Jaakobus Alfeuse poeg

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Jaakobus Alfeuse poeg oli Jeesus Kristuse jünger, keda mainitakse Uues Testamendis. Ta oli apostel Matteuse vend. Kolmes evangeeliumis on tema nimi apostlite nimekirjas, kuid teisi andmeid tema kohta pole.

Vastavalt Piiblile oli ta tölner, jutlustas Juudamaal. Siis sõitis ta apostel Andreasega Edessasse. Hiljem jutlustas iseseisvalt Gazas ja Elevferopoles (Lõuna-Palestiinas).

Teiste Jaakobustega segunemise tõttu on tema teed kristluses küllaltki raske jälgida. Tema surmast ja matmisest on olemas mitmeid versioone. Mõnedel autoritel sureb ta Marmaricas - "juutide kividega maha löödud", teistel võtab ta vastu märtrisurma teel Egiptusesse, ta oli risti löödud Ostritsini linnas.

Jaakobust Alfeuse poega ei tohi segamini ajada Jaakobus Sebedeuse pojaga ehk vanema Jaakobusega ning "jumala vend" Jaakobusega, apostliga 70 seast ja esimese Jeruusalemma piiskopiga, keda kutsutakse nooremaks Jaakobuseks.

Õigeusu kirikus mälestatakse teda Juliuse kalendri järgi 30. juunil ja 9. oktoobril, katoliku kirikus 3. mail.