraldada tuumaplahvatust või neile paigutada radioaktiivseid jäätmeid.
§ 5. [Justiits- ja Politsei]amet võib anda ühele või mitmele isikule võimu järelevaatajatena millal tahes inspekteerida jaamu, rajatisi, varustust, laevu, lennukeid kas Bouvet' saare, Peeter I saare, Kuninganna Maudi maa või teiste Antarktika osade juures.
Rahvusvahelise lepinguga, millega Norra ühineb, võib sätestada, et lepinguosalise riigi määratud vaatlejatele võimaldatakse ligipääs niisuguse inspekteerimise läbiviimiseks, nagu esimeses lõikes nimetatud, vaatamata sellele, kes on omanik või valdaja.
Igaüks on kohustatud võimaldama esimese või teise lõike kohaselt määratud isikutele ligipääsu kohtadele, mida nad oma teenistuskohustuste raames soovivad inspekteerida. Rajatistesse jm kas Bouvet' saarel, Peeter I saarel või Kuninganna Maudi maal võib Norra järelevaataja või muu Norra võim vajaduse korral ligipäääsu jõuga tagada.
§ 6. Rahvusvahelise lepinguga, millega Norra ühineb, võib välisriikide kodanikele ilma takistusteta Norra seaduste poolt anda immuniteedi tegude või tegevusetuse eest, mis leiavad aset, kui nad viibivad kas Bouvet' saare, Peeter I saare, Kuninganna Maudi maa või teiste Antarktika osade juures.
§ 7. Kuningas võib anda täiendavaid reegleid selle seaduse täitmiseks või läbiviimiseks.
Kuningas võib anda täiendavaid sätteid nende rahvusvaheliste lepingute, soovituste ja sätete täitmiseks, millega Norra on ühinenud. Kuningas võib sealhulgas määrata sätteid vastutuse või nõuete kohta tõhusateks vastumeetmeteks sündmustele, millel on või võivad olla keskkonnakahjulikud tagajärjed, otsustada sätteid ennetavateks meetmeteks. Kuningas võib määrata kohustuse sõmida kindlustusleping niisuguse vastutuse katmiseks.
Teises lõikes nimetatud sätteid võib anda kõikide Norra sõltuvate territooriumide ja teiste Antarktika osade kohta.
§ 8. Kes tahtlikult või ettevaatamatusest rikub käesoleva seaduse §-e 4-5 või sätteid, mis on antud kooskõlas nimetatud paragrahvidega või §-ga 7, seda karistatakse trahvidega või kuni 1-aastase vangistusega või mõlemaga.
§ 9. See seadus jõustub kohe.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]