Hulgateooria

Allikas: Vikipeedia

Hulgateooria on matemaatika haru, mis uurib hulkade üldisi omadusi, samuti järjestusi ning muid seoseid ning mõningaid muid valdkondi.

Matemaatika alused on hulgateooriaga tihedalt läbi põimunud.

Hulgateooria on üks moodsa matemaatika alustaladest. Kogu tänapäeva matemaatika sõnastatakse tavaliselt hulgateooria terminites ja valdav enamik matemaatilisi objekte on defineeritav hulkadena.

Moodsa hulgateooria rajajateks loetakse Georg Cantorit ja Richard Dedekindi. Pärast nende nn naiivse hulgateooria paradokside avastamist (matemaatika aluste kriis) pakuti välja mitmeid aksiomaatilisi hulgateooriaid, mille seas on Zermelo-Fraenkeli hulgateooria, mis sisaldab valikuaksioomi, ja Von Neumanni-Bernaysi-Gödeli hulgateooria.

1) N. Bourbaki "Hulgateooria" (vene k. 1965) esitab valikuaksioomi (ehk Zermelo aksioomi) kujul:

= 10. Olgu R/x, y/ - vastavus mingi hulga E üldise elemendi x ja hulga F üldise elemendi y vahel. Kaks lauset on ekvivalentsed:

"milline ka ei oleks x, eksisteerib selline y, et R/x, y/"

ja

"eksisteerib selline hulga E teisendus f hulka F, et iga x korral R/x, f(x)/".

//Res. prg.4., lk. 377. /Märkus: "eksisteerima" - on siinjuures olemasoleva tähenduses - mitte aga võimaluses "osundada üldelementi!"// =

2) Samas, prgr. 2. lk. 358 - 363, näidatakse: üks-ühesel vastavusel/teisendusel, hulgast E hulka F - on olemas funktsioon f, funktsionaalne nii x kui ka y suhtes - ja eksisteerib selle vastavus-teisenduse pöördfunktsioon g, nii et f(g(F)) = F. KUI f on üksühene teisendusfunktsioon E hulgaks F, on g(F) = E.

//Märkus: teisendusfunktsioonid f ja g - ei muuda teisendatavate ruumide (mis sisaldavad näiteks inertsiaalsüsteemidena hulki vastavalt E ja F) orientatsiooni.

Oma olemuselt on neil funktsioonidel aga "hoopis teised tähendused". Näiteks Galilei teisenduses. Sellal kui f "iseloomustab teisendust ennast" - esitab pöördfunktsioon g - "sündmustevahelist intervalli". Viide: "Einsteini rongi" pikkuse mõõtmisele valguse kiirusel c. /Kui l = ct, siis alghetkest rongi lõpust saadetav signaal jõuab raudteetammil vedurini kohal g(ct). Ehk g(ct) = ct/(1 - v/c).//

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

19. sajand[muuda | muuda lähteteksti]

Hulgateooria rajas Georg Cantor aastatel 1874–1897. Termini "hulk" (Menge) asemel kasutas ta alguses sõnu Inbegriff ("kogusumma") ja Mannigfaltigkeit ("mitmekesisus"). Hiljem hakkas ta kasutama sõnu Menge ja Mengenlehre ("hulgateooria"). Aastal 1895 sõnastas ta järgmise hulga definitsiooni: ""Hulga" all mõistame oma kaemuse või oma mõtlemise hästi eristatud objektide m (mida nimetame hulga M elementideks iga kokkuvõtet M tervikuks."[1]

Cantor klassifitseeris hulki, iseäranis lõpmatuid hulki võimsuse järgi. Lõplike hulkade puhul on see nende elementide arv. Ta nimetas kaht hulka ekvivalentseteks (võrdvõimsateks), kui neid saab bijektiivselt teineteisele kujutada. Hulga M võimsus ehk kardinaalarv on Cantori järgi hulgaga M võrdvõimsate hulkade ekvivalentsusklass. Ta märkas tõenäoliselt esimesena, et on erinevaid lõpmatuid võimsusi. Kõigi naturaalarvude hulka ja kõiki sellega võrdvõimsaid hulki nimetatakse Cantori eeskujul loenduvateks hulkadeks, kõiki teisi mitteloenduvateks hulkadeks.

Märkused[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Georg Cantor. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. – Mathematische Annalen 46 (1895), lk 481. Veebiversioon

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]