Etüleen

Allikas: Vikipeedia
Etüleen ehk eteen
EthyleneEthylene
Üldinfo
Süstemaatiline nimetus Eteen
Molekulvalem C2H4
Molaarmass 28.05 g/mol
Olek värvitu gaas
Omadused
Tihedus ja faas 1.178 g/dm3 (15 °C), gas
Lahustuvus vees 25 ml/100 ml (0 °C)
12 ml/100 ml (25 °C)
Sulamistemperatuur −169.1 °C
Keemistemperatuur −103.7 °C
Süttimistemperatuur 490 °C
Teised alkeenid Propeen
Buteen
Kui pole märgitud teisiti,
kehtivad andmed
normaaltingumusel (25 °C, 100 kPa)

Etüleen (eteen) on normaaltingimusel värvitu gaas.

See on lihtsaim alkeen. Kaksiksideme tõttu süsiniku aatomite vahel, nimetatakse seda küllastumata süsivesinikuks.