Henn Pärn (ökoloog)

Allikas: Vikipeedia

Henn Pärn (sündinud 3. aprillil 1939 Kaarli vallas Viljandimaal) on eesti metsandusteadlane ja ökoloog.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Henn Pärn on talupidaja poeg.[1]

Lõpetas 1957 Abja Keskkooli, 1963 Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna, 1975 EPA kaugõppeosakonna metsamajanduse erialal, bioloogiakandidaat ökoloogia-s (1996, NSVL Teaduste Akadeemia Uurali Osakonna Taimede ja Loomade Ökoloogia Instituut, Jekaterinburg), väitekiri "Прирост сосновых древостоев в урбанизированной среде (на примере г. Таллина)". Oli 1961–69 Tallinna Kontrollmõõduriistade Katsetehase konstruktor, 1969–74 Tallinna Rohelise Vööndi Metsamajandi Iru metskonna abimetsaülem ja Harku metskonna metsaülem, 1974–91 Eesti TA Tallinna Botaanikaaia teadur ja vanemteadur, 1991–99 TPÜ Rahvusvahelise Keskkonnabioloogia Keskuse vanemteadur, 1999–2000 Euroülikooli keskkonnakaitse teaduskonna dekaan, 2000– EPMÜ metsandusliku uurimisinstituudi (aastast 2005 metsanduse ja maaehituse instituut) ökofüsioloogia osakonna vanemteadur.[1]

Ta kuulub alates 1998 Eesti Keskerakonda.

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkonnad: metsaökoloogia, dendrokronoloogia. Välja selgitanud mullatingimuste, antropogeensete (peamiselt tolmusaaste) jt tegurite mõju puistute seisundile ning puutuha väetisena kasutamise mõju puistute juurdekasvule. Väljaande "Metsanduslikud uurimused" toimetuskolleegiumi liige ja toimetaja. H. Fordi Euroopa looduskaitseauhind (1998), Eesti Vabariigi teaduspreemia (2004). Umbes 60 teadustrükist.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Impact of oil shale fly ash emitted from a power plant on radial growth of Scots pine in North-East Estonia. // Oil Shale 19 (2002) 3
  • Radial growth response of Scots pine to climate under dust pollution in Northeast Estonia. // Water, Air, and Soil Pollution 144 (2003)
  • Forests on dunes in Southwest Estonia. // Metsanduslikud uurimused 39 (2003)
  • A boreal-temperate transect in Europe: history of pine stands reconstructed from radial growth of trees. // Polish J. Ecology 51 (2003) 4
  • Some results of the afforestation of closed oil shale opencasts with exotic conifers (kaasautor T. Kuznetsova). // Oil Shale 21 (2004) 4
  • Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogilised seosed looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes (kaasautor). // Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2004. Tallinn, 2004
  • Impact of contaminants from oil shale processing on forest ecosystems. // Oil & Sediment Contamination 14 (2005) 5.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.